POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY

 

 

Przegląd Teatrów Amatorskich

            Teatr amatorski „Trzcina” z II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. otrzymał Srebrną Maskę w Przeglądzie Teatrów Małych Form.

            Przegląd odbył się w dniach 25 i 26 listopada br., w Sali widowiskowo – kinowej „Włókniarz”. Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz.

 

 

 

 

 

Uroczystości rocznicowe w II Liceum Ogólnokształcącym

            W tym roku II Liceum Ogólnokształcące obchodzi dwie ważne rocznice tj. 55 utworzenia liceum i 44 przeniesienia szkoły do obecnego budynku. 29 listopada odbyły się z tej okazji uroczystości połączone ze Świętem Patrona Szkoły, które jest obchodzone od 1968 roku.

            Na uroczystościach obecni byli: Pani Urszula Rorat - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, Pani Krystyna Urbańska- koordynator programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO, Pan Grzegorz Haraśny - wiceprezydent miasta, Pani Katarzyna Banaszczak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Pan Kazimierz Baran - członek Zarządu Powiatu,  ks. Stanisław Grad oraz Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek kultury, emerytowani nauczyciele, rodzice uczniów oraz absolwenci szkoły. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Izabela Kuna i Pan Arkadiusz Ammer, absolwenci liceum.

Podczas uroczystości wręczono dwie nagrody im. Stefana Żeromskiego, które są przyznawane młodym ludziom za wyniki w nauce, wszechstronność oraz pracę społeczną. W tym roku wyróżnieni zostali: Dominika Adamus z kl. III  matematyczno- fizycznej i Martyna Zelent z kl. III biologiczno- chemicznej.

Święto Patrona Szkoły jest również okazją do rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza”, w którym biorą udział uczniowie z różnych miast Polski.

I miejsce zajęła Marta Stochmiałek z II LO w Tomaszowie Maz.,

II miejsce zajął Hubert Horynek z II LO w Tomaszowie Maz.,

II miejsce zajęli: Aleksandra Młynarczyk z I LO w Lublinie oraz Agata Dębiec i Justyna Szamańska z II LO w Tomaszowie Maz.

Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Dębiska I LO Łowicz, Ariel Wojciechowski II LO z Tomaszowa Maz., oraz Ewa Pawlus z XII LO z Wrocławia.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali również autorzy wierszy:

I miejsce zajął Tomasz Bąk z I LO w Tomaszowie Maz.,

II miejsce zajął Ariel Wojciechowski z II LO  w Tomaszowie Maz.,

III miejsce zajęła Natalia Pałczyńska z II LO z Gorzowa Wielkopolskiego,

Wyróżnienia otrzymali: Marta Wilczek z III LO z Katowic, Aleksandra Tomczak z Gimnazjum w Bedlinie.

Patronat nad tegorocznym konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 

Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

            2 grudnia w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb. Dyrektor Tomasz Węgrzynowski odebrał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla Jana Dąbrowskiego absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. Natomiast Katarzyna Pasik uczennica klasy II esp., otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Powiatowy konkurs

            Starostwo Powiatowe oraz Gmina Rzeczyca już po raz dziewiąty zapraszają na Konkurs Darcia Pierza. Impreza odbędzie się 29 listopada o godz. 16. 00 w Sali widowiskowej OSP w Rzeczycy.

Celem konkursu jest podtrzymanie starej tradycji tzw. pierzawki oraz zintegrowanie środowisk wiejskich. Darcie pierza nawiązuje do spotkań gospodyń wiejskich, podczas których przerabiano gęsie pierza na puch.

W trakcie trwania konkursu na scenie zaprezentują się gminy ze swoimi programami artystycznymi. Nie zabraknie także tradycyjnych potraw wiejskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego do uczestnictwa w imprezie.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym

Referat budżetu informuje, że zostały przygotowane autopoprawki do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2008.


Uczciwość, sprawiedliwość i prawo
a sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim

            Na sesji Rady Powiatu w październiku tego roku Pan Marcin Witko, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, w ramach szerszej wypowiedzi, stwierdził, że: „cena za tę działkę była 90 tysięcy plus VAT za ponad hektar ziemi” oraz: „to był tryb bezprzetargowy”. Mimo, że jako Radny ale i Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami stwierdziłem, że sprzedaż nieruchomości na pewno była w trybie przetargu  nieograniczonego i to za kwotę dużo wyższą niż 90 tys zł, Pan Marcin Witko stwierdził: „nie jest prawdą co Pan mówi, że działka była w trybie przetargu nieograniczonego zakupiona”. Tyle  cytatów z sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego.

            Aktem notarialnym z dnia 25 października 2007 roku  za kwotę 293 270,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł) brutto została sprzedana nieruchomość o pow. 1,1202 ha położona przy ul. Nowowiejskiej stanowiąca własność Powiatu Tomaszowskiego.

Powyższe było poprzedzone zgodą  Rady Powiatu  na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego podjętą w formie uchwały w dniu 20 czerwca 2007 roku oraz pełną procedurą przetargową w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Próby sprzedaży tej nieruchomości, również w przetargu nieograniczonym, jak wynika z dokumentów, były podejmowane przez ówczesne zarządy powiatu wielokrotnie, począwszy  od 2003 roku. Zawsze bez rezultatu, nie było chętnych mimo, że ceny wywoławcze były dużo niższe.

            Tyle faktów na podstawie  dokumentów.

            W tym roku minęło 40 lat mojej pracy zawodowej w której przeszło 30 lat zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Zawsze starałem się postępować  zgodnie z prawem, sprawiedliwie i uczciwie,   prywatnie i zawodowo. Nikt, nigdy nie zarzucił mi nieuczciwości. Jakim człowiekiem jest Pan Marcin Witko, że dla taniego poklasku, publicznie, w obecności kamery telewizyjnej, kłamie zarzucając Zarządowi Powiatu i mnie Przewodniczącemu Komisji Przetargowej, stronniczość i łamanie prawa? Dokumenty dotyczące procedur przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej leżą na półce w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Za publicznie wypowiedziane słowa należy brać odpowiedzialność. Należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi za  słowa niezgodne z prawdą. Prawo i sprawiedliwość podąża  różnymi ścieżkami, niekoniecznie tymi samymi co Radny Prawa i Sprawiedliwości  i mam nadzieję, że zgodnie z prawem inne, publicznie przez Pana Marcina Witkę wypowiedziane słowa, będą sprawiedliwie osądzone.

                                                                                                      Jacek Kowalewski
                                                                               Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego
                                                                                 Członek Zarządu Powiatu

KONCERT DLA GIMNAZJALISTÓW

W ramach obchodów uroczystości patriotyczno – religijnych z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, powtórzony został w dniu 14 listopada 2008 roku uroczysty koncert w wykonaniu grupy teatralnej ZSP nr 6 pod kierownictwem nauczyciela języka polskiego tej szkoły - Ewy Kalbarczyk i chóru I LO przygotowanego przez nauczyciela muzyki – Iwonę Kamińską.

Sala widowiskowa w Kinie Włókniarz wypełniona została po brzegi przez trzecie klasy uczniów tomaszowskich gimnazjów. Zebranych powitali naczelnicy Wydziałów Edukacji Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Katarzyna Banaszczak i Leszek Tomczyk, a artyści szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali Warszawiankę – Stanisława Wyspiańskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

 

 

 

,,ORLIK 2012” W III LICEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 14 listopada 2008 roku w III Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu MOJE BOISKO ,,ORLIK 2012”.

      O piękną oprawę uroczystości postarali się uczniowie szkoły w krótkim programie artystycznym w wykonaniu chóru i młodzieżowego zespołu muzycznego.
Po symbolicznym otwarciu obiektu przecinający wstęgę wykonali rzuty karne, po czym  na boiska wkroczyli młodzi sportowcy i rozegrali inauguracyjne mecze piłki nożnej i piłki koszykowej.

 Starosta Powiatu Tomaszowskiego złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu.

Młodzież III LO w podziękowaniu za otrzymanie nowego boiska wręczyła Ministrowi, Władzom Wojewódzkim, Powiatowym i Wykonawcom wiązanki kwiatów.

Od lewej: Dyrektor Szkoły – Cezary Żegota, osoba towarzysząca Ministrowi, Starosta Tomaszowski – Piotr Kagankiewicz, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego - Marek Mazur, Marszałek Województwa Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak, Minister Sportu - Mirosław Drzewiecki, Wicewojewoda Łódzki – Krystyna Ozga, Łódzki Kurator Oświaty – Wiesława Zewald, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Ryszard Kaliński, Dyrektor Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego - Marek Cur, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Andrzej Barański.

,,Orlik 2012” podczas uroczystego otwarcia prezentował się bardzo okazale.

Ten bardzo ważny dla powiatu tomaszowskiego dzień, samorządowcy powiatu
i miasta oraz wykonawcy boiska zakończyli meczem piłki nożnej z drużyną nauczycieli złożoną z byłych piłkarzy. Spotkanie odbyło się o godzinie 1800 w pięknej scenerii i przy sprzyjającej pogodzie, a zainteresowanie nim miłośników piłki nożnej przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów.

Drużyna samorządowców, poprowadzona przez Starostę Tomaszowskiego
i Prezydenta Miasta, okazała się zespołem bardzo zgranym i zaawansowanym technicznie, dzięki czemu mecz z wyżej notowanymi i doświadczonymi rywalami zakończył się ,,wynikiem remisowym”, bo pierwszą połowę wygrali samorządowcy - drugą nauczyciele.

 

POWIATOWE WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ
ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 PODSUMOWANE

 Najlepsi we współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

Po lewej stronie zwycięzcy w kategorii dziewcząt – III LO: Dyrektor Szkoły – Cezary Żegota, uczennica Wenesa Porwańska, nauczycielka wychowania fizycznego - Małgorzata Chrząszcz, uczennice - Kinga Pełka i Kamila Mokwińska.

Po prawej stronie zwycięzcy w kategorii chłopców – I LO: Wicedyrektor Szkoły Anna Dudek, nauczyciel wychowania fizycznego - Marek Grabolus, uczniowie
– Damian  Zarychta, Mariusz Kłoda, Maksymilian Broniszewski.

 

Konkursy Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim gorąco zaprasza na dwa konkursy powiatowe.

22 listopada w gminie Budziszewice odbędzie się II Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty. Celem imprezy jest podtrzymanie polskich tradycji rodzimego kiszenia kapusty, promocja gmin powiatu oraz integracja mieszkańców powiatu. W konkursie oceniany będzie czas wykonania i wygląd estetyczny szatkowanej kapusty. Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy w Budziszewicach oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

29 listopada w gminie Rzeczyca odbędzie się VIII Powiatowy Konkurs Darcia Pierza. Konkurs połączony będzie z prezentacją estradową, folklorystyczną gmin oraz degustacją jadła regionalnego.

Organizatorami konkursu są:  Wójt Gminy Rzeczyca, KGW Gminy Rzeczyca, GOK w Rzeczycy oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu i okolic do uczestnictwa w imprezach.

FAMKA 2008 dla Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

16 października br. odbyły się II urodziny Radia Fama, podczas których, rozdano FAMKI 2008. Wśród nagrodzonych znalazł się Wydział Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa Powiatowego. W imieniu Wydziału statuetkę odebrał Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Jacek  Kowalewski.

Nagrody przyznawane były po raz drugi i otrzymali je zarówno wyróżnieni muzycy jak również instytucje i osoby współpracujące z Radiem Fama. Nagroda jest wielkim wyróżnieniem dla wydziału.

W tym roku muzyczne nagrody otrzymali m.in. Blue Cafe, MBrothers, Video, Jay Delano, Max Farenthide, którzy zaśpiewali swoje największe przeboje.

 Na rozdaniu nagród obecni byli przedstawiciele władz powiatu m.in. Starosta Piotr Kagankieicz, Wicestarosta Karol Staroń oraz naczelnicy wydziałów starostwa. Patronat honorowy nad imprezą objęli Piotr Kagankiewicz- Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz Rafał Zagozdon- Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

IX SPARTAKIADA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2008 ZAKOŃCZONA
– II MIEJSCE REPREZENTACJI POWIATU TOMASZOWKSIEGO

 W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

            Ostatnią dyscypliną rozgrywaną w ramach spartakiady była piłka siatkowa, a zawody odbyły się w pięknej hali sportowej w Rzeczycy.

Bezkonkurencyjni okazali się samorządowcy naszego powiatu, wygrywając wszystkie mecze. Pierwszym miejscem w tej imprezie zapewnili sobie, podobnie jak w roku ubiegłym, wicemistrzostwo województwa.

W poszczególnych dyscyplinach zajmowali następujące miejsca:

- kręgle – I miejsce,

- strzelectwo – I miejsce,

- piłka siatkowa – I miejsce,

- piłka nożna na boisku - II miejsce, w hali - IV miejsce,

- rekreacja – III miejsce,
            - tenis stołowy – IV miejsce,

Indywidualnie spartakiadę wygrali Radny Powiatowy - Szczepan Goska i Radny Łódzki
– Antoni Tomczyk, którzy zgromadzili po 94 pkt. Wysoko w klasyfikacji indywidualnej uplasowali się również: Tomasz Kumek, Misiak Krzysztof, Iwanicki Adam i Leszek Adamski.

Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego – Marek Mazur wręcza puchar za zajęcie I miejsca w turnieju siatkówki kapitanowi reprezentacji Powiatu Tomaszowskiego Bogdanowi Kąckiemu.

Telefonia komórkowa a młody konsument

Gwałtownie rozwijające się media elektroniczne są bez wątpienia wielkim ułatwieniem
i pomocą, również dla dzieci. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia.

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów przypominają o kilku istotnych kwestiach dotyczących użytkowania telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież.

O czym należy pamiętać umożliwiając nastolatkowi korzystanie z telefonu komórkowego?

Małoletni w wieku pomiędzy13. a 18. rokiem życia mogą samodzielnie podpisywać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W przypadku innych transakcji osoby te mogą ich dokonywać jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zatem jeżeli małoletni nabywa wygaszasz ekranu bądź dzwoni na linię „tylko dla dorosłych”, należy uznać, że takie zamówienie nie powinno być realizowane bez czytelnej zgody dorosłego.

Z czego więc należy sobie zdawać sprawę, gdy oddajemy telefon komórkowy do rąk nastolatka?

Reklama i marketing skierowane do nastolatków odwołują się np. do silnej potrzeby podobieństwa czy identyfikacji z grupą, sprawiając, że małoletni chcą posiadać produkty, które mają ich rówieśnicy. Przedsiębiorcy, prezentując swoją ofertę, mogą nie rozgraniczać jej dostatecznie skutecznie od treści szkodliwych bądź sprzecznych z prawem, np. o charakterze pornograficznym. Najpopularniejszą metodą zawarcia umowy i zapłaty jest bowiem kliknięcie klawiszem i wysłanie SMS-a o określonej wartości.

Jak wskazują naukowcy ze Szwecji, nastolatki, które często korzystają z telefonów komórkowych (dzwoniący ponad 15 razy dziennie lub wysyłający ponad 15 sms-ów dziennie) cierpią na zaburzenia snu, są bardziej podatne na stres lub piją więcej napojów pobudzających.

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest dużym problemem. Dzieci zaczynają korzystać z komórek od najmłodszych lat. Prawdopodobnie dlatego mają opóźniony zegar biologiczny organizmu, co w konsekwencji może prowadzić do zachowań szkodliwych dla zdrowia tj. palenie, picie alkoholu, czy używanie narkotyków.

Gdy rodzic, opiekun, wychowawca zauważą, że przedsiębiorca:

 • przesyła bezpośrednią reklamę do małoletnich,
 • zachęca małoletnich do udostępniania danych o sobie,
 • oferuje bonusy, nagrody dla małoletnich w zamian za udostępnienie danych osobowych,
 • przeprowadza ankiety, konkursy itp. w celu gromadzenia danych osobowych od małoletnich,
 • zachęca małoletnich do telefonowania na numery o podwyższonej opłacie, zachęca do brania udziału w grach i konkursach za pośrednictwem połączeń o specjalnej opłacie, promuje usługi towarzyskie (świadczone zwykle za pośrednictwem połączeń
  o podwyższonej opłacie) bądź mających charakter erotyczny w sposób ostentacyjny, tzn. wskazujący na ich charakter poprzez szatę graficzną lub słowną itp.,

powinni zwrócić się z prośbą o podjęcie interwencji przez  uprawnione urzędy, pozarządowe organizacje konsumenckie czy Rzecznika Praw Dziecka.

Dodatkowe informacje: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Maz.

 

NOWA FORMA DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

            Zakończyły się negocjacje dotyczące warunków funkcjonowania na terenie naszego powiatu Oddziału Zamiejscowego Politechniki Radomskiej. Powiat reprezentował Wicestarosta Tomaszowski – Karol Staroń, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
– Katarzyna Banaszczak i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - Mirosław Fajfer, Politechnikę Radomską Rektor – Mirosław Luft, Pierwszy Zastępca Rektora
– Zbigniew Łukasik i Dziekan Wydziału Transportu – Elżbieta Szychta. Rezultatem przyjętych uzgodnień był list intencyjny podpisany przez obie strony.

            Najważniejsza zmiana dotyczyła podniesienia rangi działającej w „Samochodówce”
od 2001 roku uczelni, która przewiduje utworzenie już od tego roku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Kształcenie prowadzone będzie na kierunkach transport oraz elektrotechnika.


Od pewnego czasu, dziewczęta i kobiety na swoje telefony komórkowe dostają SMS-y „strachu” z informacją, że na jednym z portali erotycznych zamieszczono kompromitujące je zdjęcia. Przestraszone logują się na stronę. Nie odbywa to się za darmo, za jednorazowe udostępnienie hasła trzeba zapłacić około 30 zł. Okazuje się, że żadnych kompromitujących zdjęć nie ma. Wykorzystywana jest w ten sposób naiwność konsumentek, które zdaniem Kamili Kurowskiej z biura prasowego UOKiK w pierwszej kolejności mają obowiązek poszukania informacji o regulaminie sprzedaży czy korzystania z usługi.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Maz. uważa, że takie SMS-y to naciąganie a nie reklama porno stron. Dlatego też sugeruje zgłaszanie tego typu przypadków do organów ścigania. Ostrzega adresatki tego typu SMS-ów, że jeżeli świadomie wniosą opłatę za zalogowanie się na stronie - zawarły umowę, z której trudno się wycofać.

Zaproszenie

            Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się 18 listopada tj. wtorek o godz. 12.00 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Mościckiego 3. Na spotkaniu dokonany zostanie wybór nowych członków Zespołu Konsultacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konkursy i zawody sportowe

            Po raz kolejny uczniowie II liceum Ogólnokształcącego z Tomaszowa Mazowieckiego zajęli czołowe miejsca w powiatowych konkursach i zawodach sportowych.

Magdalena Twardowska,  uczennica klasy III biologiczno - chemicznej zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno - Fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Kolorowy Hubertusik 2008”.

Konkurs pod patronatem Starosty zorganizowany został przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

W dniu 24 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w sztafetach biegów przełajowych dziewcząt (10 x 800 m). Reprezentacja dziewcząt z II Liceum Ogólnokształcącego zajęła II miejsce i awansowała do Mistrzostw Rejonu.

Udział w biegu wzięły: Jaśkiewicz Agnieszka, Przybyłek Aleksandra, Gajak Marta, Kocięba Anna, Robak Patrycja, Staroń Justyna, Karlińska Anna, Wijata Ewa, Korbel Lidia, Szymańska Joanna.

Uczniom II Liceum życzymy wielu sukcesów w kolejnych konkursach i zawodach sportowych.

 

Ćwiczenia służb ratowniczych

         W Czerniewicach na drodze powiatowej nr 4305E odbyły się ćwiczenia mające na celu praktyczne przeprowadzenie akcji ratunkowej podczas zderzenia dwóch pojazdów. Zadaniem jednostek biorących udział w akcji było jej sprawne przeprowadzenie.

W ćwiczeniach wzięli udział:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

- Komenda Powiatowa Policji,

- Pogotowie Ratunkowe,

-Uczniowie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

- przedstawiciele PCK – oddział w Tomaszowie maz.,

- Ochotnicze Straże Pożarne z Czerniewic, Lubochni, Królowej Woli,

- Gminny i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ogółem w ćwiczeniach brało udział ok. 90 osób.

Informacja z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu

W trakcie posiedzeń ostatnich Komisji  podjęte zostały m.in. następujące wnioski:

1.      do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przyspieszenie  prac i decyzji dotyczących  remontu

(lub przebudowy) drogi 713 biegnącej przez Tomaszów w kierunku Ujazdu i Opoczna.

W jakim stanie jest ul. Warszawska każdy widzi, a powstająca w gm. Ujazd huta szkła    

spowoduje wyraźne zwiększenie  natężenia  ruchu na tej ulicy.

2.      do Zarządu Powiatu o zalecenie, aby nasi powiatowi drogowcy uzupełnili oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spała oraz poprawili elementy bezpieczeństwa w postaci barierek ochronnych na odcinku leśnym - do  prostych poręczy  należy dospawać łukowe końcówki.

3.      do Komendanta Powiatowego Policji:

   - o usunięcie przyczyn, które  powodują, iż wykonywane przez mieszkańców próby łączenia

      się numerami alarmowymi 997 i 112 muszą być ponawiane wielokrotnie a często

      połączenie  w ogóle jest  niemożliwe,

   - o skuteczniejsze zajęcie się kierowcami, którzy urządzają postoje na ciągu  pieszo-

      rowerowym (głównie na  ul. B. Głowackiego)  skutecznie blokując zarówno ruch  

      rowerowy jak i pieszy. Wniosek taki został skierowany również do Komendanta Straży  

      Miejskiej.

4.      do Prezydenta Miasta

    - o wykonanie  oświetlenia ul. J. Pawła II od ul. Podleśnej w kierunku grot w Nagórzycach,

       gdyż panujące tam ciemności skutecznie zniechęcają do  rekreacji na ciągu pieszo- 

       rowerowym ze względu na pogorszenie  stanu bezpieczeństwa.

    - o wdrożenie wspólnie z Zarządem Powiatu, Gminą Tomaszów, Gminą Inowłódz oraz   

       Nadleśnictwem Smardzewice i Spała  działań  mających  na celu wyznaczenie  lub  

       pozyskanie terenu a także dostosowanie go  do potrzeb użytkowników pojazdów  typu    

      quad, motocykli crosowych oraz samochodów terenowych.

 

Niezwykle ważnym był wniosek wyrażający jednocześnie naszą opinię na temat rodzaju  i zakresu  remontu chodników w roku bieżącym.

Przekonujemy w nim, że wyraźna większość ciągów pieszych w Tomaszowie znajduje się w stanie opłakanym i wobec tego w pierwszej kolejności  należy remontować chodniki  o znaczeniu strategicznym a więc w dużych  skupiskach ludzkich  o intensywnym natężeniu ruchu pieszego realizowanego  również przez społeczeństwo pochodzące  z innych  rejonów. Dotyczy to ulic, przy których oprócz budynków mieszkalnych są sklepy, szkoły, banki oraz  inne instytucje.

Wierzymy, że zarówno Zarząd Powiatu jak i Prezydent tym razem uznają za słuszne powyższe zasady  i w roku przyszłym Powiat  wspólnie  z Miastem przystąpią do kompleksowego  remontu takich właśnie  chodników oraz całych  ciągów komunikacyjnych.

                                                                                            Andrzej Wodziński

     Przewodniczący Komisji

        

INWESTYCJE  W  POWIECIE

            W dniu 22.10.2008r. został sfinalizowany zakup ciągnika z osprzętem do wykonywania odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego. W praktyce ciągnik spełniał będzie rolę urządzenia wielofunkcyjnego, dokonującego szeroko pojętego utrzymania dróg powiatowych o czym szczegółowo informowano na łamach poprzedniego numeru TIT. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiony sprzęt przekazany został  Zarządowi Dróg Powiatowych.

Ku końcowi ma się także inwestycja dotycząca budowy kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „Moje boisko –Orlik 2012” przy III LO w Tomaszowie Maz., ul. Nadrzeczna 17/25. Odwiedzający plac budowy przedstawiciele władz wyższych instancji, odpowiedzialnych za realizację  projektu na terenie województwa łódzkiego, byli bardzo zadowoleni z postępu prac oraz osiąganego efektu. Istotnym jest też fakt, że realizowany przez nasz powiat projekt, jest jednym z tańszych (1.200.000) w porównaniu do realizowanych, tego samego typu, w innych jednostkach samorządowych. To ważna informacja, biorąc pod uwagę fakt, że przy rozstrzygnięciach przetargów coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie proponowana cena (często jedyna), jest o wiele wyższa niż przeznaczona na to zadanie przez inwestora. Przewidywany termin oddania do użytku kompleksu boisk, realizowany w ramach programu „Orlik” to 6 lub 7 listopada 2008 r.

Trwa realizacja prac związanych z remontem pokrycia dachu na  budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. przy ul. Strefowej 3.  Wykonywane  zadanie przyczyni się do poprawy warunków bytowych placówki.

 Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku  do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Oś V; Działanie 5.3. Infrastruktura edukacyjna) o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego”. Przedmiotowa inwestycja planowana na  rok 2009 ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa uczniom szkoły poprzez zapewnienie wewnętrznej komunikacji  między wszystkimi budynkami szkoły.

Trwają przygotowania do negocjacji na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach zadania: „Nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji dla zadania „Dostosowanie budynków III LO w Tomaszowie Maz. do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. czeka na rezultat oceny formalnej przeprowadzanej przez instytucję wdrażającą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Warszawy w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu ambulansów ratowniczych z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz. Graniczny termin ogłoszenia wyników oceny formalnej dokumentów j.w. upływa 30 października br.

Szczegółowy opis inwestycji realizowanych na terenie naszego powiatu w roku 2008 znajdzie się w sprawozdaniu rocznym, z którym będziemy również chcieli zapoznać czytelników TIT, jako, że przewidywany zakres, mimo wielu trudności, będzie zdecydowanie większy niż miało to miejsce w ostatnich latach.

Mimo to mamy świadomość wielu potrzeb inwestycyjnych w różnych obszarach działania naszego powiatu. Jesteśmy przekonani, że opracowywany aktualnie budżet, obejmie te najpilniejsze. Wierzymy również, że znajdą się sprzyjające okoliczności dla ich realizacji.

                                                                                                   

       Bogdan Kącki

                                                                                             Członek Zarządu Powiatu

 

Powiatowa Rada Sportu

W dniu 23.10.2008 r. Starostowie Tomaszowscy – Piotr Kagankiewicz i Karol Staroń spotkali się z członkami Powiatowej Rady Sportu i wręczyli im nominacje do pracy w tej Radzie.

Rada została powołana przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 334/08 z dnia 30 września 2008 r., a w jej skład weszli następujący działacze i trenerzy naszego powiatu:

        1. Smolarek Antoni Ryszard - Przewodniczący

        2. Bieniek Stanisław Jerzy – Zastępca Przewodniczącego

        3. Wągrodzki Grzegorz – Sekretarz

        Członkowie:

        4. Bartos Zbigniew

        5. Bąk Tomasz Robert

        6. Błoński Robert Eugeniusz

        7. Jędrzejewski Ryszard

        8. Reszka Dagmara Anna

        9. Śledziona Bożena Bogusława

       10. Zakrzewski Ireneusz

       11. Żegota Sławomir

       12. Chrząszcz Małgorzata

Spotkanie zakończyło się życzeniami owocnej współpracy z władzami samorządowymi i wszystkimi szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem i rekreacją na terenie powiatu tomaszowskiego.

            Pierwsze inicjatywy Rady Sportu są bardzo ambitne. Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z propozycją zorganizowania w Tomaszowie i Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale przyszłorocznych uroczystości ogólnopolskich z okazji Dni Olimpijczyka.

 

Powiat wdraża program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Powiat Tomaszowski złożył do Kuratorium Oświaty w Łodzi dwa wnioski dotyczące pozyskania środków finansowych na zadania rozszerzające działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Pierwszy, na kwotę 6 000 zł, dotyczy powołania Powiatowego Punktu Konsultacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy, który obsługiwać będą pracownicy Poradni.

Drugi wniosek, na łączną kwotę 8 944 zł, złożony został w ramach dotacji na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania realizowane będą następujące programy:

- „Skoncentruj się” – program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,

- „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” – program z zakresu edukacji prozdrowotnej,

- „Walczę ze złością” – program profilaktyczno – wychowawczy,

- wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym.

 

W szkołach ładniej i zieleniej

W ramach współpracy z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., Wydział Edukacji, Kultury i Sportu pozyskał środki w wysokości 18 994 zł na urządzenie terenów zielonych w czterech szkołach powiatu tomaszowskiego. Realizacja zadania zakończy się jeszcze w miesiącu październiku,         a nowe krzewy i drzewa upiększą tereny wokół I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 3.

Program współpracy na 2009

Dnia 20 października br. odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, podczas których przedstawiony został projekt „Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

Wszelkie uwagi do zaproponowanego projektu można było zgłaszać do końca października.

 

Telefonia komórkowa a młody konsument

Gwałtownie rozwijające się media elektroniczne są bez wątpienia wielkim ułatwieniem
i pomocą, również dla dzieci. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia.

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów przypominają o kilku istotnych kwestiach dotyczących użytkowania telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież.

O czym należy pamiętać umożliwiając nastolatkowi korzystanie z telefonu komórkowego?

Małoletni w wieku pomiędzy13. a 18. rokiem życia mogą samodzielnie podpisywać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W przypadku innych transakcji osoby te mogą ich dokonywać jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zatem jeżeli małoletni nabywa wygaszasz ekranu bądź dzwoni na linię „tylko dla dorosłych”, należy uznać, że takie zamówienie nie powinno być realizowane bez czytelnej zgody dorosłego.

Z czego więc należy sobie zdawać sprawę, gdy oddajemy telefon komórkowy do rąk nastolatka?

Reklama i marketing skierowane do nastolatków odwołują się np. do silnej potrzeby podobieństwa czy identyfikacji z grupą, sprawiając, że małoletni chcą posiadać produkty, które mają ich rówieśnicy. Przedsiębiorcy, prezentując swoją ofertę, mogą nie rozgraniczać jej dostatecznie skutecznie od treści szkodliwych bądź sprzecznych z prawem, np. o charakterze pornograficznym. Najpopularniejszą metodą zawarcia umowy i zapłaty jest bowiem kliknięcie klawiszem i wysłanie SMS-a o określonej wartości.

Jak wskazują naukowcy ze Szwecji, nastolatki, które często korzystają z telefonów komórkowych (dzwoniący ponad 15 razy dziennie lub wysyłający ponad 15 sms-ów dziennie) cierpią na zaburzenia snu, są bardziej podatne na stres lub piją więcej napojów pobudzających.

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest dużym problemem. Dzieci zaczynają korzystać z komórek od najmłodszych lat. Prawdopodobnie dlatego mają opóźniony zegar biologiczny organizmu, co w konsekwencji może prowadzić do zachowań szkodliwych dla zdrowia tj. palenie, picie alkoholu, czy używanie narkotyków.

Gdy rodzic, opiekun, wychowawca zauważą, że przedsiębiorca:

 • przesyła bezpośrednią reklamę do małoletnich,
 • zachęca małoletnich do udostępniania danych o sobie,
 • oferuje bonusy, nagrody dla małoletnich w zamian za udostępnienie danych osobowych,
 • przeprowadza ankiety, konkursy itp. w celu gromadzenia danych osobowych od małoletnich,
 • zachęca małoletnich do telefonowania na numery o podwyższonej opłacie, zachęca do brania udziału w grach i konkursach za pośrednictwem połączeń o specjalnej opłacie, promuje usługi towarzyskie (świadczone zwykle za pośrednictwem połączeń
  o podwyższonej opłacie) bądź mających charakter erotyczny w sposób ostentacyjny, tzn. wskazujący na ich charakter poprzez szatę graficzną lub słowną itp.,

powinni zwrócić się z prośbą o podjęcie interwencji przez  uprawnione urzędy, pozarządowe organizacje konsumenckie czy Rzecznika Praw Dziecka.

Dodatkowe informacje: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Maz.


„Chroń las, bo on chroni nas”

            20 października w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród za udział w Leśnym Konkursie dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział m.in. uczniowie oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz II Liceum Ogólnokształcące z Tomaszowa Mazowieckiego.

Prace konkursowe mogły mieć dowolną formę.

Uczniowie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego pod opieką nauczycielek: Barbary Pazurek, Marzanny Sławińskiej, Anny Zwolińskiej przygotowały w kwietniu br. apel pt. „Chroń las, bo on chroni nas”, poświęcony ochronie lasów. Sprawozdanie z apelu wraz z dokumentacją zdjęciową zostało przesłane na konkurs. Praca uzyskała wyróżnienie. Ośrodek otrzymał nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę dla szkoły w postaci sprzętu DVD.

W tym samym konkursie uczennica klasy II biologiczno – chemicznej II Liceum ogólnokształcącego Joanna Owczarek zajęła II miejsce w kategorii: „Mała retencja wodna w lesie- na czym polega i jaka jest jej rola”. Opiekunem uczennicy była Pani Irena Albin- nauczycielka biologii, która otrzymała jednocześnie gratulacje za zaangażowanie i wysoki profesjonalizm w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie.

Stypendia i nagrody

            Dominik Adamus, uczeń klasy III matematyczno- fizycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

To samo Stowarzyszenie przyznało Pani Marioli Rychlik nauczycielce tejże szkoły nagrodę za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu osobowości ucznia. Uroczystość odbyła się 20 października w XXIII LO w Łodzi.

Akcja „Różowa Wstążeczka”

            W ramach akcji październik- miesiącem walki z rakiem piersi, w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim została przeprowadzona akcja   pn. „Różowa wstążeczka”. Jej organizatorami były Panie: Kinga Marcińczak- nauczycielka biologii oraz Anna Wojciechowaska- pedagog szkolny. Do akcji włączyli się przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Tomaszowski Klub Amazonek, lekarz ginekolog dr Wielgosz oraz koordynatorki firmy AVON, które to prowadzą własną „Wielką Kampanię Życia”.

            Celem spotkania było uświadomienie dziewczętom powagi problemu, jakim jest rak piersi, a co najważniejsze jego profilaktyka, która polega na samobadaniu piersi. Uczestniczki spotkania miały okazję nauczyć się badania piersi na specjalnie przygotowanym fantomie.

            Na pytania kobiet odpowiadała dr Wielgosz oraz przedstawicielki Klubu Amazonek, które opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z rakiem, uczulając je na konieczność wykonywania badań.

Na koniec każda uczestniczka otrzymała ulotki z instruktażem samobadania piersi.

Zaproszeni gości wyrazili chęć kontynuacji tego typu działań.

 

 

 

„45/50 PLUS”

            to program skierowany do pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia. Pracodawcy powiatu tomaszowskiego będą mogli uzyskać wsparcie finansowe z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pomoc będzie udzielana w ramach: umów o refundację kosztów wyposażenia dla doposażenia stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 46.

VII Biesiada Cygańska

            W najbliższy czwartek tj. 23 października w kawiarence DPS NR 1 przy ulicy Polnej w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się Biesiada Cygańska. W ramach spotkania zaplanowano cygańskie śpiewy, tańce, wróżby oraz konkursy.

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

            14 października w Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział nauczyciele i pracownicy administracyjno- obsługowi przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowawczo - opiekuńczych.

            Spotkanie poprowadzili Naczelnicy Wydziałów Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa – Katarzyna Banaszczak i Urzędu Miasta- Leszek Tomczyk. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Starostowie, Prezydenci i Przewodniczący Rady Miasta i Powiatu oraz przedstawiciele Piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, związków zawodowych i tomaszowskich instytucji wspomagających pracę dydaktyczno - wychowawczą szkół.  Wśród zaproszonych gości nie zabrakło służb mundurowych, duchowieństwa oraz uczniów i  ich rodziców.

Najważniejszą częścią uroczystości było uhonorowanie nauczycieli Nagrodami Organu Prowadzącego i przedstawienie wyróżnionych nagrodami szczebli wyższych i odznaczeniami resortowymi.

Nagrody  Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

1.        Tomasz Węgrzynowski – Dyrektor II LO

2.        Wojciech  Małagocki – Nauczyciel I LO

Nagrodą  Kuratora Oświaty wyróżniona została

1.      Irena Stańczykowska - Nauczycielka ZSP nr 6

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

1.       Janina Glinka        -  Nauczyciel I LO

2.       Jolanta Jaros          - Z-ca Dyrektora II LO

3.       Bożena Budzisz     - Nauczyciel II LO

4.       Urszula Stefaniak   - Nauczyciel II LO

      5.   Mirosław Fajfer     - Dyrektor ZSP Nr 3

6.   Kamila Mosiężnik - Nauczyciel ZSP Nr 6

7.   Grażyna Stępień    - Nauczyciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

      8.   Jan Kudlik             - Nauczyciel Domu Dziecka

Starosta Tomaszowski – Piotr Kagankiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu – Andrzejem Barański oraz Wicestarostą Karolem Staroniem wręczyli nagrody  organu  prowadzącego, które otrzymali:

1.            Magdalena  Fałek – Dyrektor ZSP nr 6

2.             Mirosław  Fajfer – Dyrektor ZSP nr 3

3.             Dariusz  Jachimowski – Z-ca Dyrektora III LO

4.             Maciej  Lewandowicz – Nauczyciel Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego

5.             Andrzej  Łysoń – Z-ca Dyrektora ZSP nr 1

6.             Ewa  Męcina – Dyrektor I LO

7.             Marlena  Kin – Oliniewicz  - Z-ca Dyrektora  ZSP nr 2

8.             Ryszard  Rupniewski – Dyrektor ZSP nr 1

9.             Mariola  Rychlik – Nauczyciel II LO

10.         Alina  Gogól – Siniarska – Nauczyciel II LO

11.         Urszula  Stefaniak – Nauczyciel II LO

12.         Ilona  Śmigiel – Nauczyciel II LO

13.         Krystian  Wiśniewski – Nauczyciel ZSP nr 3

14.         Jan  Wojtkiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

15.         Tomasz  Zdonek – Dyrektor Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego

16.         Barbara  Zegar – Nauczyciel Domu Dziecka

W części artystycznej wystąpił łódzki zespół Edi Ann, po którym goście zaproszenia zostali na poczęstunek przygotowany przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Stefany

            Wzorem lat ubiegłych w II Liceum Ogólnokształcącym  w Tomaszowie Mazowieckim  wręczono tzw. Stefany, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele typowani są do nagrody przez uczniów w dziesięciu kategoriach.

W tym roku w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

I- szyk i talent- Pani Anna Ignasiak

II- anielska cierpliwość- Pan Grzegorz Zając

III- szkolni przyjaciele- Pan Grzegorz Zając i Pan Krzysztof Gurak

IV- przyjaciel młodzieży- Ksiądz Grzegorz Chirk

V- dreszczyk emocji- Pani Ilona Śmigiel

VI- cicha woda- Pani Agnieszka Majka

VII- pasjonat - Pani Ilona Śmigiel

VIII- szkolna osobowość- Pan Krzysztof Gurak

IX- pozytywnie zakręcony- Pan Grzegorz Zając

X- super Stefan za całokształt- Pani Ilona Śmigiel.


Rejonowa Spartakiada Ruchu Honorowego Krwiodawstwa

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim po raz kolejny udowodnili, że są gotowi nieść pomoc innym. Przedstawiciele klasy III ekonomiczno – społeczno - prawnej tj. Kozar Robert, Kamieński Bartosz, Zwoliński Bartłomiej, Miszczuk Maciej, Dziubałtowski Mariusz zajęli trzecie miejsce w Rejonowej Spartakiadzie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Organizatorami spartakiady byli Rada Rejonowa Honorowych Dawców Krwi PCK i Zarząd Rejonowy PCK.

Konsultacje

Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza

do wzięcia udziału w Konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

Konsultacje odbędą się dnia 20 października 2008 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 26, Gabinet Radnego (pok. nr 8). Serdecznie Zapraszamy.


„Jasio się żyni”

Aktorzy Teatru Młodych im. W. Bogusławskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych na widowisko pt. „Jasio się żyni”, które odbędzie się 12 października o godzinie 16.00 w Sali kina „Włókniarz”.

Widowisko w reżyserii Anny Skonecznej nawiązuje do obrzędu wesela wiejskiego z lat 50-tych XX wieku. Wstęp wolny.

Targi

            Powiat tomaszowski będzie uczestniczył w Targach TOUR SALON, które odbędą się 16-18 października w Poznaniu. Targi są doskonałą okazją promocji powiatu i jego walorów oraz prezentacji bazy gastronomiczno - wypoczynkowej. Wszystkie organizacje i firmy branży turystycznej chcące zaprezentować swoją ofertę turystyczną proszone są o dostarczenie materiałów promocyjnych do Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji przy ul. Mościckiego 3 w terminie  do 13 października.
„Linia nr 220”

pod takim tytułem odbył się w Muzeum im. Hr. A. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. spektakl przygotowany przez teatr „Psst! Zagrożeni”. Przedstawienie nawiązywało do rocznicy powstania Tomaszowa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie w całości przygotowali uczniowie klasy humanistyczno- dziennikarskiej II Liceum Ogólnokształcącego, którzy są jednocześnie założycielami i pomysłodawcami teatru, oraz odtwórcami ról w swoich przedstawieniach. Debiutowali w czerwcu z przedstawieniem plenerowym.

Scenariusz do „Linii nr 220” napisali Bartłomiej Nawrocki i Ariel Wojciechowski a reżyserią zajęła się Klaudia Włodarczyk. Ponadto w spektaklu wystąpili: Kalina Modlińska, Sebastian Noworol, Łukasz Lewicki, Patryk Lenartowicz, Sebastian Rychwalski oraz Aleksandra Franas.

Spektakl zachwycił i wzruszył wszystkich widzów. Obecni na przedstawieniu goście byli pod ogromnym wrażeniem wszechstronności młodych aktorów i ich kunsztów artystycznych.

Wymiana młodzieży

Po raz trzeci grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w ramach wymiany młodzieży przebywała w Orebro. Jedenastoosobowa grupa młodych ludzi pod opieką nauczycieli Dariusza Lisa, Renaty Radzikowskiej i Moniki Smolińskiej zapoznała się ze szwedzkim systemem edukacji. Dla gości przygotowano wiele atrakcji m.in. wycieczkę rowerową po Orebro oraz zwiedzanie Sztokholmu.

Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i z niecierpliwością czekają na przyjazd szwedzkich przyjaciół do Tomaszowa.


Zdolni uczniowie

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego Jan Dąbrowski otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009.


Plany finansowe na rok 2009

Trwa przygotowywanie planów finansowych jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego.

Ponadto Referat Budżetu przygotowuje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:

- zmian harmonogramu realizacji budżetu;

- oraz w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2008.


Szczepienie lisów

Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że na terenie województwa łódzkiego w dniach 30.09-03.10 br. przeprowadzana jest akcja jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliŸnie.

Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki w kształcie stożka, koloru szarego. Przynęty nie należy brać do rąk. W okresie trzech tygodni od przeprowadzenia akcji należy ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży

W ramach drugiej części projektu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie pod nazwą „Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 gościł grupę uczniów i nauczycieli z Wyższej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Browarach na Ukrainie. W pierwszej części projektu młodzież z tomaszowskiej szkoły przebywała z ośmiodniową wizytą na Krymie.

W budynku starostwa powiatowego 15 września odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej z władzami powiatu tomaszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Karol Staroń, Członek Zarządu Bogdan Kącki, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyna Banaszczak.

 

Zaproszenie

Starosta Tomaszowski zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjno- szkoleniowe organizowane w dniu 9 października 2008 r. o godz. 10.00 w sali medialnej nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Legionów 47 w Tomaszowie Maz.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości dofinansowania działań edukacyjnych i szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak również możliwości aktywizacji społeczności lokalnej, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz innych instytucji, które mogą uzyskać wsparcie na realizację w ramach w/w Programu.

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą najpóźniej do dnia 1 października, w Wydziale Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego ul. Barlickiego 23 lub pod numerem telefonu 044 724 27 50 wew. 24.

Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Młodzież bliżej wojska

W dniu 12 września 2008 roku na Stadionie Wojskowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. odbyły się zawody sportowo – obronne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych naszego powiatu będące imprezą towarzyszącą Uroczystościom Patriotyczno – Religijnym z okazji 69 rocznic wrześniowych 1939 roku i połączone z Dniami Otwartych Koszar 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Do zawodów przystąpiły 10 osobowe reprezentacje ośmiu szkół ponadgimnazjalnych i siedmiu szkół gimnazjalnych, którym dopingowały 25 osobowe grupy kibiców. Mieli oni jednocześnie możliwość obejrzenia najnowocześniejszego sprzętu wojskowego i poznania historii 25 BKPow. Najlepszymi zespołami okazały się drużyny ZSP nr 2 i Gimnazjum nr 3.

Na zakończenie imprezy organizatorzy przygotowali dla wszystkich zawodników, kibiców i osób towarzyszących pyszną grochówkę przyrządzoną przez Warsztaty ZSP nr 2.

Puchar dla drużyny ZSP nr 2 wręczają: Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady pilot Dariusz Wroński, przedstawiciele Powiatu Tomaszowskiego na czele z Wicestarostą – Karolem Staroniem oraz organizatorzy zawodów.


III Regaty Dzieci i Młodzieży V Mistrzostwa Weteranów Tomaszowa

6 września 2008r. na Pilicy odbyły się regaty kajakowe zorganizowane przez MUKS „Wiking” i MDK w Tomaszowie Maz. W regatach dzieci wzięły udział trzy kluby sportowe KS „Drukarz” Warszawa, KKS Sieradz, MUKS „Wiking” Tomaszów Maz. (łącznie 40- cioro dzieci). Wśród weteranów do zawodów zgłosiło się 30 zawodników z Tomaszowa Maz., Wrocławia, Sanoka, Łodzi, Opola, Warszawy, Sieradza. Dla pierwszych trzech zawodników organizatorzy przewidzieli pamiątkowe medale z tych regat. Medale wręczali Wice Starosta Powiatu Tomaszowskiego p. Karol Staroń oraz Dyrektor ZPWP – MDK w Tomaszowie Maz. p. Tomasz Zdonek. Regaty te były wspaniałą okazją do zaprezentowania się kajakarzy z Tomaszowa przed własną publicznością. Po długiej przerwie na Pilicy gościliśmy zawodników z innych Klubów. Połączenie regat weteranów z dziećmi skutkowało tym, iż z brzegu był doping wielopokoleniowy. Piknikowa atmosfera powinna sprzyjała wymianie doświadczeń oraz integracji młodszych i starszych sympatyków kajakarstwa. Na starcie mogliśmy obserwować byłych Mistrzów Polski i Reprezentantów Kraju jak również najmłodszych Mistrzów Woj. Łódzkiego, którzy ochoczo zapowiadali pójście w ślady starszych „kolegów” kajakarzy.


II OGÓLNOPOLSKI  SPŁYW  KAJAKOWY  rzeką  PILICĄ

TOMASZÓW MAZOWIECKI  2008

„Pilica Zachwyca”

Termin i miejsce spływu:

12-14.09.2008;  Rzeka PILICA od Tomaszowa do Domaniewic 42 km

Organizator spływu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim

Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Urząd Gminy Inowłódz; Stowarzyszenie Dolina Pilicy; Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ

Komitet Honorowy:

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Rafał Zagozdon ; Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz;  Wójt gminy Inowłódz Cezary Krawczyk

Komitet Organizacyjny: Andrzej Ambroziak;  Marek Lityński, Bronisław Helman

Cele spływu:  Poznanie miasta i okolic Tomaszowa Mazowieckiego oraz gminy Inowłódz i doliny rzeki Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego. Czynny wypoczynek weekendowy.

Kierownictwo spływu: Marek Lityński (komandor); Andrzej Ambroziak (wicekomandor); Dorota Madejczyk; (kwatermistrz);

PROGRAM OSK PILICA 2008

Piątek (12.09.2008)

14:00-23:00 Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim, zakwaterowanie i weryfikacja uczestników, omówienie warunków spływu. 

Sobota (13.09.2008)  

8:00    Śniadanie

8:30    Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

9:30    Start do wyścigu kajakowego o długości 2 km w Tomaszowie Mazowieckim o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (odcinek nieobowiązkowy z fundowanymi nagrodami)

11:00  Uroczyste otwarcie spływu na terenie OSiR w Tomaszowie Mazowieckim

11:15  Start do I etapu spływu rzeką Pilicą z Tomaszowa do Inowłodza o dł. 19 km (odcinek regularnego przepływu)

15:30  Zamknięcie mety w Inowłodzu oraz posiłek na terenie przystani

16:30  Zwiedzanie romańskiego kościoła z 1086 r.

17:30  Powrót do Tomaszowa

18:30  Wręczenie nagród oraz spotkanie z władzami miasta na terenie OSiR w Tomaszowie

21:00  Wieczór integracyjny na terenie ośrodka (ognisko z gitarą turystyczną, kiełbaski etc)

Niedziela (14.09.2007)

8:30    Śniadanie i wyjazd do Inowłodza

9:30    Zwiedzanie bunkrów w Konewce

10:30  Start do II etapu spływu rzeką Pilicą z Inowłodza do Domaniewic (23 km).

15:30  Obiad i zakończenie imprezy.

16:00  Powrót do Tomaszowa

SKRÓCONY REGULAMIN ZAWODÓW

Wyścig kajakowy odbywa się na odcinku 2 km pomiędzy Przystanią OSIR w Tomaszowie Maz. z nawrotem za mostem przy Niebieskich Źródłach i metą na Przystani OSIR. Start i meta znajdują się na lądzie w miejscu wytyczonym przez organizatora. Wiszące na trasie bramki należy pokonywać zawsze z prawej strony (patrząc z kajaka) i nie wolno ich dotykać; za każde dotknięcie bramki przyznawane są punkty karne. Start pojedynczych zawodników odbywa się według kolejności zgłoszeń na liście startowej i jest wywoływany przez sędziego zawodów. Zawodnicy płyną na takich kajakach, jakie posiadają.  Klasyfikowane są osady: K1 kobiet i mężczyzn, K2 kobiet i mężczyzn oraz K2 mikst.

Każdy z uczestników wyścigu otrzymuje dyplom uczestnictwa, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii puchary oraz nagrody rzeczowe.

Warunki uczestnictwa:

Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie. Uczestnicy spływu będą zakwaterowani na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PRZYSTAŃ. Pokoje i domki wieloosobowe z łazienkami. Oczywiście jest możliwość rozbicia namiotów.

Wysokość opłat wpisowych:

Opłata wpisowa dla wszystkich uczestników ( 2 dni )                                                                 40,-

Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką (2 dni)                                                    20,-

(liczba kajaków do wypożyczenia jest ograniczona)

Noclegi ze śniadaniem  dla uczestników przyjezdnych (2 dni)                                                     60,-

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Gorące posiłki na mecie spływu w Inowłodzu i Domaniewicach

Ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Przystani w Tomaszowie

Przewóz osób i sprzętu na trasy etapów spływowych.

Zabezpieczenie ratownicze trasy spływu i rejonu zawodów.

Nagrody i dyplomy dla uczestników zawodów.

Bezpłatny wstęp do muzeów.

Opis regionu i trasy spływu.

Pamiątki spływowe.

Wklejki do książeczki TOK PTTK/PZK.

Ubezpieczenie od NNW.

Termin zgłoszeń:  10.09.2008

Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki

Bank Millennium S. A.  43 1160 2202 0000 0001 0538 0345

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na e-mail:  amberlex@op.pl  

Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Ambroziak 0-602 32-10-35 ; e-mail:amberlex@op.pl

Postanowienia końcowe:

Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania przyjazdu po 10.09.2007 zwrocie ulega połowa wpłaconej kwoty. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Konsument w Europie

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum Konsumenckiego (Centrum jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej oraz UOKiK), a także: Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że w związku z pojawiającymi się coraz częściej sprawami konsumenckimi dotyczącymi sporów transgenicznych podmiotem uprawnionym do pomocy w takich sprawach jest Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.konsument.gov.pl , e-mail:info@konsument.gov.pl , telefon + 48 (0) 22 556 01 18Komunikat

            Informujemy, że w miesiącu wrześniu mija termin składania przez organizacje pozarządowe propozycji realizacji zadań publicznych powiatu. Zgłoszeń należy dokonywać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 26.  

Propozycje tych zadań z uwzględnieniem obszarów współpracy zostaną umieszczone w projekcie Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

Program współpracy na rok 2008 zamieszczony jest na stronie internetowej www.powiat-tomaszowski.pl w zakładce Informator Pozarządowy.

 

„Odkrywamy piękno województwa łódzkiego”

            Pod takim tytułem zorganizowano wojewódzki konkurs fotograficzny. Jego organizatorem jest policealna szkoła „Edukacja” z Łodzi.

            Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i geograficznej dotyczącej regionu łódzkiego oraz zainteresowanie młodych ludzi krajobrazami, które ich otaczają.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych całego województwa łódzkiego. Prace konkursowe powinny ukazywać urokliwe i często zupełnie nieznanych miejsca w naszej okolicy. Zdjęcia należy nadsyłać do 15 września w formie papierowej, w minimalnym formacie 10 x 15 cm, na adres: Szkoła Policealna „ Edukacja”, ul. Żeromskiego 26, Łódź 90-737.

            Dla autorów najciekawszych zdjęć przewidziane są cenne nagrody rzeczowe m.in. kurs prawa jazdy kat. B. Nagrody będą wręczone podczas uroczystego zakończenia konkursu połączonego z wystawą wszystkich otrzymanych prac.

            Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Łódzki, Kurator Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej.

            Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły pod numerem  tel. 042 632 16 13 lub na stronie internetowej www.szkola-edukacja.pl.

 

Tomaszów Maz. 18.08.2008r.                                                                                              

                                                                                

 I Otwarty Maraton Kajakowy rzeką Pilicą

            W najbliższą niedzielę tj. 17 sierpnia br. organizowany jest regionalny spływ kajakom z Tomaszowa Mazowieckiego do Domaniewic. Jego organizatorami są: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Starostwo Powiatowe w Tomaszowowie Maz., Ośrodek „SAFARI”  z Domaniewic oraz Klub Karate „PILICA” z Nowego Miasto.

Zaplanowano dwie trasy spływu:

1)     z Tomaszowa Maz. do Domaniewic na dystansie 42 km., rozpoczęcie godz. 10.00 jedynki mężczyzn; 10.20 dwójki mężczyzn. Zbiórka na przystani kajakowej w Tomaszowie Maz. Uczestnicy maratonu mogą walczyć o czołowe miejsca lub płynąć rekreacyjnie.

2)     z Teofilowa do Domaniewic, dystans 25 km. rozpoczęcie o 10.00.

W spływie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo podczas imprezy.

 Wysokość opłaty wpisowej wynosi 30 zł, w ramach, której organizatorzy zapewniają m.in. przewóz kierowców i sprzętu na trasy etapów, zabezpieczenie ratownicze trasy spływu i rejonu zawodów, puchary, medale, dyplomy, koszulki i nagrody dla uczestników zawodów oraz poczęstunek. Dojazd zawodników na start we własnym zakresie.

Zgłoszenia oraz bliższe informacje można uzyskać u Komandora zawodów: Mirosława Kowalskiego pod numerem tel. 696 118 424.

„Cieszmy się trasą”

            Pod taką nazwą odbędzie się w ostatnim dniu sierpnia VI Rodzinny Rajd Rowerowy. Jego organizatorami są: Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Maz., Luterańska Organizacja Sportowa, Ludowy Klub Sportowy „Start”, Klub Kwadransowych Grubasów i Kodak- Expres. Do współpracy zostali zaproszeni także Urząd Miasta, OSiR oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.. Trasa rajdu będzie biegła z Tomaszowa Maz., przez Ciebłowice, Spałę do Tomaszowa Maz. z Zakładem Fotograficznym Kodak Express ul. Plac Kościuszki 2/7. Wpisowe dla uczestników wynosi 5 zł. dla dorosłych i 3 zł. dla dzieci.

            Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego do udziału w tej imprezie.

Zajęcia dydaktyczne i ruchowe

Aby zwiększyć aktywność fizyczną i psychiczną podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim organizowane są dla nich liczne zajęcia dydaktyczne i ruchowe. Zajęcia takie są doskonałą formą rozrywki i pomagają w integracji.

Mieszkańcy tomaszowskiego Domu Pomocy Społecznej nr 2 w ramach zajęć dydaktycznych byli w muzeum na „Wystawie Kolekcjonerów Tomaszowskich”.

Zawody kajakowe

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” oraz Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego popularny MDK w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na V Otwarte Mistrzostwa Tomaszowa Weteranów oraz III Regaty Kajakowe Dzieci.

Impreza odbędzie się 06.09.2008r, na przystani kajakowej w Tomaszowie Maz. ul. PCK 10. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do godziny 10.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

Opłata startowa dla weteranów 10 zł, pozostali zawodnicy zwolnieni są z opłat.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wiking.tomaszow.com.

Zestaw ratunkowy dla WOPR

           W ramach współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi dokonano przekazania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu profesjonalnego zestawu ratowniczego.

W imieniu Zarządu przekazania dokonał Starosta Piotr Kagankiewicz, który wręczył zestaw Prezesowi WOPR Tomaszowi Jarzyńskiemu.

W zestawie znajduje się bardzo potrzebny sprzęt pozwalający w skuteczny sposób prowadzić akcję ratunkową nad wodą, a w szczególności służy do:

- przywracania drożności dróg oddechowych, prowadzenia oddechu kontrolowanego oraz tlenoterapii, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków, opatrywania oparzeń, zapewniania komfortu termicznego.

 Rokrocznie Zarząd Powiatu wyposaża w profesjonalny sprzęt służby ratownicze, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu tomaszowskiego oraz turystów.

OBÓZ JĘZYKOWY UNESCO

            W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim odbył się obóz językowy. Uczestniczyło w nim 52 licealistów z terenu całej Polski oraz 18 lektorów rosyjskich z Akademii Słowiańskiej w Moskwie. Obóz języka rosyjskiego zorganizowany został na zlecenie MEN i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

            Młodzież uczestniczyła w zajęciach językowych w sesjach przedpołudniowych i popołudniowych. Wieczorami i w weekendy organizowano wycieczki po powiecie tomaszowskim, wyjścia na basen, kino, kręgielnię oraz zawody sportowe Tomasowskiego imprezy  kulturalne.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyżywienia oraz stworzonych im przez organizatorów warunków.

            Uczestnicy obozu mieli również okazję spotkać się z władzami powiatu tomaszowskiego- wicestarostą Karolem Staroniem oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyną Banaszczak. Podczas spotkania przedstawiono aktualne problemy powiatu, zaprezentowano film o powiecie a następnie wywiązała się dyskusja. Młodzież zainteresowana była aktualnymi problemami mieszkańców, jego rozwojem gospodarczym oraz szansami młodych ludzi.

            Na koniec, uczestnicy obozu zmagali się z egzaminem z języka rosyjskiego.  Wszystkie osoby uzyskały oceny pozytywne.

Natomiast lektorzy rosyjscy za swoją bezpłatną pracę podczas trwania obozu, wzięli udział w wycieczce finansowanej przez MEN. Zwiedzili Kazimierz Dolny - Szczawnicę - Kraków oraz Wieliczkę.

Wszyscy uczestnicy obozu zadeklarowali chęć przyjazdu do Tomaszowa Mazowieckiego w przyszłym roku.

 

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

         W związku z zakończeniem I półrocza 2008 r., Starostwo Powiatowe przygotowuje sprawozdania finansowe dotyczące wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego, w tym:

- z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami;

- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu;

- sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań oraz o nadwyżce i deficycie Powiatu.

            Ponadto Referat Budżetu przygotował projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2008.


Międzynarodowa wymiana młodzieży

            W ramach wymiany młodzieży trzydziestoosobowa grupa młodych ludzi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim była na Ukrainie. W wyjeździe młodzieży towarzyszyli trzej opiekunowie i tłumacz.

            W br. tomaszowska szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego w Browarach koło Kijowa, która zaproponowała wspólny wyjazd na Krym. Grupa polsko- ukraińska spędziła tydzień czasu na poznawaniu kultury kraju, historii i doskonaląc umiejętności językowe.

            Program wymiany obejmował m. in. wspólne zwiedzanie Sewastopola, Bakczysaraju, Eupatorii oraz inne atrakcje związane z wypoczynkiem, wspólną naukę i zabawę. Podczas wymiany odbyły się również wieczorki, na których zaprezentowano historię obu szkół i regionów, z których pochodziła młodzież.

            Wymiana finansowana była ze środków Narodowego Centrum Kultury.  Tomaszowska młodzież miło wspomina czas spędzony z kolegami z Ukrainy.

Komunikat

            Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim informuje mieszkańców powiatu, że dnia 14 sierpnia wydział będzie nieczynny. Wszyscy pracownicy będą tego dnia na obowiązkowym szkoleniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem szkolenia jest uzyskanie certyfikatu 2- stopnia, w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Targi Turystyczne w Poznaniu

            Wydział Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym  w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że trwają przygotowania do targów turystycznych Tour- Salon w Poznaniu. Targi Regionów i Produktów Turystycznych  odbędą się w dniach od 16 do 18 października br.

Celem targów jest prezentacja i promocja miast, powiatów oraz produktów turystycznych. Wszystkie organizacje i firmy branży turystycznej z terenu powiatu chcące zaprezentować swoją ofertę proszone są o dostarczenie materiałów promocyjnych do Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji przy ul. Mościckiego 3, w terminie do 14 października 2008 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że otrzymał środki finansowe na kontynuację dwóch programów regionalnych.

Program pierwszy pn. Inwestor 2008- z którego środki przeznaczone będą na wsparcie zatrudnienia kobiet w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W ramach programu będą organizowane również szkolenia dla osób bezrobotnych.

Celem drugiego programu pn. Porządki będzie organizacja robót publicznych dla osób bezrobotnych.

Bliższych informacji odnośnie programów udziela Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3-go Maja 46, tel. 710-06-52.


Modelarze w Tomaszowie Mazowieckim 

            W XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastikowych Modeli Redukcyjnych wzięło udział siedem ośrodków modelarstwa. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportów Modelarskich „Modred” oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Jak w latach ubiegłych patronat sprawował dowódca 7 Batalionu Ułanów Lubelskich - ppłk Adam Grela, który był fundatorem nagrody głównej.

            W konkursie wzięli udział przedstawiciele Gniezna, Torunia, Zgierza, Darłowa, Poznania, Żelechlinka i przedstawiciele MDK-u (gospodarze imprezy).

Pierwsze miejsce zajęli modelarze z Gniezna z Klubu Modelarskiego „Orzeł”. Na drugim miejscu uplasowali się tomaszowianie, a trzecie miejsce przypadło w udziale Klubowi Modelarskiemu „Herkules” z Torunia.

            Ponadto przedstawiciele Tomaszowa w konkurencjach indywidualnych zajęli kilka czołowych miejsc. Pierwsze miejsca zdobyli: Rafał Szczot –senior – samoloty; w kategorii juniorów Kacper Czapliński- samoloty oraz Arkadiusz Marcjanik –senior – połowy kołowe.

„Obiektywem malowane, czyli nadpilickie impresje”

pod takim tytułem odbył się I powiatowy konkurs fotograficzny, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury. Jego podsumowanie odbyło się w poniedziałek 30 czerwca.

            Na zdjęciach dominowała przyroda i krajobraz Niebieskich Źródeł i samej Pilicy. Łącznie wpłynęły 194 prace od 53 uczestników.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

10-13 lat-  I miejsce Marlena Burian z SP nr 14- zdjęcie nosiło tytuł „Zacisze”;

                        II miejsce Jacek Wojtkiewicz z MDK- „Otulona rzeka”;

III miejsce Julita Kołodziejska z SP nr 14- „Niebieskie Źródła”

14-16 lat- I miejsce Paweł Sobótkowski z MDK- „Z biegiem rzeki”;

                        II miejsce- Sylwia Jakubowska z MDK- „Gra kolorów”;

                        III miejsce- Edyta Kabat z Gim nr 3- „Lot nad Pilicą”

17-18 lat- I miejsce Mariusz Derach z SP nr 1-„Kapryśna rzeka”;

                        II miejce Michał Centka z SP nr1- „Spływ”;

III miejsce Kinga Kobczyk i Natalia Pardej z ZSP nr 2- „Śladami przeszłości”.

            Dodatkowo ufundowano trzy nagrody specjale. Wydział Informacji Turystycznej i Promocji swoją nagrodę przyznał absolwentowi IV LO - Kamilowi Kmieciowi za zdjęcie pn. „Błękitna głębia”. Natomiast Agencja Fuji Expres wybrała i nagrodziła zdjęcie Natalii Przybylskiej z MDK za zdjęcie pn. „Łapiąc wiatr w żagle”. Ostatnia nagroda specjalna przyznana przez dyrektora MDK Tomasza Zdanka przypadła w udziale Karolinie Goździk, która wykonała trzy zdjęcia pn. „Kropelkowo”, „Rybobranie”, „Nad Pilicą”.

            Na spotkaniu podsumowującym Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. reprezentowali: Jacek Kowalewski - członek Zarządu Powiatu i Grzegorz Wągrodzki - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

3 LIPIEC 2008

Informacja z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            Komisja na swych posiedzeniach w 2008 roku zajmowała się następującymi zagadnieniami:

- wnioskami i opiniami dotyczącymi budżetu w zakresie działania Komisji,

- analizą wykonania budżetu,

- informacjami instytucji działających w sektorze rolnictwa i ochrony środowisk na terenie powiatu tomaszowskiego,

- problemami dotyczącymi gospodarki odpadami.

            W styczniu 2008 roku posiedzenie Komisji odbyło się w Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., które poświecone było utylizacji osadów ściekowych poprzez spalanie. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu tomaszowskiego zainteresowani tym tematem. Plany modernizacji oczyszczalni i budowy spalarni przedstawił prezes Oczyszczalni Ścieków Pan Waldemar Dębowski.

Dziennik Rzeczpospolita opublikował koncepcję Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącą pomocy finansowej dla jednostek samorządowych lub ich związków zrzeszających przynajmniej 150.000 tysięcy mieszkańców. Według tych planów, jednostki takie miałyby ułatwienia w otrzymaniu pomocy finansowej w celu rozwiązania problemu nieczystości stałych i osadów ściekowych. Wszyscy uczestnicy spotkania opowiedzieli się za takim rozwiązaniem.

            W lutym br. Komisja zajmowała się zagospodarowaniem odpadów stałych i promocją powiatu. Kierownik Składowiska odpadów SITA Lubochnia – Górki Pan Adam Stroiński przedstawił informację na temat zagospodarowania odpadów stałych. Firma SITA to międzynarodowy koncern, wchodzący w skład grupy SUEST. W Tomaszowie Mazowieckim przedsiębiorstwo przyjmuje odpady z terenu miasta i powiatu.

W dniu 30 marca 2007 r. SITA otrzymała na okres 10 lat pozwolenie zintegrowane na składowanie odpadów. Obecnie opracowywany jest projekt budowy nowej kwatery do przyjmowania nieczystości stałych.

            W dniu 13 czerwca br. członkowie Komisji i przedstawiciele Oczyszczalni Ścieków

Sp. z o. o. w Tomaszowie Maz. wyjechali do Łomży gdzie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zapoznali się z procesem oczyszczania ścieków i utylizacji osadów. Miasto Łomża liczy 64.000 tysiące mieszkańców a oczyszczalnia na dobę oczyszcza 10.000 m 3 ścieków. Te dane są porównywalne do Tomaszowa Maz.

MZW i K w Łomży modernizację oczyszczalni rozpoczął w 2000 roku. Obecnie oczyszczalnia i spalarnia są w pełni zintegrowane i zautomatyzowane. Powstające po spalaniu osadu popioły są badane przez Politechnikę w celu ich wykorzystania w budownictwie.

            Problemy dotyczące rolnictwa, ochrony środowiska oraz przemysłu rolno-spożywczego można zgłaszać telefonicznie pod numerem (044) 710-46-16.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Andrzej Bednarek


Matura 2008

Do egzaminu maturalnego w ośmiu szkołach powiatu tomaszowskiego przystąpiło 1051 tegorocznych absolwentów.

         Obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym dla wszystkich zdających był język polski. Jako przedmiot dodatkowy uczniowie najczęściej  wybierali geografię, a wśród języków obcych nowożytnych największym zainteresowaniem cieszył się język angielski.

         Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpili głównie absolwenci liceów ogólnokształcących, ze względu na wymogi wyższych uczelni, w których będą chcieli kontynuować naukę.

         Tegoroczne matury w naszym powiecie zdało 77,2 % uczniów. Najlepszymi wynikami mogą poszczycić się uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego, w których świadectwa maturalnego nie otrzymały dwie osoby, po jednej w każdej z tych szkół.  

Dla uczniów, którym się nie powiodło, otwiera się szansa zdania matury w terminie poprawkowym w miesiącu sierpniu br. Dotyczy to tylko tych, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i z jednego z nich nie osiągnęli wymaganego 30 % progu zaliczeniowego.


Serdeczne podziękowania

za pomoc w organizacji uroczystości otwarcia ciągu pieszo - rowerowego

z Tomaszowa Maz. do Spały, połączonej z rajdem zwolenników czynnego wypoczynku,

która odbyła się w dniu 15 czerwca br. składam:

-         LOT w Spale, COS, LKK „Start”, Centrum Turystycznemu „Południk 20” oraz samorządom: Miastu Tomaszów Maz., Gminie Inowłódz i Lubochnia za współorganizację imprezy,

-         uczestnikom rajdu za liczne uczestnictwo i miłą atmosferę,

-         sponsorom: Firmie Kross, Firmie „J&K Romstom”, i Firmie Expedus,

-         patronatom medialnym: Radio Łódź, TVP Łódź, Radio Fama, Dziennik Łódzki, TIT,

-         Tomaszowi Zdonkowi - dyrektorowi MDK za poprowadzenie imprezy w Skansenie Rzeki Pilicy oraz podczas przecięcia wstęgi,

-         Andrzejowi Kobalczykowi - dyrektorowi Skansenu Rzeki Pilicy, za pomoc przy organizowaniu rajdu i uroczystości,

-         Robertowi Papisowi - za zorganizowanie poczęstunku,

-         służbom zabezpieczającym rajd i uroczystość: PSP, OSP, Policji i młodzieży z PCK,

-         wykonawcom programu artystycznego: Katarzynie Bednarek, Janowi Kluzkowi i  Zespołowi „Fiesta Latina”,

-         pracownikom Starostwa Powiatowego.

Uroczystość była wielkim wydarzeniem kulturalno-promocyjnym powiatu, w którym uczestniczyło ponad 300 osób. Wymagało zaangażowania i współpracy wielu osób oraz instytucji.

Wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację przesyłam życzenia zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Natomiast osobom korzystającym ze ścieżki na trasie Tomaszów – Spała bezpiecznego docierania do celu i miłych wrażeń.

                                                                                                          Starosta Tomaszowski

Piotr Kagankiewicz


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
– MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA

            Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 31 maja wpisał się na stałe do kalendarza jako Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jest on zwiastunem i zarazem pierwszym dniem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem: „Młodość wolna od papierosa”, która potrwa do 31 sierpnia br. Adresowana jest ona do młodzieży w wieku 16- 19 lat.

Celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia tytoniu.

Realizatorem akcji w naszym regionie jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz.

12 czerwca br. przy współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa zorganizowano w II LO w Tomaszowie Maz. spotkanie o tematyce antynikotynowej.

Na wstępie Pan Mirosław Barszcz przedstawił zebranym prezentację multimedialną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. Ogłoszono również wyniki konkursu na najciekawsze hasło o tematyce antynikotynowej. Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kowalczyk za hasło „Papierosy są twoim wrogiem, bądź także wrogiem dla nich. Ponadto zebrani obejrzeli spot reklamowy opracowany przez Centrum Onkologii w Warszawie oraz scenkę teatralną w wykonaniu uczniów II LO nawiązującą tematyką do kampanii.

         Patronat nad uroczystością oraz konkursem na najciekawsze hasło o tematyce antynikotynowej objął Starosta Tomaszowski – Pan Piotr Kagankiewicz.

            Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz przez Firmę P.P.U.H ,,Rrembor”.


 
Fragment scenki teatralnej


W imieniu organizatorów V Powiatowego Święta SOBÓTKI,

które odbyło się w Smardzewicach na terenie Gminy Tomaszów Maz.,

w dniu 23 czerwca br. dziękujemy wszystkim sponsorom,

którzy przyczynili się do organizacji powiatowej imprezy, m.in.:

 1. Sulo Polska Sp. z o.o. oddział w Tomaszowie Maz.
 2. Roldrob S.A. w Tomaszowie Maz.
 3. Chipita Poland Sp. z o.o. oddział w Tomaszowie Maz.
 4. Frito Lay Poland Sp. z o.o oddział w Tomaszowie Maz.
 5. Hurtownia Owocowo – Warzywna Państwa Kaczmarczyk
 6. Hurtownia Wędlin „KELMES” Państwa Szymańskich
 7. Hurtownia ICE FULL w Tomaszowie Maz.
 8. Firma Piekarnictwo - Cukiernictwo z Zawady Państwa Szymańskich
 9. P.P.U.H. „REMBOR” w Tomaszowie Maz.
 10. Izabela Janas „Bar Janosik”- Kolonia Zawada
 11. FM Logistic Polska oddział w Tomaszowie Maz.
 12. Nadleśnictwo Smardzewice
 13. Nadleśnictwo Spała
 14. Młyn Chorzęcin - Pan Józef Karp
 15. Sklep Spożywczy „Delikates”w Chorzęcinie - Pan Zbigniew Płoszaj
 16. Zakład Kamieniarsko- Betoniarski w Chorzęcinie - Pan Adam Wyszkowski
 17. Państwo Katarzyna i Radosław Plichtowie ze Smardzewic
 18. Ubojnia żywca w Chorzęcinie - Pan Grzegorz Kubacki
 19. Ubojnia żywca w Cekanowie - Pan Krzysztof Makowski
 20. Piekarnia Smardzewice - Państwo Maria i Zdzisław Kafar
 21. KPPSP w Tomaszowie Maz.

        Wójt Gminy Tomaszów Maz.                                      Starosta Tomaszowski

                 Ignacy Niedziałkowski                                             Piotr Kagankiewicz


KOMUNIKAT

            Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w przyszłym roku pragnie włączyć się w obchody 90- lecia powstania Województwa Łódzkiego. Głównym koordynatorem obchodów będzie Urząd Marszałkowski w Łodzi. W obecnej chwili tworzony jest projekt działań, których celem będzie rozpropagowanie historii oraz najcenniejszych obiektów dziedzictwa narodowego naszego regionu.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu tomaszowskiego o udostępnienie posiadanych materiałów merytorycznych, archiwalnych i zdjęć, które mogłyby być wykorzystane w celach promocyjnych podczas obchodów rocznicy.

            W celu omówienia szczegółów wykorzystania materiałów prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 3, tel. (044) 724-84-98 z Katarzyną Błażejewską.


Zakończenie roku szkolnego

            W dniu 20 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, grono pedagogiczne oraz uczniowie.

Wicestarosta Karol Staroń, pożegnał młodzież z I Liceum Ogólnokształcące. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wągrodzki był obecny w Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. W pozostałych tomaszowskich szkołach byli Członkowie Zarządu: Kazimierz Baran, Bogdan Kącki i Jacek Kowalewski oraz naczelnicy: Barbara Robak, Elżbieta Krawczyk oraz Skarbnik Powiatu -Teresa Głębowska.

 Na zawsze ze swoimi szkołami pożegnali się tegoroczni maturzyści, których było w tym roku 1063.

Młodzieży powiatu tomaszowskiego życzymy niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych podróży.

„Łódzki Tygiel Smaków”

            pod takim tytułem odbędzie się wojewódzki konkurs na najlepsze produkty tradycyjne. Rozstrzygnięcie i wybór produktów odbędzie się podczas targów- Dni Naturalnej Żywności NATURA FORD tj. 18 października br. Wybrane produkty zostaną wpisane na Listę produktów tradycyjnych.

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa, który jest gwarancją odpowiedniego poziomu, prestiżu i rangi konkursu.

            Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego. Produkty te stanowią element dziedzictwa kulinarnego regionu Łódzkiego. Konkurs ma za zadanie wzmocnić pozycje rynkową tych produktów oraz wzbudzić większe zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie, sprawy organizacyjne oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.rolnictwo.lodzkie.pl w zakładce aktualności.


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Maz.

Osoby niepełnosprawne zasługują na godne życie, w tym możliwość realizowania się w życiu zawodowym, a zadaniem wszystkich służb publicznych jest podejmowanie działań w kierunku stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dlatego w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim został powołany Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Osoba taka może zostać zaliczona do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego).

Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz orzeczenia do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności udzielają mieszkańcom powiatu tomaszowskiego pełnej informacji w zakresie:

- ulg i uprawnień przysługującym osobie niepełnosprawnej (ulg przejazdowych MZK, PKS, PKP, ulgi telekomunikacyjnej, ulgi w opłacie abonamentu TV, możliwości uzyskania karty parkingowej, możliwości korzystania z dofinansowania udziału w turnusie rehabilitacyjnym, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych).

-możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w instytucjach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

   W skład Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą: lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, doradcy zawodowi. Zespół przeprowadza odpowiednie badania i rozmowy z osobą ubiegającą się o statut osoby niepełnosprawnej, po czym wydaje odpowiednie orzeczenie.

Osoby składające wniosek (wypełniony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem)  o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności muszą dołączyć pełną dokumentację medyczną mającą znaczenie przy wydaniu orzeczenia przez zespół.

Czas oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosi 1 - 3 miesięcy dla osoby dorosłej,

 1 - 1,5 miesiąca dla dziecka. W uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony w dniu, w którym został złożony.

Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy do wniosku dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, oraz inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na wydanie orzeczenia.

Wszyscy pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim, realizując swoje zadania, starają się nieść wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, zgodnie z założeniem, by Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, był zawsze instytucją przyjazną dla ludzi, otwartą na potrzeby innego człowieka.

Bliższe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 26,  pok. nr 9, nr. tel. 044 724 21 27 wew. 36


„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

            Pod takim tytułem organizowany jest wojewódzki etap konkursu kulinarnego, który odbędzie się 3 sierpnia br. w Ogrodach Letnich Intern Solaru w Buczku k/Brzezin. W tym roku w imieniu Marszałka Województwa organizacji konkursu podjął się Pan Stanisław Staniszewski właściciel firmy Inter Solar i jednocześnie Kanclerz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Łódź. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: za najlepszy produkt regionalny pochodzenia zwierzęcego, za najlepszy produkt regionalny pochodzenie roślinnego, za najlepszy napój regionalny, za najlepszy inny produkt regionalny oraz za najlepsza potrawę.

Pomysłodawcą konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, która postanowiła w tym roku przeprowadzić również konkurs restauratorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lipca br.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie, sprawy organizacyjne oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.rolnictwo.lodzkie.pl w zakładce aktualności.

Certyfikat „Frekwencja Kontrolowana”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim uzyskała certyfikat „Frekwencja kontrolowana”. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie z tomaszowskiej szkoły uczestniczyli w pilotażu pod hasłem „ Jak przeciwdziałać  absencji uczniowskiej w szkole”.

Za uzyskanie w dwóch klasach uczestniczących w pilotażu wskaźnika 90% frekwencji tomaszowska szkoła otrzymała certyfikat. W projekcie uczestniczyło 17 szkół z woj. łódzkiego, tylko cztery w tym ZSP nr 1 otrzymały wyróżnienia.

 Pilotaż prowadziła dr Beata Owczarska z Instytutu Edukacji Ustawicznej.

Olimpiady

            Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, po raz kolejny odnieśli znaczące sukcesy w Olimpiadach i Konkursach Międzynarodowych.

Martyna Zelent została finalistką XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Martyna jest wychowanką Pani Ireny Albin i uczęszcza do klasy II biologiczno – chemicznej.

            Również w Międzynarodowym Konkursie „Genius - Logicus” – zawody on – line, wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Zawody odbywały się w 9 krajach Europy Środkowej, a ich tegorocznym organizatorem była Słowacja. Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Składał się z dwóch elementów: zawodów korespondencyjnych on – line i zawodów z pomiarem czasu również on – line. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas: I,II i III matematyczno – fizycznej.

W zawodach korespondencyjnych on - line tytuł „Międzynarodowego Mistrza Rozwiązywania” uzyskali: Joanna Kornatowska, Dominik Adamus, Katarzyna Fąk.

Międzynarodowy „Srebrny Certyfikat” w zawodach z pomiarem czasu uzyskali: Patrycja Fijałkowska, Rafał Pawlak, Monika Skoczylas, Krzysztof Tataradziński.

Koordynatorem i opiekunem konkursu była Pani Jolanta Karwasik.


Spotkania „Regionalizm wobec integracji europejskiej, wymiana doświadczeń Zachod-Wschód”

21 maj - 16 czerwca

   Na przełomie maja i czerwca organizowany był z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo- Zachodniego Mazowsza cykl spotkań i prezentacji ukazujących działania podejmowane w zakresie zarówno wewnętrznej integracji samorządów i organizacji pozarządowych jak również prezentowane były przedsięwzięcia w wymiarze międzynarodowym podejmowane w naszym regionie.

   Cykl spotkań zapoczątkowany został w dniu 21 maja prezentacją wystawy „Od denara do Euro”. Wystawa otwarta została w bibliotece gminnej w Rokicinach. W ciągu 5 dni obejrzało ja blisko 70 zwiedzających. Kolejnym etapem organizowanych uroczystości była prezentacja dorobku stowarzyszonych gmin „Walory naszego regionu” otwarta w Budziszewicach w dniu 31 maja. Także i tę wystawę zwiedziło wielu mieszkańców gminy.

   W dniach 5-8 czerwca zorganizowany zostały cykl spotkań samorządowych z udziałem gości z partnerskich gmin z Białorusi, Mołdowy i Słowenii. W dniu 5 czerwca w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie powitalne w Rochnie, gdzie przybyłych gości powitał wójt Gminy Brzeziny Zbigniew Sokołowski. Następnie koordynator projektu Grzegorz Świetlik przedstawił gości z zagranicy - przewodniczącego delegacji Słowenii – burmistrza Beltinci Milana Kermana, przewodniczącą delegacji białoruskiej - naczelnik komisji ekonomicznej rady regionu Wilejka Ludmiłę Rowniejko oraz delegacji Mołdowy - Serafina Papuszoj naczelnika administracji regionu Cimislija, a także gości z Warszawy ze Stowarzyszenia „Obywatele dla Warszawy”- Jana Artymowskiego i sekretarza generalnego Stowarzyszenia Cezarego Holdenmajera. Przedstawiciele poszczególnych delegacji zaprezentowali swoje regiony oraz podkreślili istotę współpracy samorządowej o charakterze regionalnym. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stow. Gmin - Mirosław Kik i członkowie zarządu Mariusz Kotynia oraz Wojciech Więciorek – radny Gminy Rogów.

   W dniu 6 czerwca w godzinach przedpołudniowych delegacje partnerskich samorządów z zagranicy udały się na spotkanie do Urzędu Miasta w Koluszkach. Prezentacji inicjatyw samorządu miejskiego oraz powitania gości dokonał Burmistrz Koluszek Sławomir Wochna. Do uczestników spotkań dołączył przedstawiciel urzędu marszałkowskiego w Łodzi Andrzej Guzowski oraz członek rady wojewódzkiej izby rolniczej w Łodzi Czesław Dzierżawski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Koluszkach - wiceburmistrz Bogusław Bubas z sekretarzem urzędu Mirosławą Kobus. Radni miasta z przewodniczącym rady Sławomirem Sokołowskim, przedstawiciele organizacji pozarządowych – Teresa Niżnikowska – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Płd-Zach.Mazowsza i radna miasta Koluszki i Anna Paprocka – reprezentująca Stowarzyszenie „Mroga”. Po przedstawieniu informacji o pracach samorządu wystąpiła dla gości reprezentacja zespołu ludowego „Koluszkowianie” a także przedstawione zostały fragmenty filmu ukazującego bitwę nad Mrogą w 1914 roku. Z Koluszek uczestnicy spotkań udali się do Ujazdu gdzie miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia spotkań i prezentacja wystawy „Współpraca regionalna my i nasi partnerzy”. Nieplanowanym akcentem przed rozpoczęciem spotkań było wręczenie nominacji na społecznego asystenta senatora RP Wiesława Dobkowskiego dla przewodniczącego Stowarzyszenia Grzegorza Świetlika. Przekazania legitymacji dokonał pełnomocnik PiS na powiat Tomaszowski Marian Holak (jednocześnie współorganizator spotkań jako wójt gminy Budziszewice). W dalszej części programu oficjalnego otwarcia dokonał przew. Grzegorz Świetlik. Na początku zaprezentowani zostali przedstawiciele delegacji zagranicznych – Ludmiła Rowniejko, Elena Szkajewa, Dimitrij Kruglik i Mieczysław Panasiewicz z regionu Wilejka, Milan Kermam – burmistrz Beltinci i jednocześnie członek Zarządu Zjednoczenia Samorządowego Słowenii, Daniel Kalmar – burmistrz miasta Grad, Serafin Papuszoj – naczelnik administracji rejonu (powiatu) Cimislija, oraz przedstawiciele rady regionu – Vasili Ceban, Michaił Turcanu i Vasili Komerzan. Przewodniczący obrad przedstawił uczestników spotkań - przedstawicieli europosłów – Natalię Domaniewską – przedstawiciela europosła Jana Kułakowskiego i Marcina Witko asystenta europosła Janusza Wojciechowskiego a także Szymona Michalaka przedstawiciela posła Dariusza Seliga.

   Ponownie zaprezentowani zostali goście z władz wojewódzkich – Andrzej Guzowski i Czesław Dzierżawski, uroczyście wszyscy uczestnicy przywitali władze powiatu ze starostą Piotrem Kagankiewiczem i przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Barańskim, radni powiatu - Sławomir Szewczyk i Andrzej Wodziński. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów z Województwa Świętokrzyskiego – wiceprzewodniczący Rady Gminy Bliżyn Jerzy Rams, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna Tomasz Durlik, Grzegorz Pypeć- reprezentant urzędu gminy Skarżysko Kościelne i Stanisław Chrzanowski – wiceprzewodniczący zarządu stowarzyszenia Nasza Gmina – Skarżysko Kościelne. Przybyli reprezentanci władz stowarzyszonych gmin – Teresa Rudzińska – przewodnicząca Rady Gminy Rokiciny, Marek Stasio, delegat Gminy Rokiciny do stowarzyszenia Gmin Płd-Zach.Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele gospodarza spotkań - władz gminy Ujazd Sławomir Socha – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia oraz Kazimierz Bala – wiceprzewodniczący Rady Gminy Ujazd, gospodarz siedziby spotkania – komendant OSP Przesiadłów. W otwarciu spotkań wziął udział prezes Firmy EUROBOX i jednocześnie wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Papierników Ryszard Kołodziejski. Gimnazjum publiczne w Ujeździe reprezentowała pani Emilia Małagowska a obsługą medialną zajmowała się redaktor Naszej Gminy Beata Rakowska. Całokształtem zadań techniczno organizacyjnych spotkań kierowała Małgorzata Kut członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Płd-Zach.Mazowsza.

   Po prezentacji gości nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy „Nasza Samorządność lokalna, nasi partnerzy”. Przybyli na spotkanie goście mieli możliwość zapoznać się z materiałami informacyjnymi o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie a także obejrzeć prezentację partnerskich regionów z zagranicy – Wilejki z Białorusi, Beltinci, Gradu, Verżej ze Słowenii, Cimisliji i Cedr Lungi z Mołdowy i Możajska z Rosji. Atrakcją uświetniającą prezentację była ekspozycja obrazów przygotowanych przez Artystów amatorów malarstwa z Tomaszowa Mazowieckiego. Prezentacji wystawy malarstwa dokonał uczestniczący w spotkaniu przewodniczący związku Tadeusz Firuta oraz autor niektórych z prezentowanych prac Adam Durczak. Uczestnicy spotkań mieli też czas na wzajemne bliższe zapoznanie się i wymianę doświadczeń. Po zakończeniu tej części spotkań goście udali się do firmy Eurobox, gdzie zakres produkcji zakładu przedstawił prezes Ryszard Kołodziejski.

W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkań udali się do województwa świętokrzyskiego. W Bliżynie przybyłych gości powitał p.o. wójta Gminy Mariusz Walachnia i przewodnicząca rady Anna Leżańska. Następnym punktem programu było zwiedzanie warsztatów rękodzieła artystycznego (garncarstwa) w Rędocinie. W godzinach wieczornych uczestnicy delegacji złożyli wieńce na grobach żołnierzy radzieckich z czasów II wojny światowej pomordowanych w filii obozu koncentracyjnego w Bliżynie. Na zakończenie drugiego dnia spotkań władze gminy Bliżyn zorganizowały uroczystą wieczornicę na której swój repertuar artystyczny zaprezentował zespół pieśni i tańca „Sorbin”. W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Łączna Romuald Kopaliński i przewodniczący rady Stanisław Stasz. Punktem szczególnym tego dnia spotkań była uroczystość parafowania dokumentu o współpracy między Gminą Bliżyn i Miastem Wklejka. Dokumenty podpisali p.o.wójta Mariusz Walachnia i przew. Delegacji Wilejki Ludmiła Rowniejko.

   W sobotę w godzinach przedpołudniowych uczestnicy spotkań udali się do gminy Skarżysko-Kościelne. W Urzędzie Gminy przybyłych na spotkanie powitał sekretarz urzędu Zdzisław Woźniak oraz przewodniczący zarządu stowarzyszenia Nasza Gmina Jacek Banaszczak. Po prezentacji tradycji i współczesności gminy nastąpiła uroczystość podpisania deklaracji o współpracy między Gminą Skarżysko-Kościelne i Gminą Beltinci. Dokument podpisali w imieniu Gminy Belticnci burmistrz Milan Kerman w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne sekretarz urzędu Zdzisław Woźniak. Po uroczystościach w urzędzie gminy goście udali się na zwiedzanie firmy odzieżowej Dana, po czym zorganizowana została wspólnie przez gminy Bliżyn i Skarżysko-Kościelne wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Uczestnicy spotkań zwiedzili zespół klasztorny i muzeum na Świętym Krzyżu oraz  odbyli konną przejażdżkę po Górach Świętokrzyskich. W godzinach wieczornych dla przybyłych gości wydana została uroczysta kolacja. W niedzielę rano zorganizowane było spotkanie kończące uroczystości. Do uczestników spotkania przybył na krótkie spotkanie senator Michał Okła. Wszyscy przedstawiciele delegacji i uczestników w wystąpieniach na zakończenie podkreślali istotę podejmowanych przedsięwzięć wskazując przede wszystkim na ich regionalny i społeczny charakter. Przewodniczący delegacjom zagranicznym przekazali zaproszenie do odwiedzenia ich regionów przy okazji planowanych spotkań i świąt regionalnych.

   Końcowy etap tegorocznych spotkań ponownie został zorganizowany w gminie Ujazd. W dniu 13 czerwca w bibliotece gminnej w Niewiadowie zaprezentowana została ekspozycja ukazująca partnerskie samorządy Stowarzyszenia Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza a także powtórzona wystawa „Od Denara do Euro”. Kolejny cykl spotkań środowiskowych, które mają być podejmowane w ramach inicjatyw Stowarzyszenia planowany jest na okres jesienny.


Wspólne zdjęcie uczestników spotkań Przesiadłów 6 czerwca 2008

Uroczyste otwarcie ciągu pieszo- rowerowego z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały

            15 czerwca br. oddano mieszkańcom powiatu tomaszowskiego ścieżkę rowerową z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały.

Ciąg pieszo- rowerowy to sukces wielu ludzi. Ciężka praca i upór tych osób sprawiły, że na terenie powiatu tomaszowskiego powstał ponad 10-cio kilometrowy odcinek.

Początek uroczystego otwarcia ścieżki miał miejsce w Skansenie Rzeki Pilicy gdzie dokonano również rejestracji uczestników rajdu zwolenników czynnego wypoczynku.

Gości i uczestników rajdu przywitał Starosta Piotr Kagankiewicz. Znaleźli się wśród nich: parlamentarzyści, sportowcy, przedstawiciele władz miasta, powiatu, mediów, oraz uczestnicy rajdu. Do Tomaszowa przybył również Wójt Białowieży Albert Litwinowicz, oraz delegacja z Węgier z rejonu Tokaj z Sarospatak.

            Z okazji otwarcia ciągu pieszo- rowerowego złożono podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację inwestycji. Dyplom uznania otrzymali: Marszałek Województwa Łódzkiego- Włodzimierz Fisiak, przedstawiciele poprzedniego i obecnego Zarządu Powiatu- (Andrzej Barański, Stanisław Stańdo, Ryszard Grudziński, Jerzy Kowalczyk, Karol Staroń, Jacek Kowalewski, Bogdan Kącki, Kazimierz Baran). Projekt powstał przy udziale czterech samorządów, szczególne podziękowania otrzymali (Mirosław Kukliński, Tomasz Kumek, Rafał Zagozdon, Adam Zenon Łaski, Cezary Krawczyk, Tadeusz Cisowski, Marek Leszczyński, Andrzej Popłoński, Mieczysław Pająk, Józef Łysakowski). Ponadto dyplomy otrzymali Zbigniew Godlewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa w Spale, Zbigniew Tomkowski - dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, Maciej Sztukiewicz- wykonawca ścieżki, Jacek Killman - Inspektor Nadzoru oraz Andrzej Wodziński- przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu RP.

W miejscu rozpoczęcia ścieżki (na ulicy Wodnej) przedstawiciele czterech samorządów: Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Inowłódz i Gminy Lubochnia dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. W imieniu władz wstęgę przecięły osoby w różnym wielu, tak jak różni będą użytkownicy ścieżki.

Po oficjalnej części w stronę Spały wyruszyło 250  zwolenników czynnego wypoczynku. Pierwszą grupę tzw. „kijkowców” poprowadził Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon. Jako kolejne wyruszyły grupy rowerowe na czele            z  Antonim Smolarkiem prezesem  Ludowego Klubu Sportowego „START”, Wandą Panfil, Mieczysławem Nowickim, Zbigniewem Buczkowskim.

W rajdzie wzięło udział kilka grup zorganizowanych. Młodzież z 8 tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, Ludowy Klub Sportowy, Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki oraz Klub Kwadransowych Grubasów.

 Nie zabrakło także grup rodzinnych i uczestników indywidualnych. Przejazd uczestników rajdu zabezpieczały służby porządkowe: Straż, Policja, oraz młodzi ludzie z PCK, którzy służyli pomocą medyczną.

Metą niedzielnego rajdu był park nad stawen w Spale, gdzie po dotarciu wszystkich uczestników odbył się punkt kulminacyjny uroczystości- wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorów Spały. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały osoby związane i zasłużone dla rozwoju tej miejscowości.

Wśród osób zaproszonych, które otrzymały tytuł Honorowych Ambasadorów znalazły się: Hanna Mościska – Grzesiak- (stryjeczna prawnuczka prezydenta RP Ignacego Mościckiego), wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim oraz posłanka Małgorzata Kidawa - Błońska - prawnuczka prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

Wśród Honorowych Ambasadorów byli także sportowcy: Wanda Panfil, Artur Partyka, Edward Skorek, Mieczysław Nowicki i trener Sławomir Nowak. Ponadto wyróżniono osoby zasłużone dla rozwoju Spały i okolic: Andrzeja Kobalczyka - Dyrektora Skansenu Rzeki Pilicy, Juliusza Szymańskiego - pomysłodawcę trasy turystycznej - Bunkry – Konewka, Wojsława Rodackiego - dziennikarza Radia Łódź, Zbigniewa Tomkowskiego - Dyrektora COS-u w Spale, Romana Jagielińskiego - pomysłodawcę i inicjatora Dożynek Spalskich, prof. Romana Gośa - wykładowcę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, dr. Bogusława Rybę - wykładowcę w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Leszka Wysłockiego – byłego wojewodę piotrkowskiego.

Na uroczystość został zaproszony Zbigniew Buczkowski- znany aktor, który również otrzymał tytuł zasłużonego dla Spały.

            Na zakończenie uroczystości zaprezentowano przybyłym gościom program artystyczny. Na scenie swoje umiejętności aktorskie i recytatorskie zaprezentował Jarosław Kluzek, który recytował fragmenty „Pana Tadeusza”. Ponadto zebrani wysłuchali piosenek w wykonaniu uczennicy II LO z Tomaszowa Mazowieckiego Katarzyny Bednarek oraz repertuaru zespołu Fiesta Latina.

            Organizatorzy otwarcia ciągu pieszo- rowerowego pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej uroczystości:

-uczestnikom rajdu za miłą atmosferę i liczne uczestnictwo;

-sponsorom: Firmie Kross, Firmie „J&K Romstom”, Firmie Expedus; wykonawcy ścieżki- Maciejowi Sztukiewiczowi.

-patronatom medialnym: Radio Łódz, TVP Łódź, Radio Fama, Dziennik Łódzki, TIT;

- Tomaszowi Zdonkowi- dyr. MDK za poprowadzenie imprezy w Skansenie Rzeki Pilicy oraz podczas przecięcia wstęgi;

-Andrzejowi Kobalczykowi- za pomoc przy organizowaniu rajdu i uroczystości;

-Antoniemu Smolarkowi- za poprowadzenie grupy VIP-ów,

-Robertowi Papisowi- za zorganizowanie poczęstunku;

-Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale za współorganizację imprezy,

oraz służbom zabezpieczającym rajd i uroczystość: PSP, OSP, Policji, młodzieży z PCK.

18 CZERWIEC 2008

Światowy Dzień bez Tytoniu

            W II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu odbyła się kampania oraz konkurs na najciekawsze hasło o tematyce antynikotynowej. Tegoroczna Ogólnopolska Kampania Społeczna przebiegała pod nazwą: „Młodość wolna od papierosa” i skierowana była  do młodzieży w wieku 16-19 lat.

Trzy pierwsze miejsca w konkursie na najlepsze hasło zdobyły uczennice z klasy II ekonomiczno- społeczno- prawnej.

            Natalia Kowalczyk ułożyła według zebranych najlepsze hasło „Papierosy są twoim wrogiem, bądź wrogiem dla nich”. Drugie miejsce w konkursie zajęła Katarzyna Orzelska z hasłem „Elegancka dziewczyno! Nie pachnij nikotyną!”. Trzecie miejsce przypadło w udziale Marcie Rokicie „Jeszcze mleko ma pod nosem, a już buzia z papierosem”.

            W czasie kampanii antynikotynowej w II Liceum Ogólnokształcącym gościli: Mirosław Barszcz- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Grzegorz Wągrodzki- z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Beata Plich - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. (patrz galeria zdjęć).

Szkoła bez przemocy

            Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim  wzięli udział w „Dniu szkoły bez przemocy”, który odbył się w ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”.

            Pod kierunkiem pedagog szkolnej Ireny Stańczykowskiej został zorganizowany krótki happening. Młodzież i nauczyciele wysłuchali piosenek pt.: „Tolerancja”, „Ślad”, „ Pokolenie” w wykonaniu księdza Tomasza Estkowskiego.

Uczniowie wzięli także udział w miniturnieju, w którym pytania dotyczyły przejawów i skutków przemocy. Ponadto grupa młodzieży zaprezentowała formy aktywności fizycznej, które dają ujście negatywnym emocjom.

            Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie w powietrze czerwonych baloników, symboli akcji.

Powitanie lata….

            Podopieczni Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno- rehabilitacyjnych w przydomowym ogrodzie. Ponadto często wolny czas spędzają w parku miejskim na Muszli Koncertowej. Takie zajęcia stanowią doskonałą formę odpoczynku.

            W kawiarence Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim  z okazji powitania lata odbędzie się występ dzieci z Ośrodka Szkolno- Przedszkolnego w  Smardzewicach.

W ramach podtrzymania tradycji Wigilii św. Jana podopieczni domu Pomocy Społecznej wyjadą na Przystań nad rzekę Pilicę. Tam odbędzie się puszczanie wianków połączone z piknikiem.

Oddajesz krew- ratujesz życie

            Grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Tomaszowa Mazowieckiego wzięli udział w akcji oddawania krwi. 11 młodych osób już po raz drugi oddało swoją krew pomagając w ten sposób osobom, które jej potrzebują.

9 CZERWIEC 2008

„Sami dla siebie 2008”

Iza Kozłowska uczennica klasy trzeciej Technikum przy ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, zwyciężyła w IV Międzynarodowym Festiwalu Projektowania Ubioru. Zajęła I miejsce w kategorii pojedynczych wzorów. Iza przygotowała na konkurs cztery projekty. Dwa z nich były związane tematycznie z Euro 2012 i to one podobały się komisji najbardziej. Iza otrzymała Nagrodę Starosty Sieradzkiego oraz dyplom uczestnictwa w finale festiwalu.

 

            Festiwal pod nazwą „Sami dla siebie” zorganizowany został przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu i skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych..

            Na festiwal zostało zgłoszonych 876 projektów z 11 państw między innymi z: Rosji, Słowenii, Ukrainy, Macedonii. Do finałów zakwalifikowano 17 kolekcji i 36-ciu autorów pojedynczych  wzorów odzieży.

            Stroje oceniała profesjonalna komisja w składzie: przewodnicząca- Magda Druri- Finke- artystka plastyk, projektantka mody i dziennikarka, członkowie komisji- Anna Batory- projektantka mody, Małgorzata Szymtel- Piotrkowska- dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu, krytyk sztuki i Andrzej Michalski- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu, dyrektor festiwalu „Sami dla siebie”.

Rehabilitacja społeczna

            Grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, była na wycieczce w Rogowie. Celem wyjazdu była integracja mieszkańców oraz obcowanie z naturą.

Podopieczni Domu zostali również zaproszeni na Święto Ziemi do Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Organizacja tego typu zajęć, wycieczek jest doskonałą formą odpoczynku dla osób mieszkających na co dzień w Domu Pomocy Społecznej.

Młodzi matematycy

            Patrycja Krzysztofik uczennica klasy II a I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim  została wytypowana do udziału w Drugim Kongresie Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się we wrześniu br. i weźmie w nim udział ok. 300 uczniów reprezentujących wszystkie województwa.

Konkursy informatyczne

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim odnieśli w ostatnim czasie liczne sukcesy w dziedzinie informatyki.

            Marcin Lenarcik uczeń klasy III b zajął I miejsce, a  Krzysztof Kopiński z III a uplasował się na II miejscu w Ogólnopolskim Konkursie  pn. „Moja na WWW”.

            Natomiast Michał Fiderek z klasy III b zajął  II miejsce w XXII Wojewódzkim Konkursie Informatycznym na „Najlepszy uczniowski program komputerowy”. Konkurs odbył się w Łodzi gdzie młodzież zaprezentowała napisane przez siebie programy, z których wybrano najlepsze.

            Także w VII Międzyszkolnym turnieju programowania w języku Delhi uczeń Michał Fiderek zajął I miejsce. Natomiast Daniel Piątek został finalistą tego konkursu.

 

Dofinansowanie projektów

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane będą do 31.12.2008 roku.

Pierwszy projekt NAWIGATOR- ma na celu „wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

Zadaniem projektu będzie upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług przez PUP .

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

- utworzenie nowych stanowisk pracy dla doradców zawodowych i pośredników pracy;

- dofinansowanie wynagrodzenia pośredników i doradców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- przeszkolenie nowozatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych w zakresie organizacji i zapewnienia jakości świadczonych usług;

- dostosowanie pomieszczeń i  miejsc pracy nowo zatrudnionych pracowników.

            Drugi projekt suKURS ma na celu poprawę zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Na realizację projektu przeznaczono ponad 4 mln zł. Skierowany jest on do 667 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a w szczególności:

- bezrobotnych do 25 roku życia;

- bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia;

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

            W ramach projektu osoby bezrobotne będą miały możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

- kompleksowe wsparcie w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej;

- staże;

- przygotowanie zawodowe;

- szkolenia (księgowość, język angielski, prowadzenie kadr i płac, obsługa sprzętu ciężkiego, wózków widłowych i inne).

            Różnorodne formy wsparcia jakie proponuje Urząd Pracy mają na celu zmniejszenie bezrobocia w powiecie tomaszowskim. Osoby pozostające bez pracy dzięki nowym kwalifikacjom zdobytym podczas szkoleń będą miały szanse podjąć zatrudnieni i powrócić na rynek pracy.

Więcej informacji odnośnie projektów można uzyskać w PUP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3-go Maja 46.

I Powiatowe Miodobranie

            Starosta Tomaszowski wraz z Wójtem Gminy Żerechlinek zapraszają na „I Powiatowe Miodobranie”, które odbędzie się 8 czerwca w Żerechlinku.

Impreza ma charakter kulturalno- promocyjny i ma na celu popularyzowanie pszczelarstwa, tradycji, zwyczajów naszych przodków oraz integrację mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

Na boisku szkolnym w Żelechlinku odbędą się m. in. prezentacje gmin, występy na scenie, degustacja miodów itp.    

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego do uczestnictwa w tej imprezie.

Otwarcie ścieżki do Spały

            Trwają przygotowania do otwarcia ciągu pieszo- rowerowego z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały. Uroczyste otwarcie ścieżki, która połączy najbardziej atrakcyjne miejsca turystyczne powiatu tomaszowskiego nastąpi 15 czerwca.

Rozpoczęcie imprezy w Skansenie Rzeki Pilicy przy ul. Modrzewskiego 9/11 o godzinie 10.00, podczas którego przewidziano powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe. Uroczystości towarzyszyć będzie trzeci rajd zwolenników czynnego wypoczynku.

Podczas uroczystości w Spale nastąpi wręczenie tytułów Honorowych Ambasadorów Spały, dla wybitnych postaci życia społecznego związanych z tą miejscowością. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne na scenie.

            Osoby zainteresowane wzięciem udziału w trzecim rajdzie proszone są o kontakt z Wydziałem Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 3, tel. 0 44 724 84 98.

Bliższe informacje odnośnie otwarcia ciągu oraz regulamin rajdu dostępne są również na  stronie internetowej www.bip.powiat-tomaszowski.pl  w Aktualnościach

1 CZERWIEC 2008

 1 czerwca w niedzielę w Dniu Dziecka odbył się II Rajd Rowerowy „Rowerem do Spały” w ramach promocji inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą”.

Na start zgłosiła się rekordowa liczba uczestników: 352 osoby od najmłodszych do najstarszych. Przybyły zorganizowane grupy ze Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych  wraz z opiekunami, Klub Kwadransowych Grubasów oraz grupy rodzinne i uczestnicy indywidualni.

Najbardziej cieszy nas fakt, że w Rajdzie licznie i dzielnie uczestniczyli mali rowerzyści, bo to przecież  było ich Święto.

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uczestnicy pokonali trasę ciągu pieszo-rowerowego z Tomaszowa do Spały.

Na mecie rowerzyści mieli okazję uczestniczyć w quizach i konkursach. Największe emocje towarzyszyły przeciąganiu liny. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

1 miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

2 miejsce I Liceum Ogólnokształcące

3 miejsce III Liceum Ogólnokształcące

Młodsze dzieci brały udział w biegu z balonami oraz w quizach. Dzieci zaskoczyły nas doskonałą wiedzą z tematyki przyrodniczej i języków obcych ;)

Nagrody otrzymali  także: grupy rodzinne uczestniczące w slalomie rodzinnym, grupy wyróżniające się wizualnie, najmłodsi uczestnicy oraz właściciele osobliwych rowerów.

Na zakończenie Rajdu odbyło się emocjonujące losowanie dwóch rowerów przekazanych przez firmę „J&K ROMSTOM Bicycles”.  Szczęśliwcami okazali się:

Patrycja Wiktorowicz 11 lat ( Szkoła Podstawowa nr 10)

Krzysztof Jabłoński 10 lat ( Szkoła Podstawowa  nr 1 )

Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego pragnie ponownie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i miłego przebiegu Rajdu.

Uczestnikom dziękujemy za liczne uczestnictwo i sympatyczną atmosferę

Prezydentowi Miasta Panu Rafałowi Zagozdonowi, Staroście Tomaszowskiemu Panu Piotrowi Kagankiewiczowi, Wójtowi Gminy Inowłódz Cezaremu Krawczykowi, Wójtowi Gminy Lubochnia Andrzejowi Popłońskiemu za przekazanie gadżetów promocyjnych.

Właścicielom firmy „J&K ROMSTOM Bicycles” mieszczącej się przy ulicy Barlickiego 35 w Tomaszowie Mazowieckim za przekazanie 2 rowerów oraz profesjonalnych nagród dla rowerzystów.

Firmom JOKA oraz REMBOR za przekazanie publikacji dotyczących bezpieczeństwa nad wodą oraz w trakcie jazdy rowerem,  a także za gadżety odblaskowe, a Panu  Andrzejowi Wodzińskiemu za propagowanie zasad bezpieczeństwa .

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim za przekazanie gadżetów promocyjnych, związanych z bezpieczeństwem na drodze.

Panom: Tomaszowi Zdonkowi, Antoniemu Smolarkowi, Andrzejowi Kobalczykowi, Robertowi Papisowi  oraz Panu Jarosławowi Korzyckiemu właścicielowi firmy FHU Jarkpol za sprawną współorganizację Rajdu.

Panu Maciejowi Sztukiewiczowi, wykonawcy ścieżki za pomoc w  przygotowaniu imprezy.

oraz podziękowania dla Policjantów, Strażaków  i specjalne podziękowania dla młodzieży z PCK za profesjonalizm i odpowiedzialność .

Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ
 Powiększ Powiększ
Powiększ  Powiększ
Powiększ Powiększ
 Powiększ Powiększ

29 MAJ 2008

Z prac Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

          W pierwszym półroczu 2007 r. Komisja wizytowała Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach. Atmosfera panująca w tej rodzinie nasunęła Komisji myśl o tworzeniu kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka. Na jej wniosek Rada Powiatu podjęła w dniu 31.08.2007 r. stosowną uchwałę w tej sprawie.

          Na terenie powiatu tomaszowskiego powstał kolejny Rodzinny Dom Dziecka w Tobiaszach w gm. Ujazd. Państwo Bogusława i Mieczysław Szymańscy mając troje własnych dzieci przyjęli do swej rodziny jeszcze ośmioro (w tym dwa rodzeństwa).

          W Tobiaszach dom znalazły dzieci z trzech rodzin. Są one w różnym wieku od przedszkolnego, aż do dojrzałego. Jedno z dzieci w czerwcu opuści go właśnie z powodu osiągnięcia pełnoletności. Państwo Szymańscy są doświadczonymi rodzicami, gdyż wcześniej przez cztery lata tworzyli rodzinę zastępczą dla innych dzieci.

          Ten właśnie Rodzinny Dom Dziecka w kwietniu br. Komisja wizytowała przyglądając się warunkom socjalnym i zapoznając się z problemami tego typu placówek. Wnioski wyciągnięte z wizyty są podobne jak po wizycie we wcześniejszych placówkach. Jest to na pewno lepsza forma opieki nad dziećmi potrzebującymi ogniska rodzinnego.

          Kolejną placówką wizytowaną przez Komisję był Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. Jest to jednostka organizacyjna powiatu, utworzona 01.12.2002 r.

          Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu, wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia, funkcjonowania i powstrzymania agresji. Zajęcia organizowane są w grupach, podgrupach oraz indywidualnie przez zespół wspierająco-rehabilitacyjny, w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, pracownik socjalny, masażysta i opiekun mogący wykonywać funkcje terapeutyczno-opiekuńcze.

          W celu utrzymania sprawności psycho-fizycznej użytkowników Domu oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie, prowadzone są:

- treningi umiejętności: samoobsługowych i zaradności życiowej, społecznych i interpersonalnych, spędzania wolnego czasu, praktyczno-higieniczny, budżetowy, radzenia sobie ze stresem,

- terapie: kulinarna, zajęciowa, muzykoterapia,

- rehabilitacje, masaże klasyczne i zajęcia komputerowe.

          Użytkownikom oraz ich opiekunom Dom zapewnia: poradnictwo psychologiczne i socjalne, psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z ofert publicznych, w tym z usług medycznych.

          Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna.

          Użytkownikiem Domu może być osoba posiadająca:

1.      Orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

2.      Orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z zaświadczeniem lekarskim, że przyczyną niepełnosprawności jest zaburzenie psychiczne.

3.      Zaświadczenie Poradni Zdrowia Psychicznego, w którym stwierdza się, że udział danej osoby w zajęciach terapetycznych prowadzonych przez Dom wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania w środowisku.

        Aktualnie Dom przeznaczony jest dla 30 użytkowników i działa 5 dni w tygodniu, w godzinach 8.00-16.00.

          Wszystkie sprawy do Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych proszę zgłaszać pod nr. tel. (044) 724-21-27 w. 45

                                                                                 Przewodniczący Komisji    

                                                                                    Stanisław Karwas

 

Z wizytą w Rodzinnym Domu Dziecka u Państwa Szymańskich w Tobiaszach

Goście ze Szwecji i Holandii

            Na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. gościliśmy w powiecie tomaszowskim grupę nauczycieli i uczniów Liceum – Karolinska Skolan ze szwedzkiego Orebro oraz ROC Ter AA w Helmond w Holandii.
            W ramach kilkudniowego pobytu delegacje spotkały się z władzami powiatu, które reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Barański, Wicestarosta - Karol Staroń,
Członkowie Zarządu Powiatu - Kazimierz Baran i Bogdan Kącki, Sekretarz Powiatu - Jerzy Kowalczyk oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Katarzyna Banaszczak.

            Spotkania przebiegały w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Goście podzielili się
z władzami powiatu wrażeniami z pobytu w Polsce i otrzymali materiały promocyjne oraz okolicznościowe upominki.

            Wizyty są efektem trwającej od kilku lat międzynarodowej wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami ponadgimnazjalnymi. Celem spotkań jest nawiązanie wzajemnych kontaktów, poznanie dorobku szkół, uczestnictwo w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz poznanie dziedzictwa kulturowego.

            W planach pobytu gości ze Szwecji było zwiedzanie naszego regionu, Krakowa, Wieliczki oraz udział w obchodach święta Bożego Ciała. Efektem końcowym pobytu szwedzkich gości ma być nakręcony film w wersji anglojęzycznej o II LO wraz z migawkami z życia miasta i powiatu.

            Natomiast goście z Holandii odwiedzili wiele zakładów pracy, m.in. Fabrykę Dell w Łodzi, najciekawsze zakątki turystyczne powiatu tomaszowskiego oraz zwiedzili Zakopane, Oświęcim i Kraków. W czasie pobytu uczestniczyli w zajęciach szkolnych w zakresie metod  kształcenia zawodowego oraz przygotowania uczniów pod kątem nowoczesnego rynku pracy.

 

Spartakiada Władz Samorządowych

            W dniu 16 maja br. w Ręcznie odbyła się IX Spartakiada Władz Samorządowych
Województwa Łódzkiego. Zawodnicy zmierzyli się w konkurencjach rekreacyjnych takich jak: skok w dal z miejsca, tor przeszkód, sztafeta (4 x 50 m), pchnięcie kulą 5 kg, bieg na 60 i  800 m, rzut lotką oraz ringo.

            Reprezentacja powiatu tomaszowskiego zajęła III miejsce, odnosząc wiele indywidualnych sukcesów. Najlepsze rezultaty osiągnął Radny Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. - Szczepan Goska. Wygrał zdecydowanie biegi na 60 m i 800 m, a w skoku w dal z miejsca zajął II miejsce.

            Była to czwarta z kolei wojewódzka rywalizacja radnych - wcześniej odbyły się zawody w kręglarstwie, tenisie stołowym i halowej piłce nożnej. Nasz powiat
w punktacji drużynowej sklasyfikowany jest na II miejscu. Do zakończenia Spartakiady pozostały jeszcze trzy dyscypliny. Już 30 maja w Grabicy odbędą się zawody strzeleckie, na których nasza reprezentacja będzie broniła I miejsca wywalczonego w roku ubiegłym oraz piłka nożna i piłka siatkowa.

            Radny Goska jest na czołowym miejscu w klasyfikacji indywidualnej z wielkimi szansami na jej wygranie, bo wcześniej w zawodach kręglarskich zajął IV miejsce, a nie jak podaliśmy VI.

 

NASZA TRADYCJA

W sobotę 24 maja w Rzeczycy po raz kolejny odbyła się powiatowa impreza prezentująca dorobek artystyczny zespołów folklorystycznych.

Na II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „NASZA TRADYCJA” zaprezentowało się 6 zespołów ludowych m.in.: „Sami Swoi” z Twardej, „Smardzewianie” i „Ciebłowianie” z Gminy Tomaszów, „Skrzynkowianki” i „Łucybabki” z Gminy Ujazd oraz „Królowianki” z Gminy Inowłódz. Imprezę uświetniła Orkiestra Dęta i Chór Dziecięcy z Rzeczycy. Przegląd poprowadził Antoni Socha - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Rzeczycy. Występujące zespoły otrzymały dyplomy i okolicznościowe statuetki. Całej imprezie towarzyszyła przyjemna i wesoła atmosfera.

Zgodnie z nazwą imprezy, tradycją stało się, że powiatowy przegląd zespołów na trwale wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych powiatu.

 

Możliwość promocji

            W ramach uroczystego otwarcia ciągu pieszo - rowerowego z Tomaszowa Maz.

do Spały, które odbędzie się 15 czerwca br. istnieje możliwość zaprezentowania na scenie

w Spale umiejętności wokalno – muzycznych artystów z terenu powiatu.

            Tą formę promocji artystycznej należy wcześniej uzgodnić z Wydziałem Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym ul. Mościckiego 3, tel. (044) 726-03-78, kom. 0 602 744 367.

            Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego. Oprawę medialną zapewnią: TVP Łódź, Radio Łódź, Radio FAMA, Dziennik Łódzki oraz TIT.

            Impreza rozpocznie się powitaniem uczestników i wystąpieniami okolicznościowymi o godz. 10.00, w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. ul. Modrzewskiego 9/11.

Po przecięciu wstęgi wyruszy rajd zwolenników czynnego wypoczynku (rowerzyści, rolkowcy, marsz z kijkami, piesi i inne formy).

            Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 9 czerwca br., w Ludowym Klubie Kolarskim „Start” tel. 0 660 975 201 oraz w Wydziale Informacji Turystycznej i Promocji  Starostwa ul. Mościckiego 3, tel. (044) 726-03-78.

            Rajd zakończy się w Spale, na placu przy basenie, gdzie odbędzie się cześć artystyczna. W programie przewidziano wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorów Spały wybitnym postaciom życia społecznego związanym z tą miejscowością, w tym słynnym polskim olimpijczykom. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne.

Dla uczestników rajdu przewidziany jest poczęstunek. Sponsorami uroczystości są Firma: KROSS, ROMSTOM, EXPEDUS i wykonawca ścieżki Maciej Sztukiewicz.

            Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji (regulamin rajdu i program imprezy) na stronie internetowej www.powiat-tomaszowski.pl.

 

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje,
że w dniu 1.06.2008 r. (niedziela) odbędzie się

II rajd rowerowy
od Niebieskich Źródeł do Spały pn. Rowerem do Spały.

 w ramach promocji projektu  pn. „Budowa ciągu

pieszo – rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa w rajdzie, a w szczególności wyróżniające się grupy rodzinne, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym  
w Wydziale Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji  ul. Barlickiego 23 pokój nr 4 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 044 724 27 50, 724 65 95 wew. 24

w godz. 8.00 do 15.00

Zbiórka uczestników przy Skansenie Rzeki Pilicy

od godz. 9.30

Wyjazd do Spały o godz. 10.00

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek i konkursy
z nagrodami, m.in. dla wyróżniających się grup.

Regulamin rajdu dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat-tomaszowski.pl

Serdecznie zapraszamy !!!

12 MAJ 2008

 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostaną przeznaczone na różne formy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwota 261 217 zł. może być wykorzystana na:

- przygotowanie zawodowe, staże, prace interwencyjne, szkolenia;

- pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne;

- refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem tych potrzeb przez służby medycyny;

- refundację kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy.

            Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem tych osób zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 46 do pok. nr 6.

„W pogoni za nartnikiem”

            Pod takim tytułem Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Mazowieckim organizuje konferencję podsumowującą działania w ramach projektu. Jego celem było podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej uczniów w zakresie potrzeby dbania o czystość wody w Pilicy i jej dopływach. Uczniowie szkół położonych wzdłuż Pilicy wykonywali badania fizykochemiczne wody oraz prowadzili różne działania zmierzające do poprawy czystości rzeki. W konferencji wezmą udział młodzi uczniowie z Żarnowca, Przedborza, Tomaszowa Mazowieckiego, Adamowa i Białobrzegów. Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 maja w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim.

Promujemy naszych artystów

            Kończy się budowa ciągu pieszo – rowerowego z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały. W ramach promocji inwestycji, Zarząd Powiatu zaplanował zorganizowanie trzech rajdów rowerowych pt.: „Rowerem do Spały”. Pierwszy odbył się 27 kwietnia i uczestniczyło w nim 153 pasjonatów dwóch kółek. Drugi rajd rekreacyjny odbędzie się 1 czerwca.

Uroczyste otwarcie ścieżki nastąpi 15 czerwca, która połączy najbardziej atrakcyjne miejsca turystyczne powiatu tomaszowskiego. Towarzyszyć mu będzie trzeci rajd z udziałem władz powiatu, województwa, wybitnych sportowców oraz mieszkańców.

Podczas uroczystości w Spale nastąpi wręczenie tytułów Honorowych Ambasadorów

Spały, dla wybitnych postaci życia społecznego związanych z tą miejscowością. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne na scenie. Jest to świetna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i artystycznych. W związku z tym osoby zainteresowane występami na scenie prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy  ul. Mościckiego 3, tel. 044 724 84 98, lub z Radiem FAMA ul. Smugowa 1/11.

Wycieczka do Rezerwatu Żubrów

            Aby umilić czas podopiecznym Domów Pomocy Społecznej dyrekcje organizują  liczne wycieczki na terenie powiatu. Organizacja takich wycieczek jest doskonałą formą odpoczynku i możliwością do poznania atrakcji turystycznych regionu. W pierwszych dniach maja mieszkańcy tomaszowskiego Domu Pomocy Społecznej nr 2 mieli okazję zwiedzić Rezerwat Żubrów w Smardzewicach.

7 MAJ 2008

Szczepienie lisów

            Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że na terenie województwa łódzkiego w dniach 5 – 12 maja br. będzie przeprowadzana wiosenna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki w kształcie ściętego stożka, koloru szarego. Przynęty należy pozostawić w miejscu wyłożenia, nie należy brać ich do rąk. W okresie trzech tygodni od przeprowadzenia akcji należy ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Wyniki olimpiady

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim kolejny  raz odnotowali na swoim koncie sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

W VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości Waldemar Pasik zajął  III miejsce. W nagrodę otrzymał wyjazd do Brukseli, mp3 oraz głośniki do komputera. Natomiast Dominik Adamus został finalistą z wyróżnieniem i otrzymał całoroczny kurs języka angielskiego.

Opiekunem uczniów jest Pani mgr Mariola Rychli- nauczycielka przedsiębiorczości, matematyki i technologii informacyjnej w II LO w Tomaszowie Mazowieckim.

            Natomiast Martyna Zelent uczennica Pani Ireny Albin, zajęła I miejsce w województwie w II etapie Olimpiady Ekologicznej i tym sposobem zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Licealiści z Tomaszowa Mazowieckiego brali również udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy gdzie zajęli II miejsce. Zakwalifikowali się oni do Mistrzostw Wojewódzkich organizowanych przez Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

            Natomiast w Warszawie odbyło się spotkanie Liderów „Szkoła Przedsiębiorczości”. Przedstawicielami ze strony II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. byli: Pan Dyrektor Tomasz Węgrzynowski, Koordynator Projektu Pani Mariola Rychlik oraz  uczeń Dominik Adamus. Spotkanie uświetniło wystąpienie pani Krystyny Szumilas- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podczas spotkania wręczono wyróżnionym szkołom nagrody.

Sesja popularnonaukowa

            Uczniowie z ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w konferencji popularnonaukowej pt: „Przykłady właściwych praktyk w środowisku przyrodniczym mojego powiatu”. Pod opieką mgr Ewy Nockoskiej uczniowie przygotowali prezentacje które  przedstawili na sesji w Delegaturze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie prace otrzymały wyróżnienie. Pierwszą przygotowała Danuta Sputowska a drugą Żaneta Rybak             i Robert Michalski. Tomaszowską szkołę reprezentowały również uczennice: Katarzyna Zbiciak, Paulina Krzysztofik, Anna Kwiatkowska, Kinga Simińska, Aleksandra Bernacka, Ewelina Sęk, Justyna Kreślak, Kinga Meto, Aleksandra Sobolewska oraz Sylwia Owsianka.

Prelekcja dotycząca uzależnień

         W sali kina „Włókniarz” uczniowie klas II matematyczno- fizycznej i II menadżerskiej II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w spotkaniu z Panem Jarkiem Wajkiem, byłym wokalistą zespołu Oddział Zamknięty. Tematem pogadanki był problem uzależnień, który dotyka coraz większej liczby młodych ludzi.

Zawody sportowe

            Uczniowie ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, wywalczyli trzecie miejsce w powiatowych mistrzostwach koszykówki chłopców. Organizatorem tzw. „Licealiady” było III Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej. Tam również odbyły się finały mistrzostw.

Zmagania sportowców miały miejsce również w hali „Mechanika”, gdzie odbyły się mistrzostwa powiatu tomaszowskiego w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Siatkarze ZSP nr 2 zmierzyli się z przedstawicielami I LO, ZSP nr 1 „Mechanik” i ZSPZiO „Budowlanka”.  Niestety wygrali jeden mecz, co nie zapewniło im miejsca w finale.

            Dużo lepiej spisały się natomiast dziewczęta z ZSP nr 2, które w mistrzostwach powiatu tomaszowskiego w piłce siatkowej zajęły drugie miejsce. Siatkarki z ZSP nr 2 były faworytkami, lecz niespodziewanie przegrały z II Liceum Ogólnokształcącym.

Lekcja historii i patriotyzmu

            25 Batalion Dowodzenia 25 BKP w Tomaszowie Mazowieckim wraz ze Starostwem Powiatowym w Opocznie zaprasza mieszkańców powiatu tomaszowskiego do udziału w uroczystości rocznicy śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Podczas uroczystości, która odbędzie się 11 maja br., zostanie przeprowadzona rekonstrukcja historycznej bitwy Hubalczyków z Niemcami pod Huciskiem. Organizatorzy chcą przekazać młodemu pokoleniu wiedzę o Hubalu i promować w ten sposób patriotyzm i Wojsko Polskie.

Rozpoczęcie uroczystości o 9.15 w Poświętnem.

                        Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opocznie u Pana Wiesława Turka pod numerem telefonu 044  736 15 00 lub na stronie internetowej www.opocznopowiat.pl.

Dom Opieki Społecznej

            Grupa mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim miała okazję zwiedzić Skansen Rzeki Pilicy. Podopiecznym zorganizowano również turniej geograficzny pt: „Geografia Polski”.

24 KWIECIEŃ 2008

Spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym

W II Liceum Ogólnokształcącym miały miejsce bardzo ciekawe spotkania. Uczestniczyli w nich Pan Edward Wójciak- dziennikarz, pisarz, wydawca, autor m. in. „ Siwego dymu” oraz Akademii Politury”.  

Zaproszony gość związany jest z Tomaszowem Mazowieckim, gdyż tutaj ukończył II Liceum, obecnie na stałe mieszka w Kanadzie, gdzie współpracuje z jedynym polonijnym dziennikiem. Publikuje tam swoje felietony, wywiady, jest redaktorem kolumny sportu polonijnego.

Drugie spotkanie dotyczyło twórczości podróżnika Pana Macieja Fatera. Opowiadał zebranym o swoich przygodach, ciekawych wyprawach i zainteresowaniach.

            Ponadto  II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim gościło konsultanta z Hawlett Packard. Tematem spotkania i wykładów był: „Odpowiedzialny biznes”.

 Szkolny Teatr Amatorski  Szkolny Teatr Amatorski

Konkursy i olimpiady

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim brali udział w XII ogólnopolskim konkursie dla młodzieży  ponadgimnazjalnej na najlepszą pracę literacką.

Organizatorem konkursu była Pracownia Lingwistyczna przy Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Spośród 530 esejów nadesłanych z całej Polski autorami najlepszych okazali się uczniowie z Tomaszowa. Katarzyna Fąk zajęła I miejsce, natomiast Grzegorz Bojarczuk uplasował się na III miejscu. Oboje są uczniami Pani Barbary Przybysz i uczęszczają do I klasy m-f.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie eseju na jeden z 10 podanych tematów. Kasia wybrała temat: „Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry-  Kierkegard. Rola wiary w życiu wybranych bohaterów literackich filmowych. Natomiast Grzegorz pisał esej na temat:, „Kto nie żyje dla kogoś lub czegoś, ten nie żyje wcale- Walter. Odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych, potwierdź słuszność słów Waltera lub podejmij z nim polemikę”.

Uczniowie II Liceum w Tomaszowie Mazowieckim brali również udział w VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, gdzie Jan Dąbrowski został laureatem, a finalistką Ewelina Kruz. Opiekunem uczniów był ks. Marek Porczyński.

Uczniowie klasy II ekonomiczno- społeczno- prawnej zostali wytypowani do finału Ogólnopolskiego Konkursu Miniprzedsiębiorstw PRODUKCIK 2008. Przedstawiciele tomaszowskiej szkoły prowadzą miniprzedsiębiorstwo „Finezja”- produkujące koszyczki z wikliny papierowej. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do finałów dostało się 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw.

Dni Otwarte

         W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Dni Otwarte, podczas których przedstawiono ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów. Organizacja tego typu spotkań ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Na powitanie uczniowie szkoły zaprezentowali pokaz tańca towarzyskiego, oraz rozegrali krótki mecz w siatkówkę.

Następnie Pani Dyrektor Mariola Przybylska przedstawiła przybyłym gimnazjalistom ofertę edukacyjną na rok szkolny 2008/2009. Zainteresowani mieli możliwość zwiedzić pracownie szkolne i zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa m. in. Szkolne Koło Informatyczne „Medium” oraz Szkolne Koło Patriotyczno – Historyczne.

Gimnazjaliści zwiedzając szkołę mieli niepowtarzalną okazję wykonać testy predyspozycji zawodowych pomagające przy wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia, zapoznać się ze sportowymi osiągnięciami uczniów.  Na tę okazję została przygotowana również prezentacja multimedialna, pozwalająca na bliższe zapoznanie się z ofertą szkoły.

            Uczniowie Technikum Gastronomicznego zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne „Z drugiej strony kuchni”. Ponadto odbyły się warsztaty „Macintosh i co dalej?”, w trakcie których gimnazjaliści uczyli się korzystać z nowoczesnych komputerów typu Macintosh.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

            W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była analiza zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy awarii instalacji w zakładach posiadających niebezpieczne związki chemiczne na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Posiedzeniu przewodniczył sekretarz Powiatu Pan Jerzy Kowalczyk, a uczestniczyli w nim:

Prokurator Rejonowy Pan Robert Wizner, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład których wchodzą kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele: 25  Brygady Kawalerii Powietrznej,   Rejonu Energetycznego oraz Urzędu Miasta.

             Ponadto na posiedzenie zaproszeni zostali: Kierownik Wydziału Produkcji Wody - Pan Leszek Matysiak oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim Pan - Bogdan Smolarek, którzy poinformowali zebranych o działaniach podejmowanych przez kierownictwo zakładów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zakładu oraz mieszkańcom miasta.

             Działania te mają zapobiegać awariom instalacji z amoniakiem bądź chlorem znajdujących się w tych zakładach. Przeanalizowano także przygotowanie służb ratowniczych powiatu do prowadzenia akcji ratowniczej, gdyby doszło do uwolnienia niebezpiecznych związków chemicznych.

 

Targi Turystyczne

         Przedstawiciele Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim jako jedyni z województwa łódzkiego brali udział w XIII Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, w Akademii Wychowania Fizycznego.

Jest to jedna z największych w Polsce prezentacja oferty turystycznej dla indywidualnych klientów, oraz doskonała okazja do zaprezentowania tego, co mamy najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze. Targi miały charakter międzynarodowy uczestniczyło w nich 324 wystawców z całego świata. Zwiedzający mogli zapoznać się z propozycjami wypoczynku zagranicą oraz z kompleksową ofertą naszego kraju. Targi to niepowtarzalna okazja do prezentacji atrakcji turystycznych regionów,  które warto odwiedzić podczas wakacji.

Powiat tomaszowski prezentował swoją bogatą ofertę turystyczną i wypoczynkową  po raz czwarty i cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Kojarzony jest w szczególności ze Spałą i Zalewem Sulejowskim.

Na stoisku powiatu oprócz pracowników Starostwa w Tomaszowie Mazowieckim nasze atrakcje przedstawiali członkowie Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, którzy prezentowali swoją ofertę spokojnego wypoczynku.

W niedzielę Panie z Gminy Żerechlinek przygotowały degustację swoich produktów oraz zaprezentowały wyroby z miodu.

Stoisko powiatu wzbogacone było również przez rękodzieło ludowe, które wykonała Pani Jadwiga Lenarczyk

Uwagę zwiedzających przyciągały spływy kajakowe organizowane na rzece Pilicy, oraz ścieżki rowerowe, przebiegające przez powiat tomaszowski- jako forma aktywnego wypoczynku. Piękne pejzaże, propozycja spędzenia wolnego czasu w gospodarstwach agroturystycznych stanowiły zachętę dla ludzi z wielkich miast, którzy poszukują ciszy i spokoju. Niewątpliwie powiat tomaszowski jest regionem bardzo atrakcyjnym pod względem atrakcji przyrodniczych oraz kulturowych.

Targi odwiedziło 31 982 osoby. Patronat Honorowy objęli: Prezydent miasta stołecznego Warszawy- Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke oraz Prezes Polskiej Izby Turystycznej – Jan Korsak.

Informacja z prac Komisji Rewizyjnej

Edmund Król            Komisja Rewizyjna jest komisją szczególną. Jej wyjątkowy charakter wynika już z ustawy o samorządzie powiatu. W przeciwieństwie do wszystkich innych komisji powoływana jest obligatoryjnie, a jej przewodniczący i zastępca wybierani są przez Radę, a nie jak w przypadku komisji pozostałych, przez członków tych komisji.

            Komisja jest organem kontrolnym Rady Powiatu i jako taka wykonuje zadania, jakie zostaną jej powierzone przez Radę Powiatu. Prace Komisji toczą się nieco na uboczu głównego nurtu bieżących działań Rady, jest to, bowiem komisja działająca post fatum – sprawdzająca rzeczy zaszłe. Jednym z najważniejszych – wynikającym z przytoczonej wcześniej ustawy – zadań jest przeprowadzenie kontrolki wykonania budżetu powiatu, w tym również jego jednostek organizacyjnych i wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium z wykonania budżetu za okres minionego roku.

            Wzorem lat poprzednich Komisja otrzymała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2007 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Maz. za rok 2007. Po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań przystąpiono do ich wnikliwej analizy i badania. Szczególnie wiele uwagi poświęcono sytuacji finansowej szpitala oraz działaniom na rzecz minimalizowania jego zadłużenia. Na posiedzeniu w dniach 1, 8 i 9 kwietnia br. Komisja prowadziła działania sprawdzające odnośnie realizacji dochodów i wydatków budżetu za  rok 2007. Metodą wyrywkową sprawdzono szereg dowodów zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w poszczególnych działach sprawozdania finansowego. Wysłuchała wyjaśnień odnośnie gospodarności jak i celowości poniesionych wydatków, stanu mienia powiatu, zobowiązań i prognozie długu publicznego.

             W trakcie tych działań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2007, wobec powyższego Komisja postanowiła wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.

Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła w minionym okresie szereg kontroli wynikających z planu pracy komisji jak i działań sprawdzających zleconych przez Radę Powiatu oraz z inicjatywy własnej.

            Przeprowadzono szeroko zakrojoną kontrolę Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz. szczególnie w kontekście możliwości trwałego zbilansowania dochodów i wydatków szpitala. W trakcie kontroli wypracowano kilkanaście wniosków i zleceń, z czego najważniejszym jest, iż niezwłocznie należy podjąć działania celem przygotowania zmian charakteru ustrojowego szpitala i formy prawnej jego funkcjonowania. Działania takie winny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem uwarunkowań prawnych i ekonomicznych ich dokonania, w ścisłej współpracy z organami NFZ. Szczególną uwagę zwrócić należy na zminimalizowanie kosztów takich rozwiązań dla budżetu Powiatu. Zwrócono ponadto uwagę, że należy podjąć działania organizacyjne jak i szkoleniowe, mające na celu poprawę relacji pacjent – personel medyczny.

Kontrolę przeprowadzono także w Zarządzie Dróg Powiatowych gdzie sprawdzeniu poddano bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez ZDP. Natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy sprawdzano wydatkowanie środków na aktywację zawodową osób pozostających bez pracy. Wnioski i zalecenia pokontrolne z wszystkich kontroli jak i działań sprawdzających przedłożono Radzie i Zarządowi Powiatu.

Obecnie Komisja prowadzi kontrolę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych gdzie chcemy zapoznać się z warunkami lokalowymi i socjalnymi oraz wykorzystaniem bazy lokalowej i dydaktycznej tych szkół. Rozpoznać chcemy również potrzeby w/w szkół w zakresie niezbędnych remontów budynków i obiektów warsztatowych. Wypracowane wnioski skierowane zostaną do Zarządu Powiatu celem ich uwzględnienia przy opracowaniu budżetu na rok przyszły.

Edmund Król

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji

Szkolenie dyrektorów 

            Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego był w dniach 10 – 13 kwietnia 2008 roku organizatorem szkolenia wyjazdowego, dotyczącego  wykorzystania funduszy strukturalnych na potrzeby edukacji. W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu tomaszowskiego oraz Wicestarosta Tomaszowski – Karol Staroń, Członek Zarządu Powiatu – Bogdan Kącki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Katarzyna Banaszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta – Leszek Tomczyk.

            Cykl wykładów, które przeprowadziła firma doradczo - szkoleniowa EUROPOINT
z Krakowa dostarczył wiele cennych i istotnych informacji oraz praktycznych wskazówek
o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy unijnych do 2013 roku.

            Miejscem szkolenia była Jura Krakowsko – Częstochowska, jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju.

            Pobyt na tym terenie był bardzo dobrą okazją do spotkania z przedstawicielami Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz Wójtem Gminy Janów.

            Uczestnicy szkolenia gościli w Zespole Szkół w Złotym Potoku, w Gimnazjum
w Piasku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.

            Spotkania z dyrektorami wymienionych wyżej szkół były doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń i poznania ciekawych rozwiązań organizacyjnych.

            Szkoleniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, która z pewnością pozwoli dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na podtrzymanie dalszej owocnej współpracy.

Przedsiębiorcy sektora energetycznego i ciepłowniczego oraz ich najwięksi odbiorcy spotkali się w Spale na warsztatach energetycznych. W ramach dwudniowej konferencji (16-17 kwietnia) odbyło się również Forum Rzeczników Konsumentów.

Spalskie warsztaty energetyczne

Spory z przedsiębiorstwami energetycznymi są istotnym elementem  pracy rzeczników konsumentów. Celem warsztatów było umożliwienie im wymiany poglądów i doświadczeń,  a także zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem i praktyką w sprawach energetycznych. W ramach współpracy w organizację imprezy włączyli się  m.in. Grupa Doradacza P4B, tomaszowski Zakład Gospodarki Ciepłowniczej, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" i Wydział Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Forum rzeczników prowadziła Agnieszka Drzewoska-Łuczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Piotr Lentyński
z Grupy Doradczej P4B. W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele firm sektora energetycznego i ciepłowniczego z centralnej i wschodniej Polski. Patronat nad konferencją przyjął Prezydent Miasta Rafał Zagozdon.

Pierwszy dzień warsztatów (16 kwietnia) poświęcono problemom związanym ze stosowaniem prawa energetycznego. Poruszone zostały kwestie nielegalnego poboru energii i paliw, wstrzymywania dostaw energii, posadowienia urządzeń energetycznych na cudzych gruntach oraz stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W drugim dniu (17 kwietnia) uczestnicy warsztatów wysłuchali wykładów na temat swobody wyboru dostawcy energii elektrycznej, relacji między odbiorcą a dostawcą, a także kierunków rozwoju rynku biomasy. W przeprowadzonym równolegle spotkaniu, poświęconym problemom ochrony konsumentów, wzięli udział Dyrektor Delegatury UOKiK w Łodzi Barbara Romańczak – Graca, Naczelnik Wydziału Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Łodzi Anna Przybyłkowicz i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Źródło TIT


15 KWIECIEŃ 2008

Konkursy

„A to Polska właśnie” pod takim tytułem odbył się konkurs krajoznawczy zorganizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

Dla dwójki uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim udział w konkursie okazał się wielkim sukcesem. Jan Dąbrowski zajmując II miejsce i Ewelina Kruz zdobywając III miejsce, zapewnili sobie indeksy na uczelnie. Ponadto otrzymali oni dodatkowe nagrody w postaci kursów języka angielskiego oraz cenne nagrody książkowe.

            Inny konkurs pt; „Znali swój kraj” zorganizowany został przez Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Wzięło w nim udział 131 uczniów z regionu łódzkiego i świętokrzyskiego, nie zabrakło wśród nich przedstawicieli II Liceum Ogólnokształcącego z Tomaszowa Mazowieckiego. Zwycięzcą został Jan Dąbrowski uczeń III klasy men i otrzymał nagrodę główną  2-osobową wycieczkę do Pragi.

W konkursie wzięli udział również: Klaudia Staruch, (VII miejsce), Ewelina Kruz (XII miejsce), oraz Adam Zakrzewski i Kacper Trela.

Kolejny konkurs, w którym udział wziął uczeń II Liceum Ogólnokształcącego odbył się w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu. Gniewomir Rybak uczeń II klasy dostał się do półfinałów konkursu pt.: „Województwo w sercu Polski” 

Szkolny Teatr Amatorski

Szkolny Teatr Amatorski „Trzcina”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym reprezentował region piotrkowski w I Ogólnopolskiej Edycji XXVI Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2008 r.

Grupa prowadzona przez panią Karinę Górę i panią Barbarę Przybysz zdobyła II Nagrodę i otrzymała nominację do prestiżowego festiwalu - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁÓPTA 2008, który odbędzie się jesienią tego roku.

W przeglądzie wzięli udział uczniowie: Daria Goska, Kamila Rygiel, Karolina Czarnecka, Marcelina Pisarek, Edyta Trepiak, Katarzyna Fąk, Liliana Michalak, Klaudia Włodarczyk, Wojciech Jedliński, Marcin Przywara. Trzy osoby z zespołu „Trzcina” zostały dostrzeżone przez jurorów i otrzymały indywidualne wyróżnienia autorskie.

W łódzkiej gazecie „KURTYNA” recenzenci bardzo wysoko ocenili Tomaszowski spektakl pt.: „Opowieść o miłości dwóch żywiołów”, określając go mianem najlepszego tego dnia.

Zarówno recenzenci jak i jury byli zaskoczeni wysokim poziomem tomaszowskiej grupy, która działa dopiero od listopada.

Szkolny Teatr Amatorski  Szkolny Teatr Amatorski

Spotkanie z Amerykanami

W II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim uczniowie klas: III matematyczno - fizycznej, III biologiczno - chemicznej oraz I językowej, spotkali się z uczniami z Ameryki. Zajęcia dotyczyły systemu edukacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych, stereotypów Amerykanina oraz swobód konstytucyjnych w Stanach.

Żyjmy zdrowo

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia w II Liceum w Tomaszowie Mazowieckim wśród uczniów III klas przeprowadzono badanie krwi i ciśnienia. Badania przeprowadziły Panie z Koła Diabetyków działającego w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach tego dnia do szkoły przybyła pani Pyziak - przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Uczniowie wysłuchali pogadanki dotyczącej promocji zdrowia oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Ze względu na duże zainteresowanie, akcja zostanie powtórzona w przyszłym roku.

       Wycieczka do Sejmu

            Grupa uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Sejmu RP, oraz Pałacu Prezydenckiego. Ponadto Uczniowie wraz z nauczycielkami: Ireną Stańczykowską i Danutą Adamus, zwiedzili zabytki Warszawskiej Starówki.


9 KWIECIEŃ 2008

Konkursy

            W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, podsumowane zostały konkursy o tematyce bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego. Konkursy organizowane są, co rok w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu tomaszowskiego, w ramach realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pt. „Bezpieczny Powiat”.

            Organizatorem Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursu plastycznego pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej już od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Ma on na celu przyswojenie obowiązujących przepisów i kształtowanie umiejętności młodego człowieka w zakresie powszechnie rozumianego bezpieczeństwa.

            W Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” laureatami na szczeblu powiatu zostali:

 

 

 

W grupie przedszkolnej:

I miejsce- Łukasz Jończyk

Klasy I-III Szkoły Podstawowe

I miejsce- Justyna Marczak

Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe

I miejsce – Anna Popłońska

Klasy I-III Gimnazjum

I miejsce- Paulina Karwas

            Zadaniem drugiego konkursu pt. „112 w trudnej sprawie- nie używaj przy zabawie”, było propagowanie międzynarodowego numeru alarmowego 112. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak należy reagować w czasie pożaru, wypadku na drodze, w domu, nad wodą i jak zachować się podczas powodzi lub innej katastrofy.

         Na konkurs nadesłano 84 prace z powiatu tomaszowskiego. Jury składające się z przedstawicieli: Starostwa Powiatowego, Młodzieżowego Domu Kultury, Komendy Powiatowej PSP oraz Policji nagrodziło 18 prac.

Laureatami konkursu zostali:

I grupa młodsza 6 – 8 lat

I miejsce – Agata Majewska

II grupa średnia 9 – 12 lat

I miejsce- Adrian Męcina

III grupa starsza – gimnazjum

I miejsce- Małgorzata Koselak

IV grupa uczniowie niepełnosprawni

I miejsce – Sylwia Pietrzyk

Wszystkim uczestnikom konkursu na szczeblu powiatu wręczono nagrody, drobne upominki

 i dyplomy.

            W podsumowaniu konkursów udział wzięli: Wicestarosta – Karol Staroń, Tadeusz Cisowski  - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP, Z - ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Robert Owczarek, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  –bryg. Krzysztof Iskierka, Członek Zarządu Powiatu – Bogdan Kącki oraz Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji – podinsp. Wiesław Surgot.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Wyróżnione prace zostaną przesłane na konkurs wojewódzki, który odbędzie się w połowie maja w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

             Na zakończenie uroczystości dla laureatów konkursu i ich opiekunów Państwowa Straż Pożarna i Policja zorganizowała pokaz akcji ratowniczej i współdziałania tych służb.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2008.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że ogłoszono V edycję konkursu pt. „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2008”.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz wynalazców województwa łódzkiego. Laureaci i wyróżnieni będą mieli prawo używania w swoich materiałach reklamowych tytułów zdobytych w konkursie. Nagroda ma charakter honorowy.

V edycja konkursu Nagroda będzie przyznawana w następujących kategoriach:

1. „ Duże Przedsiębiorstwo”

2. „Średnie Przedsiębiorstwo”

3. „Małe przedsiębiorstwo”

4. „Mikroprzedsiębiorstwo”

5. „Eksporter”

6. „Gospodarstwo Rolne”

7. „Inwencja Zagraniczna w Województwie”

8. „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”.

Formularze wniosków zawarte są w regulaminie Nagrody, który jest dostępny na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Nagrody, który prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Sekretariatu do dnia 30 maja 2008r. włącznie. 

Biegi przełajowe

            W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych. Wśród dziewcząt I miejsce wywalczyła uczennica I klasy Gimnazjum - Wioletta Bojanowska. W kategorii chłopców I miejsce przypadło w udziale Kamilowi Mikosińskiemu. Oboje zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski.

            Również uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczeg, Kamil Jaworski zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej dla Gimnazjów Specjalnych w Ozorkowie.

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi nabór na szkolenia finansowane ze środków pozyskanych na „ Program wspierania w zakresie zawodów deficytowych KWALIFIKACJE 2008”.

Szkolenia odbędą się w następujących kierunkach:

- pracownik magazynowy- dla 15 osób spełniających następujące kryteria: wykształcenie minimum podstawowe, dobry stan zdrowia.

Zakres tematyczny szkolenia- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa komputera z wykorzystaniem programów magazynowych, obsługa kas fiskalnych. Czas trwania szkolenia- 2 miesiące.

- spawanie elektryczne, gazowe i w osłonie CO2- dla 10 osób z wykształceniem minimum zawodowym, z dobrym stanem zdrowia. Czas trwania szkolenia około 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Konstytucji 3-go Maja 46 w pokoju 13 lub 17.

Mamy również ważną informację odnośnie uzyskania przez Powiatowy Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim środków pieniężnych na realizację pięciu innych programów regionalnych:

I.              INWESTOR 2008, w ramach, którego zaplanowano organizację prac interwencyjnych oraz tworzenie miejsc pracy w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej;

II.           PORZĄDKI, w ramach, którego organizowane będą roboty publiczne;

III.         Program wspierania zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych;

IV.        Program 50+, z którego finansowane będą zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, tworzenie miejsc pracy w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

V.           Program wspierania w zakresie zawodów deficytowych KWALIFIKACJE 2008 skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zwiększających ich atrakcyjność zawodową.

Osoby zainteresowane programami proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3-go Maja 46.

4 KWIECIEŃ 2008

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. informuje, że Agencja Rynku Rolnego przystąpiła do realizacji mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski  o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany  składa się do Agencji Rynku Rolnego.

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Producenci  muszą być zarejestrowani w ARR i muszą mieć nadany numer identyfikacyjny.

Stawki dopłat
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1) 100 zł - w przypadku zbóż;
2) 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;
3) 500 zł - w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. w przypadku zbóż: pszenica zwyczajna, żyto (populacyjne, syntetyczne lub     mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies, mieszanki zbóż objętych dopłatami;

2. w przypadku roślin strączkowych: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny,     bobik, wyka siewna;

3.  ziemniak.

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
- 140 kg - w przypadku mieszanek zbóż objętych dopłatami;
- 150 kg - w przypadku pszenicy zwyczajnej;
- 130 kg - w przypadku żyta populacyjnego;
- 80 kg - w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
- 130 kg - w przypadku jęczmienia;
- 150 kg - w przypadku pszenżyta;
- 150 kg - w przypadku owsa;
- 150 kg - w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
- 200 kg - w przypadku grochu siewnego;
- 80 kg - w przypadku wyki siewnej;
- 270 kg - w przypadku bobiku;
- 2.500 kg - w przypadku ziemniaka.

Termin składania wniosków
Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, składa się:
1. dla materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, w okresie:
a) od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, albo
b) od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego;

2. w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia w roku złożenia wniosku, który został:
a) zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub
b) wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji w sprawie wniosków udziela  Punkt Informacyjny ARR pod numerem 022 661 72 72 .

Ponadto warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Tomaszów Maz. 2008.04.03

2 KWIECIEŃ 2008

„Lekcja tolerancji”

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Międzynarodowego Projektu – „lekcja tolerancji” odbyły się niecodzienne spotkania. Do liceum przybyli zagraniczni goście - Ajit Sharma z Indii i Patricia Hamilton z Brazylii, którzy uczestniczyli w spotkaniach z uczniami tomaszowskiej szkoły i wymieniali z nimi swoje poglądy. Spotkania odbywały się w dniach 25-28 marca br. i wzięło w nich udział ok. 250 uczniów.

            Praktykanci dyskutowali, prowadzili gry i zabawy, quizy oraz pokazali prezentację multimedialną odnoszącą się do ojczystej kultury.

Podczas pobytu goście zamieszkali u swoich kolegów z liceum, gdzie mogli poznać cząstkę kultury naszego kraju.

Projekt „lekcja tolerancji” realizowany jest przez największą w świecie międzynarodową organizację studencką AIESEC, obecną w 100 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur, religii i uświadomienie młodzieży, jak istotne jest zrozumienie międzykulturowe w dzisiejszym świecie.

Środowe popołudnie zagraniczni goście wraz z uczniami tomaszowskiego liceum spędzili w szkolnej kuchni, gdzie dzielili się swoim doświadczeniem kulinarnym.

Czwartek był dniem wycieczek do Spały i Inowłodza. Goście wraz z wolontariuszami zwiedzili Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale. Natomiast w kościele św. Idziego w Inowłodzu, wysłuchali opowieści proboszcza.

Projekt realizowany był w liceum po raz drugi i cieszy się ogromnym zainteresowanie ze strony uczniów.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież tomaszowskiej szkoły miała możliwość bezpośredniego spotkania i wymiany opinii z przedstawicielami młodzieży z bardzo dalekich dla Polski zakątków świata. Uczniowie mieli okazję bliższego, pozbawionego barier i stereotypów poznania młodych ludzi z innych kontynentów.1 KWIECIEŃ 2008

„Szkoła Przedsiębiorczości”

            Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego, wraz z dyrektor p. Mariolą Przybylską i  Bożeną Stec,  Ireną Kieliszek wzięli udział w wojewódzkiej konferencji poświęconej przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się 10 marca br., w Łódzkim Domu Kultury. Szkołę reprezentowali uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach, olimpiadach, konkursach i turniejach szkolnych.

Podczas uroczystej Galii, tomaszowska szkoła otrzymała Certyfikat Jakości, który był efektem realizacji programu „Szkoła Przedsiębiorczości”. Program składał się z dwóch etapów: nominacji i certyfikacji. We wrześniu szkoła przystąpiła do drugiego etapu i otrzymała Certyfikat. Jest on świadectwem, iż dana szkoła wyróżnia się pod względem dbania o swoich uczniów i przygotowuje ich do funkcjonowania w rzeczywistości wolnorynkowej.

 Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Jest to ukazanie szkoły jako instytucji opartej na współdziałaniu ze sobą uczniów, nauczycieli, rodziców, oraz środowiska lokalnego- zwłaszcza biznesowego.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” miał na celu:

- promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły;

- promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje;

- kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

Certyfikat Jakości przyznawany jest na okres trzech lat. Uczestnictwo w programie dało szkole możliwość promocji w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Targi Turystyczne w Warszawie

            Wydział Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniach 18- 20 kwietnia w Warszawie odbędą się XIII Targi Turystyki i Wypoczynku. Celem targów jest prezentacja i promocja miast i powiatów. Wszystkie organizacje i firmy branży turystycznej chcące zaprezentować swoją ofertę proszone są o dostarczenie materiałów promocyjnych do Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji przy ul. Mościckiego 3, w terminie do 16 kwietnia 2008 r.

20 MARZEC 2008

Życzenia
zdrowych, radosnych i szczęśliwych

Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym
Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego

składają
Przewodniczący Rady Powiatu                        Starosta Tomaszowski
      Andrzej Barański                                     Piotr Kagankiewicz

Ogłoszone konkursy

            Zarząd Powiatu Tomaszowskiego informuje o ogłoszonych konkursach na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zadania:

1.      Edukacja osób starszych.

 Kwota dotacji- 2 000,00 zł.

 Termin składania ofert: 18 kwietnia 2008r.

2.      Regionalizm wobec integracji europejskiej.

 Kwota dotacji- 4 000,00 zł.

             Termin składania ofert: 18 kwietnia 2008r.

3.      „Tomaszowskie Teatralia- czyli artystyczne zdarzenia sceniczne w 2008 roku.”

 Kwota dotacji-  4 000,00 zł.

             Termin składania ofert: 18 kwietnia 2008r.

4.      Organizacja Study Tour „Media wśród nas- Dolina Pilicy 2008”.

             Kwota dotacji- 3 000,00 zł.

             Termin składania ofert: 16 kwietnia 2008r.

5.      Organizacja ogólnopolskiego zlotu kajaków i łodzi rzecznych „RETRO”-

 Tomaszów Maz. 2008.

             Kwota dotacji- 3 000,00 zł.

             Termin składania ofert: 16 kwietnia 2008r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można się zapoznać na tablicy informacyjnej w Starostwie ul. Św. Antoniego 26 lub na stronie internetowej:  www.powiat-tomaszowski.pl ( BIP- aktualności lub zakładka Informator Pozarządowy- komunikaty i konkursy).

20 marzec 2008r.

Informacja z prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu

Andrzej WodzińskiPierwsze tygodnie roku w pracy samorządu to czas wdrażania zamierzeń wypracowanych i zapisanych w budżecie powiatu, który powinien być również odbiciem innych uchwalonych dokumentów takich jak np. „Lokalny Program Rozwoju”. Z przyjętego na ostatnim posiedzeniu sprawozdania z pracy i realizacji wypracowanych wniosków przez Komisję wynika, że wyraźna większość zaproponowanych przez nas działań będzie realizowana.

            Wnioski, których realizacja nastąpi w najbliższym czasie dotyczą m.in.:

- zwiększenia nakładów finansowych na remonty i budowę chodników;

- przebudowy ul. B. Głowackiego polegającej na wykonaniu odwodnienia i położenia nowej nawierzchni;

- wykonania dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. J. Pawła II-Smugowej-Granicznej
w rondo (przebudowa w przyszłym roku);

- przystąpienia do rządowego programu budowy urządzeń spowalniających ruch;

- wykonania dokumentacji na dalszą modernizację drogi od Nagórzyc przez zaporę na zalewie i wracającą przez Smardzewice do Tomaszowa Maz. (do ul. Św. Antoniego), wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego;

- rozwiązań dotyczących konstrukcji i technologii wykonania oraz rodzaju materiałów do przebudowy skrzyżowania ul. Św. Antoniego-O. Lange-Granicznej w rondo. Inwestycja ta nieszczęśliwie nie może do tej pory ruszyć ze względu na konieczność unieważnienia przetargu. Mamy nadzieję, że 26 marca drugi przetarg wyłoni dobrego wykonawcę tej ważnej inwestycji a drogowcy profesjonalnie zabiorą się do pracy mając na uwadze uzyskanie zarówno funkcjonalności jak i estetyki tego miejsca.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane będą wnioski o:

- wprowadzenie w okresie wakacyjnym dodatkowych patroli policyjnych na terenach rekreacyjnych, a więc szczególnie zagrożonych przestępczością;

- poprawę funkcjonowania połączeń telefonicznych realizowanych poprzez numery alarmowe 997 i 112 odbierane przez Policję;

-zakup sonometru, czyli urządzenia do pomiaru głośności pracy pojazdów mechanicznych (układu wydechowego i dolotowego);

Miejmy nadzieje, że dzięki temu zakupowi nasi policjanci otrzymają oręż, który chociaż częściowo ukróci niestety szybko rozwijające się niebezpieczne zjawisko jazdy pojazdami (w tym motocyklami) z niedopuszczalnymi przeróbkami będącymi źródłem dodatkowego hałasu, a do tego jeszcze pod wpływem środków psychoaktywnych. Oby był to początek ciężkich czasów dla kierowców- zwolenników wszelkich „dopałów” (rur wydechowych o powiększonej średnicy, ejektorów, turbin itp.) oraz „wzmacniania” własnego organizmu.  

Andrzej Wodziński

Przewodniczący Komisji

 

Informacja z prac Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego

Marek ParadaKomisja realizując zadania określone w przyjętym przez Radę Powiatu planie  pracy w okresie II półrocza 2007 r. i dwóch  m-cy roku bieżącego odbyła 10 posiedzeń przy średniej frekwencji 94%.

            Na każdym posiedzeniu oprócz zaplanowanych zagadnień tematycznych, Komisja opiniowała projekty uchwał przedkładane przez Zarząd na sesje Rady Powiatu w tym głównie dotyczących  zmian w budżecie oraz  wszystkich spraw związanych z wydatkami publicznymi.

            Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Komisja dotyczyły:

- zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu na 2007 rok celem zbilansowania dochodów i wydatków;

- analiza projektu budżetu powiatu na 2008 r. oraz wniosków wypracowanych przez poszczególne Komisje Rady i zaopiniowanie ostatecznej wersji budżetu powiatu na 2008 r.

            Do głównych wniosków skierowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję należą wnioski dotyczące następujących zadań:

 1.  „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie odwodnienia drogi powiatowej ulicy B. Głowackiego w 2008 r.
 2.  „Nowoczesna szkoła zawodowa”- dokumentacja i budowa budynku dydaktyczno – szkoleniowego przy ZSP Nr 1.
 3.  „Dostosowanie budynków III LO do potrzeb osób niepełnosprawnych”- opracowanie dokumentacji.
 4. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II – Smugowej – Granicznej”- dokumentacja w 2008 r. i rozpoczęcie zadania w 2009 r.
 5.  „Budowa drogi Wólka  Jagielczyńska - Chociw”- dokumentacja techniczna.
 6. Wykonanie bariery energochłonnej oraz tablicy kierującej w miejscowości Smardzewice na skrzyżowaniu ulic Głównej, Południowej z drogą do Karolinowa w 2007 r.
 7. Zwiększenie środków finansowych na dotacje celową – kultura fizyczna i sport oraz na dotacje celową „Promocja zdrowia” – Szkoła Rodzenia w 2008 r.

Na ostatniej sesji w m-cu lutym br. Komisja Budżetu skierowała do Zarządu Powiatu wniosek o przygotowanie projektu uchwały kierowanej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zwiększenie środków finansowych na poprawę stanu dróg wojewódzkich na terenie powiatu ze szczególnym wskazaniem ulicy Warszawskiej (od ul. Ujezdzkiej do ul. Szerokiej) w zakresie nakładek, chodników i estetyki.

Komisja zaproponowała również wystąpienie do władz Miasta Tomaszowa Maz. o wsparcie działań Powiatu. Uważamy, że wspólne działania samorządów lokalnych przyniosą konkretne efekty w postaci poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Chciałbym przypomnieć, że dochody budżetu Powiatu na 2008 r. to 75.606.897 zł w porównaniu do roku 2007 - 66.003.522 zł wzrosły o 9.603.375 zł. Planowane wydatki budżetu na 2008 r. - 86.403.983 zł (w 2007 r. - 78.166.202 zł) wzrost o 8.237.781 zł. Natomiast deficyt budżetowy w 2008 r. wynosi 10.797.086 zł, a w 2007r. było 12.162.680 zł (spadek o 1.365.594 zł).

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.886.682 zł i kredytów w kwocie 8.910.404 zł. Jednak na koniec 2008 roku zostanie on poważnie zmniejszony z uwagi na rozliczenie dużych inwestycji i zrefundowanie kosztów środkami zewnętrznymi.

Szczególną uwagę chciałem zwrócić na dynamikę wzrostu budżetu o 11,2% zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w porównaniu do roku 2007. Jest to dobra prognoza na najbliższe lata i oby ta tendencja się utrzymała!

            Budżet Powiatu na 2008 rok jest proinwestycyjny. Planowana kwota 14.977.427 zł tj. 17,33% wydatków na inwestycje jednoroczne i wieloletnie wyraźnie wskazuje kierunek działań Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu na bieżącą kadencję (lata 2006 – 2010).

Przedstawiony powyżej wzrost środków finansowych na wydatki inwestycyjne winien przynieść widoczną poprawę wizerunku powiatu tomaszowskiego.

Choć trzeba pamiętać, że w głównej mierze środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowych, subwencji oświatowych, zadań zleconych i na podstawie porozumień.

Nadmieniam, iż w składzie Komisji są reprezentanci wszystkich opcji politycznych. Jest to zespół osobowości bardzo ambitnych o różnorodnym temperamencie a zarazem otwartym na rozwiązywanie wszystkich problemów powiatu.

Uwagi i propozycje proszę kierować na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 26 lub telefonicznie (044) 724-21-27 w. 45 w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                           Marek Parada

                                                                       Przewodniczący Komisji

Inauguracja spartakiady

W dniu 7 marca 2008 r. na kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. odbyła się inauguracja IX Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego. Pierwszą rozegraną dyscypliną było kręglarstwo klasyczne.

Reprezentacja samorządowców powiatu tomaszowskiego okazała się bezkonkurencyjna, zajmując zdecydowanie pierwsze miejsce i uzyskując w punktacji drużynowej 879 pkt. Na drugim miejscu uplasował się zespół powiatu piotrkowskiego (ziemskiego)  – 736 pkt, a na trzecim łódzkiego wschodniego – 552 pkt.

Na kolejnych miejscach uplasowały się powiaty: skierniewicki - 508 pkt, łęczycki - 507 pkt, sejmik województwa łódzkiego - 506 pkt, rawski - 504 pkt.

Indywidualnie zawody wygrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kumek - 300 pkt, przed Radnymi Rady Miasta Adamem Iwanickim - 290 pkt (II miejsce) i Leszkiem Adamskim - 289 pkt (III miejsce).

Oprócz wyżej wymienionych Powiat Tomaszowski reprezentowali:

- Radny Rady Powiatu Szczepan Goska – 264 pkt (VI miejsce),

- Sekretarz Miasta Krzysztof Janik - 253 pkt,

- Radny Rady Miasta Tadeusz Adamus - 249 pkt.

Reprezentanci Powiatu Tomaszowskiego (od lewej: Adam Iwanicki, Tomasz Kumek, Leszek Adamski) wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Bogdanem Kąckim oraz  Przewodniczącym Sejmiku- Markiem Mazurem  (pierwszy z prawej).

18 MARZEC 2008

Certyfikat jakości

W Łódzkim Domu Kultury odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - pana Włodzimierza Fisiaka pt. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole”.

            Na uroczystości wręczono 12 szkołom ponadgimnazjalnym i 2 gimnazjom  z województwa łódzkiego certyfikat jakości „Szkoła przedsiębiorczości”, wraz z listem gratulacyjnym Łódzkiego Kuratora Oświaty.

            Certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Wśród nagrodzonych certyfikatem było również II LO i ZSP nr 2 z Tomaszowa Maz. 

            Na uroczystość z powiatu tomaszowskiego zostali zaproszeni: z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu - pan Grzegorz Wągrodzki, dyrektor II LO - pan Tomasz Węgrzynowski, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, matematyki i technologii informacyjnej w II LO – pani Mariola Rychlik (zarazem koordynator programu) oraz  6 uczniów z klasy II esp i I men II LO (Joanna Łaska, Joanna Owsianka, Karolina Pabich, Magdalena Michalak, Mateusz Kudlik, Bartłomiej Kafar) dyrektorów miniprzedsiębiorstw działających na terenie szkoły. W konferencji uczestniczyli też dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ZSP nr 2 oraz ZSP nr 3.

            II LO odbierało certyfikat jako pierwsze ze szkół ponadgimnazjalnych. W etapie nominacji zdobyło najwięcej punktów i było wizytowane przez organizatorów certyfikatu.

Próbny egzamin maturalny

            W ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. odbył się próbny egzamin maturalny z języka polskiego, języków obcych i przedmiotów dodatkowych.

            Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych tj. 130 uczniów. Egzaminy odbyły się w pełnych składach komisji i przy zachowaniu wszystkich procedur jak na egzaminie maturalnym.

 

Młodzi fizycy z I LO

             30 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. pod opieką Barbary Błaszkowskiej wzięło udział w IV Europejskich Warsztatach dotyczących fizyki cząstek elementarnych. Zorganizowane zostały przez instytut Problemów Jądrowych im. A. Soltana w  Warszawie wspólnie z Europejskim Centrum Badań Jądrowych. w  Genewie (CERN). Warsztaty odbywały się w dniach od 3 do 14 marca 2008 r. Wzięło w nich udział ok. 4000 uczniów z 7 krajów Europy.

Uczniowie wysłuchali wykładów uczonych badających problematykę cząstek elementarnych,

następnie sami przeprowadzili pomiary wykorzystując prawdziwe dane z eksperymentu w CERN-ie. Wykonując te ćwiczenia poznali praktycznie zasadę równoważności masy i energii (E=mc2) podaną przez Einsteina.

             Celem warsztatów było zaznaczenie roli fizyki cząstek elementarnych i CERN-u  w szczególności we współczesnej nauce i poznaniu podstawowych praw przyrody.

Służyły one pokazaniu młodzieży, jak wyglądają współczesne badania w fizyce wielkich energii i fizyce cząstek elementarnych.

            Na zakończenie przeprowadzono wideokonferencję z kilkoma innymi miastami  w Europie, gdzie w tym samym czasie odbywały się podobne warsztaty. Uczestnicy warsztatów przedstawili wyniki swoich obserwacji naukowych i wymienili się nimi ze swoimi rówieśnikami w innych krajach. Tego typu wideokonferencje są jedną z metod pracy w dużych międzynarodowych zespołach i metod porozumiewania się, jakie są stosowane w środowisku naukowym.

            Podsumowaniem warsztatów był międzynarodowy Quiz, sprawdzający posiadaną wiedzę w tym zakresie, w którym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego zajęli II miejsce ustępując jedynie Słowacji.

 

Konkurs „Województwo w sercu Polski”

Uczeń I LO w Tomaszowie Maz. Maksymilian Wroniszewski (uczeń klasy Ib) wziął udział w konkursie pt. ”Województwo w sercu Polski” organizowanym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu w Łodzi. Pomyślnie przeszedł eliminacje wstępne i dostał się do półfinałów.

Opiekunem była Pani Małgorzata Kwiatek

Przypomnijmy, że Maksymilian Wroniszewski otrzymał tytuł Sportowca Roku 2007 Powiatu Tomaszowskiego!

 

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ty też jesteś konsumentem- nie tylko w obiektywie”

W nawiązaniu do obchodzonego w tym roku 15 marca Międzynarodowego Dnia Konsumenta Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Maz. przy współpracy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. i Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tomaszowie Maz. zorganizował I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ty też jesteś konsumentem – nie tylko w obiektywie”. Honorowy patronat nad konkursem objęli Pani Barbara Romańczak - Graca Dyrektorka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Łodzi i Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego. Cele konkursu między innymi obchody Dnia Konsumenta czy upowszechnianie inicjatyw
i zainteresowań twórczych uczestników-dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat zostały zrealizowane.

W dniu 14 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Maz. odbyło się podsumowanie konkursu połączone z wystawą, tematyczną prelekcją i rozdaniem nagród. Przyznano nagrody rzeczowe oraz przekazano materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu tematyki konsumenckiej w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczestnikom konkursu:

w kategorii I – szkoły podstawowe

I nagroda Jacek Wojtkiewicz za zdjęcie „W zoologiku jest super”

II nagroda Radosław Świderski za zdjęcie „Mały konsument”

III nagroda Daria Kołodziejczyk za zdjęcie „O grapefruit”

w kategorii II – szkoły gimnazjalne

I nagroda Monika Warczyńska za zdjęcia „W supermarkecie” i „Przy wystawie z biżuterią”

II nagroda Paulina Wojdyła za zdjęcie „Wygląd polskich sklepów”

III nagroda Natalia Przybylska za zdjęcie „Soczki”

w kategorii III – szkoły ponadgimnazjalne

I nagroda Mariusz Derach za zdjęcie „W jakich sklepach robimy zakupy”

II nagroda Paulina Przybysz za zestaw zdjęć „Młodzieżowe trendy”

III nagroda Mateusz Małecki za zdjęcie „Marzenie każdego faceta”

Za najlepsze zdjęcie konkursu komisja uznała pracę pod tytułem „Pyszne” Olgi Swarbuły przyznając jej nagrodę specjalną ufundowaną przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczość Rozwój Obywatel w Tomaszowie Maz. i Agencję Fuji Express
w Tomaszowie Maz.

Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie w organizacji konkursu Panu Piotrowi Kagankiewiczowi Staroście Powiatu Tomaszowskiego oraz Pani Barbarze Robak Naczelniczce Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym
w Tomaszowie Maz.

Pokonkursowa wystawa nagrodzonych zdjęć w dniach 19-30.03.08 r. znajduje się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego26. 

14 STYCZEŃ 2008

W dniu 14.01.2008 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Mazowieckim”. Warunki konkursu spełniły trzy prace o godłach: 135246; 456873; 780821, którym sąd konkursowy pod przewodnictwem arch. Jacka Ferdzyna przyznał nagrody:

Nagroda dla pracy ozn. 780821
autorzy: mgr inż. arch. Mariusz Chachoń, mgr inż. arch. Agnieszka Chylak–Pakowska, mgr inż. arch. Adam Włodzimierz Wach, mgr inż. arch. Agata Tyrała, mgr inż. arch. Tomasz Birezowski

FIRMA „KUBI”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. Popiełuszki 31

Nagroda dla pracy ozn. 456873
autorzy: mgr inż. arch. Krzysztof Koziorowski, mgr inż. arch. Maciej Mazerant.

BIURO PROJEKTÓW KOZIOROWSKI, 91-418 Łódź, ul. Włościańska 15,

Nagroda dla pracy ozn. 135246
autorzy: Piotr Żochowski – architektura, Jerzy Kubacki - konstrukcja, Danuta Michalczewska - instalacje sanitarne, Adam Wilczyński – instalacje elektryczne, Małgorzata Smoleńska – drogi,

MARBUD INWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI B. Siudalski, W. Kostrowicki Sp. Jawa, 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 14

 

 

 

24 GRUDZIEŃ 2007

„Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”.

Rozpoczęły się przygotowania do IV Powiatowego Spotkania Noworocznego połączonego z sesją Uniwersytetu Ludowego. Sesji będzie przyświecał temat „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2008 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Maz.

Odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zostały omówione zadania dotyczące tego wydarzenia. Gminy rozpoczęły prace nad przygotowaniem prezentacji do programu atrystycznego. Celem IV Spotkania Noworocznego jest rozwój dziedzictwa kulturowego, utrzymywanie tożsamości narodowej oraz pokazanie historycznych tradycji naszego regionu. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.

Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe powiatów.

W Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie sportowego roku szkolnego. Na podsumowaniu gościli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Starostów i Prezesów Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych.

Starostę Tomaszowskiego reprezentował Członek Zarządu Powiatu Pan Bogdan Kącki a Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Pan Grzegorz Wągrodzki. W imieniu powiatu odebrali oni pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Powiat Tomaszowski w 2007 został sklasyfikowany na II miejscu we wszystkich kategoriach szkół - szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ten wynik potwierdza wysoki poziom rozwoju sportowego młodzieży w naszym powiecie. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie gratulujemy.

„Polski Producent Żywności 2008”.

            Trwają przygotowania do wojewódzkiego etapu konkursu „Polski Producent Żywności 2008”. Finał etapu wojewódzkiego odbędzie się 29 lutego 2008 roku podczas pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Łódzkich.

            Na poziomie etapu wojewódzkiego zostanie wyłonionych 8 laureatów, którzy będą reprezentować nasze województwo w etapie krajowym i będą ubiegać się o tytuł „Polskiego Producenta Żywności”. Celem konkursu jest promowanie najlepszych polskich przedsiębiorstw produkujących żywność oraz uwiarygodnienie wysokiej jakości produkowanych przez nie produktów. W konkursie będą oceniane: walory smakowe, oryginalność produktu, opakowanie i jego funkcjonalność, prawidłowość oznakowania artykułu oraz umiejętność promocji i prezentacji.

            Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim zwraca się z prośbą do firm z powiatu, z branży spożywczej do udziału w konkursie. W celu zapoznania się z regulaminem konkursu, pobrania druku zgłoszeniowego zapraszamy do Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji na ul. Mościckiego 3, tel. (0-44) 724 84 98.

13 GRUDZIEŃ 2007

Wojewódzka Spartakiada Władz Samorządowych.

W Głownie odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiej Spartakiady Władz Samorządowych za rok 2007. Bardzo dobrze zaprezentowali się w niej radni powiatowi, radni miejscy oraz z gmin naszego powiatu. Tworząc wspólną reprezentację zajęli III miejsce w punktacji generalnej powiatów. Naszych radnych wyprzedzili reprezentanci powiatu piotrkowskiego (ziemskiego) i łodzko-wschodniego. W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zajął Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Tomasz Kumek, a w pierwszej dziesiątce uplasowało się jeszcze trzech radnych –Szczepan Goska (Powiat Tomaszowski) na miejscu 5, Adam Iwonicki (miasto Tomaszów Maz.) na miejscu 6, Bogdan Kącki (Powiat Tomaszowski) na miejscu 8. Radni rywalizowali w 6 dyscyplinach sportowych: kręglach klasycznych, tenisie stołowym, piłce nożnej na boisku i w hali, strzelectwie sportowym, piłce siatkowej oraz rekreacji. Naszym samorządowcom serdecznie gratulujemy.

Święto Patrona.

            II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. obchodziło Święto Patrona, które jest już tradycją tej placówki. Podczas tego święta rozstrzygnięto XIII Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza". Konkurs skierowany jest, jak co roku, dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie otrzymują nagrody w dwóch kategoriach: poezja i proza.

               Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród im. Stefana Żeromskiego dla dwóch uczniów kl. III, Jana Dąbrowskiego i Waldemara Pasika. Nagrody te zostały przyznane za udział wychowanków tej szkoły w konkursach i olimpiadach. Uczniowie także przystąpili do udziału w Konkursie Wiedzy o Stefanie Żeromskim, Najlepszymi okazali się być Agata Chaber, Magdalena Gawarzyńska, Anna Goleń i Marta Bernacik. Został również rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą pracownię. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Rafał Zagozdon Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Pan Jerzy Kowalczyk Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, oraz Pan Grzegorz Wągrocki Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Specjalnym gościem był Doktor Tomasz Gerszberg, absolwent klasy matematyczno- fizycznej z 1989 i finalista XXXVIII Olimpiady Fizycznej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Jakości i Efektywności Sieci w Polskiej Telefonii Cyfrowej a pozazawodowo pełni kilka funkcji. m.in. tłumaczy poezję z jęz. niemieckiego, a także sam pisze wiersze. Dyrekcji II LO w Tomaszowie Maz, wszystkim uczniom oraz ich rodzicom życzymy dalszych sukcesów.   „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie…”.  W II LO im. Stefana Żeromskiego odbyło się uroczyste zakończenie kampanii profilaktycznej HIV/AIDS. Organizatorami kampanii było Krajowe Centrum Zwalczaniua HIV/ AIDS, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Organizacje Samorządowe. Kampania pt. „W życiu jak w tańcu każdy, krok ma znaczenie" skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem jej było pokazanie młodzieży niebezpieczeństw wynikających z ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań oraz zagrożenia wynikające z zakażenia się wirusem HIV. Uczestnicy mogli wykazać się pomysłowością w różnych formach: śpiew, taniec, plakat, poezja związanych z tematyką HIV.

W kręgu kultury.

W II LO odbyły się warsztaty stopnia ponadpodstawowego pt. "W kręgu kultury islamu". Program ten ma na celu modyfikację negatywnych stereotypów kulturowych i religijnych poprzez zapoznanie uczniów z religią i kulturą muzułmańską. W szkole gościli przedstawiciele Stowarzyszenia ARABIA.pl. Jest to Stowarzysznie, którego celem jest przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat świata arabskiego. W tworzonych przez nich informacjach odnajdujemy źródła polskie, zachodnioeuropejskie jak i arabskie.Nad profesjonalizmem zamieszczanych informacji oraz artykułów czuwa kadra warszawskich arabistów. Warsztaty te są również współorganizowane przez Polski Komitet ds. UNESCO. W ramach programu UNESCO odbyły się także interaktywne warsztaty. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach piętnasto-osobowych.  Prowadzącymi były Katarzyna Górak-Sosnowska Wiceprezes Stowarzyszenia ARABIA.pl, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Socjologii SGH i sekretarz redakcji rocznika Bliski Wschód oraz Daria Nazmi-Fahim, od 2007 sekretarz Stowarzyszenia ARABIA.pl, doktorantka w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki UW, prowadzi również zajęcia z dialektu egipskiego. Uczniowie mieli szansę odświeżyć, uzupełnić, a także zweryfikować niektóre ze swoich przekonań na temat krajów arabskich oraz świata islamu i muzułmanów. Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na temat kultury, obyczajowości, życia codziennego w różnych rejonach świata muzułmańskiego. Prowadzące uczyły kaligrafii, wyjaśniały, do czego służą przedmioty codziennego użytku, które przywiozły ze sobą, i które można było nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć. Uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami dotyczącym współczesnej  muzyki państw muzułmańskich. 

 Tomaszów Maz. 13.12.2007r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji


W dniach 15.10.07 – 18.11.07 została przeprowadzona rozbiórka budynku biurowego byłej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 41. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EWE-MAR” z siedzibą w miejscowości Ewcin, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót wyniosła 115.132,68 zł netto. Teren przy ul. Św. Antoniego 41 przewidziany jest pod budowę nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie mazowieckim.

Jednocześnie został ogłoszony konkurs na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Starostwa Powiatowego”. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło siedem firm architektonicznych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – I dekada stycznia 2008 roku.

 

 

 

  Rozbiórka    Rozbiórka

19 LISTOPAD 2007

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Od 26 października weszły w życie zmiany w/w ustawie. Poszerzeniu uległ katalog tzw. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49) Obecnie należą do nich:
-bezrobotni do 25 roku życia,
-bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
-bezrobotni powyżej 50 roku życia,
-bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
-bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
-bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
-bezrobotni niepełnosprawni.

Osoby te mogą korzystać z takich instrumentów jak: zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, aktywizacja w ramach umów stażowych i przygotowania zawodowego.

Bezrobotni, którzy rozpoczęli staż lub przygotowanie zawodowe w ramach umowy zawartej po 26 października br. otrzymają wyższe stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku.

Dzień Pracownika Socjalnego.

            Dnia 21 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W tym dniu promuje się pracowników socjalnych i inne osoby oraz placówki udzielające wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W programie przewidziano wystąpienie okolicznościowe Starosty Tomaszowskiego Pana Piotra Kagankiewicza, Dyrektora DPS nr 2 Pani Małgorzaty Bugajskiej, wręczenie wyróżnień pracownikom oraz występ artystyczny przygotowany przez mieszkańców i pracowników DPS-u.

Międzynarodowy Dzień Oszczędzania.

            Niedawno obchodzono Międzynarodowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym, w wielu krajach są prowadzone akcje edukacyjne uświadamiające jak ważne w życiu jest oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. W tą akcję zaangażowało się również II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. Koordynatorem tej akcji była Pani Mariola Rychli. W trakcie lekcji podstaw przedsiębiorczości zostały omówione zagadnienia związane z zarządzaniem oszczędnościami. Uczniowie i nauczyciele mieli za zadnie zdecydować, w jaki sposób chcą mówić o oszczędzaniu. Został także zorganizowany konkurs na esej nt., „Dlaczego warto oszczędzać”. Odbył się również konkursy na krzyżówkę, wiersz oraz piosenkę. Uczniowie także mogli sprawdzić się w zakresie prezentacji multimedialnych nt. „W jakim banku oszczędzać”. W szkole gościli również przedstawiciele Banku PKO BP, PKO S.A. oraz Multibanku. Dzięki takim inicjatywą młodzież docenia i zauważa znaczenie oszczędzania w rozwoju jednostek, rodzin a także całych społeczeństw. 

Nowotwór-choroba XXI wieku.

            W II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. zorganizowano prelekcję na temat chorób nowotworowych. Spotkanie poprowadził chirurg-onkolog Pan Michał Garlicki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Wykład był skierowany do uczniów klas III. Podczas prelekcji poruszono tematy dotyczące samej choroby, sposobów leczenia, oraz profilaktyki. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach Regionalnego Programu Walki z Rakiem.

„To jest nasz czas”.

            Uczniowie II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. wzięli udział w Projekcie „To jest nasz czas” pt. Obywatel Globalny. Celem tego programu jest zainteresowanie młodzieży problematyką ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, organizowanym przez UNESCO. Uczestnictwo w tym programie przyczynia się do nawiązywania współpracy między nauczycielami i uczniami a naukowcami i ekspertami nie tylko w skali poszczególnych krajów, ale również w skali globalnej. Projekt ten jest realizowany za pomocą Internetu i jest skierowany do uczniów szkół średnich. Ogólnie w tej edycji brało udział ponad 530 szkół z całego świata. Reprezentacja II LO zajęła 12 miejsce. Grupa liczyła 23 osoby z III klasy biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej. Opiekunem grupy była Pani Renata Radzikowska. Serdeczne gratulujemy.

Na sportowo.

            W II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. odbył się Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców. W grupie dziewcząt startowały 3 reprezentacje z III LO, ZSP nr 2 i II LO, natomiast w grupie chłopców wystartowały reprezentację ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz II LO. W kategorii dziewcząt zwyciężyła ZSP nr 2 a w kategorii chłopców 1 miejsce zajął ZSP nr 1. Odbył się także kolejny etap Licealiady. Reprezentacja II LO, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, zajęła 1 miejsce w Powiatowych Zawodach Pływackich. Wszystkim serdeczne gratulujemy.

VII Powiatowa „Pierzawka”.

            Dnia 24 listopada br. czyli w najbliższą sobotę o godzinie 16.00, w sali widowiskowej OSP w Rzeczycy odbędzie się VII Powiatowy Konkurs Darcia Pierza. Udział zapowiedziały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z 10 gmin naszego powiatu. Z udartego pierza i puchu zrobiona będzie poduszka dla dziecka, które jako pierwsze urodzi się w 2008 roku w Gminie Rzeczyca. Oprócz samego konkursu odbędą się prezentację programów artystycznych poszczególnych gmin a także gospodarski poczęstunek. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowej, dbanie o zachowanie zwyczajów naszych przodków oraz zintegrowanie mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Organizatorem „Pierzawki” jest Wójt Gminy Rzeczyca, Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. oraz Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Rzeczyca. Serdecznie zapraszamy na to ciekawe wydarzenie.Natomiast w ostatni piątek miesiąca czyli 30 listopada w Budziszewicach odbędzie się I Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty.  

Tomaszów Maz. 19.11.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

 

29 PAŹDZIERNIK 2007

„Samorząd na 6”.

Na zaproszenie Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, Powiat Tomaszowski wziął udział w Ogólnopolskim Forum Konkursu „Samorząd na 6”, które odbyło się w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Celem konkursu było zainspirowanie samorządów i dyrekcji szkół do skutecznej koordynacji działań w sferze informatyzacji oraz wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań promocji szkół. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Piotr Kagankiewicz, Wicestarosta Pan Karol Staroń, Pani Katarzyna Banszaszczak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. oraz dyrektorzy placówek ponadgimnazjalnych z powiatu Tomaszowskiego. Pani Katarzyna Banaszczak oraz dyrektor II LO Pan Tomasz Węgrzynowski dokonali multimedialnej prezentacji Powiatu a także przedstawili zakres współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a samorządem lokalnym. Dzięki zaangażowaniu władz powiatu i odpowiednim przygotowaniu nasz Powiat zajął pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Na ręce Starosty Piotra Kagankiewicza został złożony dyplom gratulacyjny za zajęcie pierwszego miejsca. Powiatowi również przypadła pierwsza nagroda w konkursie, czyli dwutygodniowa, dwuosobowa wycieczka do Bułgarii. Serdecznie gratulujemy.

Pomoc dla Iraku.

Uczniowie II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. zaangażowali się w pomoc dla dzieci i młodzieży w Iraku. W ramach Akcji Humanitarnej udało się zorganizować zestawy plecaków wraz z całym wyposażeniem szkolnym. Zostaną one przekazane w najbliższym czasie najbardziej potrzebującym dzieciom w ogarniętym wojną Iraku. Gratulujemy postawy.

 

Przygotowania do Przeglądu Sztuk Wszelakich.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. przy ul Jana Pawła II 37 przygotowują program artystyczny na X Przegląd Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w listopadzie br. w Łodzi.

Ideą festiwalu jest integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zaprezentować swój dorobek na wystawach prac plastycznych, rzemiosła artystycznego, fotografii i plakatów. Swoje zaangażowanie i umiejętności pokażą także podczas turnieju recytatorskiego i poezji śpiewanej oraz podczas przeglądu form teatralnych. Życzymy powodzenia.

 Tomaszów Maz. 29.10.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

 

17 PAŹDZIERNIK 2007

Dzień Edukacji Narodowej.

W dniu 12 października 2007 roku odbyła się uroczystość powiatowo – miejska z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, służb mundurowych, księży, instytucji oraz organizacji oświatowych współpracujących ze szkołami oraz dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Organizatorem były wydziały Edukacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody finansowe organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nagrody dyrektorom oraz nauczycielom wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Barański oraz Starosta Tomaszowski Pan Piotr Kagankiewicz.

Uroczystość zakończył recital Elżbiety Adamiak oraz słodki poczęstunek przygotowany przez warsztaty ZSP nr 2.

Kolejne szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rekrutację na następujące szkolenia finansowane ze środków publicznych:

-prawo jazdy kat. C – kandydaci winni być w grupie wiekowej: 21 – 25 lat;

-kelner – barman – oferta dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 lat;

-szkolenie podstawowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy: osoby zainteresowane tym szkoleniem winny posiadać prawo jazdy minimum kat. C, a także przynależeć do grupy bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

-uprawnienia energetyczne – kandydaci winni mieć ukończone 25 lat życia i pozostawać w rejestrach bezrobotnych nie dłużej niż 2 lata; chętni nie mogą posiadać również statusu absolwenta (12 miesięcy od ukończenia szkoły zasadniczej/średniej/wyższej).

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji proszone są
o zgłaszanie się do Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 w pokoju nr13 lub 17.

Integracja Seniorów.

Domy Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 w Tomaszowie Maz. zorganizowały dla swoich mieszkańców liczne atrakcje mające na celu ich integracje. W filii przy ul. Farbiarskiej odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji zorganizowano rożne gry i zabawy oraz liczne konkursy. Przygotowano również uroczysty poczęstunek.

Z uwagi na piękną, jesienną pogodę zorganizowano także cykl wycieczek i spacerów po tomaszowskich lasach trasami ścieżek rowerowych. Te ciekawe inicjatywy podjęte przez opiekunów mają na celu oprócz integracji i wspólnych spotkań także aktywizację mieszkańców.
Pensjonariusze Domów przygotowują się również do programu artystycznego z okazji obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w Poddębicach.

 

Tomaszów Maz. 17.10.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

 

8 PAŹDZIERNIK 2007

Targi Rehabilitacyjne.

             Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w przy ul. Jana Pawła II 37 w Tomaszowie Maz. zorganizował wyjazd dla swoich pensjonariuszy. Udali się oni wraz z opiekunami do Łodzi w celu wzięcia udziału w Targach Rehibilatycyjnych. Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy domu a także ich opiekunowie mogli zapoznać się z najnowszymi technikami rehabilitacyjnymi oraz osiągnięciami medycznymi z dziedziny profilaktyki oraz ortopedii.

            Od początku października w DPS Nr 2 trwają przygotowania do występu artystycznego oraz wystawienia prac artystycznych z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Uroczystość odbędzie się 18 października br. Zapraszamy. 

Biegi przełajowe.

Na początku października br. w Tomaszowie Maz. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskego w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem biegu było II LO im. Stefana Żeromskiego we współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Tomaszowie Maz.
       W kategorii chłopców wzięło udział 8 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 71 osób), natomiast w kategorii dziewcząt wzięło udział 7 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 55 osób). Po 5 pierwszych osób z klasyfikacji chłopców i dziewcząt awansowało do Mistrzostw Województwa Łódzkiego w indywidualnych biegach przełajowych, które odbędą się 5.10.2007r. w Ostrowie. Zwycięzcą gratulujemy i życzymy powodzenia.

 Praca w Policji.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi prowadzi akcję informacyjno - promocyjną w związku z rekrutacją do służby w Policji. Osoby ubiegające się o pracę w Policji winny spełniać następujące kryteria:
- posiadać obywatelstwo polskie,

- być niekaralnym i korzystać w pełni z praw publicznych,

- posiadać wykształcenie min. średnie,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- być sprawnym fizycznie,

- posiadać predyspozycje do służby w Policji,

- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

          Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Maz. przy ulicy Konstytucji 3 Maja 46 w pokoju nr 1. Istnieje bowiem możliwość, że w przypadku znacznego zainteresowania ofertą służby w Policji spotkanie informacyjno - promocyjne zostanie zorganizowane w tutejszym Urzędzie.

4 PAŹDZIERNIK 2007

Dożynki.

             Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 27/29 informuje, że w dniu 27 września 2007 r. w o godz. 9.30, odbędą się Dożynki. W programie imprezy przewidziano wręczenie wieńca dożynkowego, tańce i przyśpiewki ludowe oraz poczęstunek. Nie zabraknie też gier i konkursów ruchowych. Atrakcją dożynkowej imprezy będzie występ zespołu ludowego „Smardzewianie”. Spotkanie ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców. Życzymy miłej zabawy.

Sukcesy w II LO.

II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. informuje, że uczeń III klasy menedżerskiej Jan Dąbrowski oraz dwóch absolwentów szkoły Piotr Dąbrowski i Paweł Tomasik otrzymali Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz zostali wytypowani przez Łódzkiego Kuratora Oświaty do osobistego odebrania Stypendium z rąk Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutko w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 1
października 2007 r.

Absolwent II LO w Tomaszowie Maz. Paweł Tomasik, laureat XXXVIII Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej wraz z opiekunem Panią Jolantą Jaros, został zaproszony na spotkanie z laureatami Olimpiad Międzynarodowych 2007, które odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednym z głównych punktów była prezentacja laureatów, wręczenie dyplomów, nagród, a także listów gratulacyjnych przez Gospodarzy Województw.

Damian Reszka uczeń klasy III matematyczno-fizycznej również z II LO w Tomaszowie Maz. zdobył w Gnieźnie złoty medal 31 Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dni Szkoły.

    W siedzibie I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. odbyła się uroczystość związana z Dniem Szkoły, w której uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu. W ramach tej uroczystości szkoła otrzymała nowy sztandar a młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste ślubowanie.

Order ECCE HOMO.

     W ramach uroczystości związanych z wręczeniem orderu ECCE HOMO Wydział Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. w dniu 22 września br. był organizatorem spotkania przedstawicieli szkolnych i uczniowskich klubów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół i osób zainteresowanych działalnością sportową, z profesorem dr .hab. kierownikiem Zakładu Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Na spotkanie przybył także kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Pan Zbigniew Dziubiński. Towarzyszył mu Pan Czesław Santarius, założyciel na gruncie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego, Wyznania Diakonii śląskiej, z centralą w Czeskim Cieszynie.

Termomodernizacja w szkołach.

            Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz informuje, iż w okresie wakacyjnym została przeprowadzona termomodernizacja budynku I i II LO w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie to było zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2 PAŹDZIERNIK 2007

Wymiana polsko-ukraińskiej młodzieży

W dniu 2 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego Wicestarosta Karol Staroń wspólnie z członkami Zarządu Powiatu – Jackiem Kowalewskim i Kazimierzem Baranem, Sekretarzem Powiatu – Jerzym Kowalczykiem oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Katarzyną Banaszczak spotkali się z reprezentacją młodzieży z Ukrainy, którą gości na terenie naszego powiatu ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.

To już po raz trzeci gościmy uczniów i nauczycieli z Wyższej Szkoły Technologii i Projektowania Odzieży w Kijowie, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury pod nazwą „Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży”. Dzięki projektowi młodzież obu państw może przedstawić osiągnięcia swych szkół i dorobek artystyczny, a także spotkać się z uczniami z innych tomaszowskich szkół.

Program kilkudniowego pobytu przewiduje zwiedzanie nie tylko miasta Tomaszowa Maz., ale także Krakowa i Zakopanego.

Na oficjalnym spotkaniu z władzami powiatu nasi goście otrzymali upominki i komplety materiałów promujących powiat tomaszowski.

30 WRZEŚNIA 2007

Promocja na targach

Powiat Tomaszowski w dniach 28-30 września br., wziął udział w Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007, które odbyły się w Poznaniu.

W targach uczestniczyło ponad 800 wystawców i hodowców z 13 krajów z całego świata. Targi FARMA zostały podzielone na cztery główne bloki tematyczne: hodowlę, ogrodnictwo (warzywnictwo i sadownictwo), leśnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich.     Starostwo Powiatowe przedstawiło swoją ofertę w specjalnie przygotowanej na tą okazję hali Produktów Regionalnych. Wśród prezentujących znalazły się regiony turystyczne Polski, poszczególne gminy i miasta oraz gospodarstwa agrotutrystyczne.

Dzięki współpracy Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji, Firmy „Jako” Jacka Sekuły z Gminy Czerniewice, Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, Skansenu Rzeki Pilicy, Pasieki „Jaros” oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych z powiatu, udało się przygotować bardzo ciekawe i interesujące stoisko, które zaprezentowało zarówno regionalne produkty jak i walory turystyczne powiatu tomaszowskiego.

Zainteresowanym wypoczynkiem w naszym powiecie były przekazywane  informatory turystyczne, foldery o najciekawszych atrakcjach powiatu, mapy, zestawy pocztówek „Pozdrowienia z Doliny Pilicy”, albumy „Przyroda i krajobraz Powiatu Tomaszowskiego oraz inne materiały o ośrodkach wypoczynkowych i gadżety promocyjne.

Stoisko powiatu cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród odwiedzających gości.  Nasza oferta nabrała szczególnego charakteru dzięki udostępnionym nam meblom ogrodowym, degustacji potraw regionalnych oraz wystawce rękodzieła ludowego Krystyny Kisiel z Gminy Rokiciny. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogły bujać się na huśtawce, która była jedną z atrakcji stoiska. Ponadto można było skosztować wiejskiego chleba ze smalcem, który przygotowali właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz spróbować miodów pitnych z Pasieki Państwa Jarosów.

Na uwagę zasługuje również to, iż Powiat Tomaszowski był jedynym z dwóch powiatów, który reprezentował nie tylko województwo łódzkie, ale cały region Polski centralnej. Udział w targach turystycznych oraz podobnych imprezach wystawienniczych jest ważnym elementem promocji naszej małej ojczyzny.

21 WRZEŚNIA 2007

Informacja z prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 21 września 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji, w trakcie którego  rozpatrzono i zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. w sprawie przyjęcia:

- Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007 -2015 z poszerzoną prognozą na rok 2020,

- Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z poszerzoną prognozą na rok 2020.

W II części posiedzenia Komisja pojechała do gospodarstwa agroturystycznego w Łaznowskiej Woli w Gminie Rokiciny, prowadzonego od 2 lat przez Państwa Wiesławę i Henryka Świstaków. Gospodarstwo to w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa łódzkiego pt. „Zielone lato 2007”, organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zajęło I miejsce.

Gospodarstwo to położone jest w spokojnej miejscowości, pośród pól i sadów. Oferuje ono bardzo dobre warunki mieszkaniowe oraz smaczne i zdrowe wyżywienie, którego mieli okazję zdegustować członkowie Komisji. Pani Wiesława sama wypieka chleb, piecze różnego rodzaju ciasta oraz pieczenie i ryby. Przygotowywane potrawy są wyśmienite. Ponadto właściciele organizują czas wolny gościom proponując wycieczki piesze i rowerowe, grille, ogniska, wędkowanie czy grzybobranie. Umożliwiają również skorzystanie z jazdy konnej oraz przejażdżek bryczką. Przychody z agroturystyki są dodatkowym źródłem dochodu.           Takie możliwości powinny dostrzec również inni właściciele gospodarstw rolnych w powiecie tomaszowskim.

                                                                                             Anna Król - Pospieszny

                                                                                  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

16 WRZEŚNIA 2007

Dnia 16 września 2007 r. odbył się IV Rodzinny Festyn Integracyjny – Zakończenie Lata 2007, który dał wiele radości dzieciom i rodzicom, mieszkańcom miasta i powiatu.

 Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom, artystom i firmom, którzy zaangażowali się i wsparli organizację festynu.

                  Wśród mecenasów kultury znaleźli się:

 1. Ceramika Paradyż Sp. z o.o
 2. „TOMPOL” Sp. j.
 3. Bank Przemysłowo - Handlowy S.A.
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane „ARTOM”
 5. Zakłady Graficzne „MOMAG” S.A.
 6. P.U.H „TAURUS” Sp. z o.o.
 7. P.P.U.H „REMBOR” Sp. z o.o.
 8. „FM  MAZOVIA” (Logistic)
 9. Centra Spożywczo-Mięsne Czerniewice
 10. Szkoła Prywatna „KOMED”
 11. TKSM „Biała Góra”
 12. Firma „Weltom”
 13. Bank „AIGO”
 14. Biuro Podróży „OMNITUR”
 15. Drukarnia „AB - Druk”
 16. Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Maz.
 17. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
 18. „Lukas” Bank Oddział w Tomaszowie Maz.
 19. Supermarket „Hoża”
 20. Hotel „Magellan”
 21. EUROBOX Polska Sp. z o.o.
 22. „FORMOPLAN”
 23. Sklep „Szpilka”
 24. Pizzeria „Da Grasso”
 25. Studio reklamy „Tęcza”
 26. Frito Lay Poland Sp. z o.o.
 27.  Sklep „RONDO”
 28. MZK w Tomaszowie Maz.
 29. Usługi dźwigowe Franciszek Żyłka

                         Piotr Kagankiewicz                                             Rafał Zagozdon

                     Starosta Tomaszowski                                          Prezydent Miasta

13 WRZEŚNIA 2007

IV Festyn Integracyjny „Zakończenie Lata 2007”.

W imieniu Starosty Tomaszowskiego oraz Prezydenta Miasta serdecznie zapraszamy w najbliższą niedziele na Muszlę Koncertową w Parku Miejskim”.O godzinie 15.00 rozpocznie się Festyn Integracyjny „Zakończenie Lata 2007”. W programie przewidziano wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, występy dzieci i młodzieży z Domów Kultury. O godzinie 16.40 rozpocznie się widowisko muzyczne w wykonaniu zespołu Bahama „Miś i pies”.

O godzinie 19.00 odbędzie się koncert pokoleniowy, którego gwiazdą będzie zespół Papa Dance. Festyn zakończy się o 21.00 pokazem sztucznych ogni. Serdecznie zapraszamy.

VI Biesiada Cygańska.

W Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. odbyła się VI Biesiada Cygańska.

Wzięli w niej udział pensjonariusze Domu a także mieszkańcy filii Domu przy ulicy Farbiarskiej.
Program imprezy zdominowany był przez cygańskie rytmy muzyczne, gry ruchowe oraz zabawy. Został również zorganizowany poczęstunek dla uczestników biesiady. Spotkanie miało na celu integrację i aktywizację mieszkańców Domów.

Wrześniowe sukcesy.

            Jan Dąbrowski, uczeń III klasy menedżerskiej z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. został laureatem i zdobywcą brązowego medalu na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Geograficznej. Odbyła się na Słowacji w miejscowości Latky. Serdecznie gratulujemy.

            II LO otrzymało w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 roku" wyposażenie do pracowni komputerowej, dzięki czemu obecnie szkoła posiada obecnie 2 profesjonalne pracownie: pracownie „rozproszoną” oraz zintegrowaną z dwoma centralami komputerowymi.

Definitywny koniec strajku.

Z dniem 05.09.2007 strajk lekarzy w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. został całkowicie zawieszony. Dobrą informacją dla wszystkich mieszkańców powiatu jest to, że sam szpital a także wszystkie poradnie specjalistyczne pracują już swoim normalnym trybem.

Tomaszów Maz. 13.09.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydział Informacji Turystycznej i Promocji

3 WRZEŚNIA 2007

Dzień Weterana

            Z okazji Dania Weterana w lokalu Kasyna Wojskowego w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste spotkanie. Na zaproszenie Starosty w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Władz Miasta Tomaszowa Maz., a także przedstawiciele Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów, Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, Komendy Hufca ZHP oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

            Z tej okazji Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Piotr Kagankiewicz, złożył na ręce weteranów listy gratulacyjne oraz przekazał podziękowania za wojenny trud i poświęcenie oraz wzorowe wypełnianie obowiązków wobec Ojczyzny. Całe spotkanie umilił występ zespołu ludowego Fajne Babki od Będkowa.   

 

Posiedzenie Zespołu Reagowania Kryzysowego

W sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Kowalczyk. Tematem posiedzenia była analiza bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożeń w ruchu drogowym na terenie powiatu za okres 7 miesięcy br. ,którą przedstawili Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Władysław Zientek oraz z-ca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Wojciech Młodzik.

 Zapoznano się z także z informacją o sytuacji pożarowej na terenie powiatu za okres I półrocza br.,którą omówił bryg. Robert Owczarek. Pani Marianna Wypych-Osłuch przedstawiła natomiast nowe uregulowania prawne w zakresie zarządzania kryzysowego.

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pan Krzysztof Zając poinformował Zespół o podjętych profilaktycznych działaniach w powiecie w związku z wykrytymi w Wielkiej Brytanii ogniskami pryszczycy. Na posiedzeniu wypracowane zostały wnioski zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

 

Fundusze na zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. posiada środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na wspieranie pracodawców planujących zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach:

- umów stażowych,

- o przygotowanie zawodowe,

   - prace interwencyjne,

   - refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

Pracodawcy zainteresowani skorzystaniem z powyższych form pomocy proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. na ul. Konstytucji 3 Maja 46.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy zachęca osoby bezrobotne planujące rozpocząć działalność gospodarczą do korzystania ze wsparcia w postaci dotacji  w wysokości 11 500 zł.

Strajk częściowo zawieszony.

W Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. trwa bezterminowy strajk zakładowy polegający na zaprzestaniu pracy lekarzy z wyłączeniem ordynatorów oraz lekarzy wyznaczonych do pełnienia dyżurów medycznych. Przyjęcia ambulatoryjne odbywają się jak w dni wolne od pracy. Dyrekcja szpitala jednakże informuje, iż część przychodni została wyłączona ze strajku. Są to poradnie: urologiczna, onkologiczna, zdrowia psychicznego, gruźlicy i chorób płuc, neurologiczna, chorób zakaźnych, otolaryngologiczna natomiast poradnia ginekologiczna jest czynna 3 dni w tygodniu.

 Tomaszów Maz. 03.09.2007 r.

Barbara Robak

Wydział Informacji Turystycznej i Promocji

16 SIERPNIA 2007

Zmiany personalne.

            Doszło to zmian personalnych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych od końca lipca br. ma nowego naczelnika, którym został Pan mgr Piotr Dawidowicz. Poprzedni naczelnik, Pan Kazimierz Baran, został mianowany na nowego Członka Zarządu. Obu panom serdecznie gratulujemy awansu.

 

Pozwolenia zintegrowane.

            Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego i art. 5 Dyrektywy Rady WE z września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, wszystkie instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, powinny je uzyskać w terminie do 30 października 2007. Obowiązek ten dotyczy instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje tych instalacji wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.

 

Niebezpieczny makijaż

            Powiatowy Rzecznik Konsumenta informuje przed niebezpiecznymi zestawami do makijażu dla dzieci. Na polski rynek trafiło blisko 4000 produktów.

Dystrybuowane przez spółkę Dromader „Kosmetyki mój prawdziwy makijaż” wyprodukowane zostały w Chinach. Składem przypominają kosmetyki przeznaczone dla dorosłych. Cienie do powiek, róż oraz szminki oferowane są w 5 opakowaniach o różnych kształtach: psy, ryby, kota, muszli i serca.

            Jeden z elementów zestawu zawiera ołów i chrom – pierwiastki znajdujące się na liście substancji niedozwolonych w kosmetykach. Polski dystrybutor już wycofuje produkt z obrotu. Konsumenci, którzy nabyli niebezpieczne zestawy powinni niezwłocznie zwrócić je sprzedawcy.

            Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314.

27 LIPCA 2007

Strajk głodowy zawieszony.

            Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz. informuje iż strajk bezterminowy trwa dalej aczkolwiek „głodówka” lekarzy została zawieszona. Obecnie w szpitalu pracują jedynie ordynatorzy oddziałów oraz lekarze wyznaczeni do pełnienia dyżurów. Przyjęcia ambulatoryjne odbywają się jak w dni wolne od pracy.    

Kolejne szkolenia.

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. prowadzi nabór bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, na następujące kierunki szkoleń:

- sprzedawca – 15 osób,

- szkolenie podstawowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy – 15 osób – (od kandydatów wymagane jest prawo jazdy, co najmniej kat. C),

- operator sprzętu ciężkiego – 15 osób.

            Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy na ul Konstytucji 3 Maja 46, pokój numer 13 lub17.

 

Stypendia.

            Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zakończył realizację projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w szkołach powiatu tomaszowskiego” w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Program ten był skierowany do młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Ogólna wartość projektu, który wykorzystano w 100%, wynosiła 705 tyś. zł, w tym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 479 725, 50 zł. Miesięczna wysokość stypendiów wyniosła 200 zł i w roku szkolnym 2006/2007 otrzymano je 357 uczniów. Obsługa stypendiów była realizowana przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu przy bardzo dobrej współpracy ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi oraz Wydziałem Finansowo-Księgowym i Referatem Budżetu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. 

Powrót z Ukrainy.

            15 lipca zakończył się wyjazd młodzieży z ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz na Ukrainę. Wyjazd odbył się na zaproszenie Wyższej Szkoły Technologii i Projektowania Odzieży w Kijowie. Uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki Lwowa i Kijowa, doskonalili umiejętności językowe oraz dzielili się wiedzą na temat swoich ojczyzn.

63 Rocznica Powstania Warszawskiego.

            Rada Kombatantów przy Staroście Tomasowskim, Środowisko AK przy Związku Kombatantów RP i BWP, Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Komenda Hufca ZHP w Tomaszowie Maz oraz Związek Strzelecki Strzelec zapraszają na uroczystości z okazji 63 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16;45 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Smutnej zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych. Przewidziane są wystąpienia okolicznościowe, składanie wieńców a także przemarsz uczestników do Kościoła Parafialnego Św. Jadwigi Królowej Polski. Tam odbędzie się msza święta w intencji poległych i pomordowanych Członków Ruchu Oporu.

             Wszystkich zainteresowanych tym ciekawym wydarzeniem historycznym serdecznie zapraszamy.

 

Tomaszów Maz. 27.07.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału

Informacji Turystycznej i Promocji

 

19 LIPCA 2007

Ubijanie masła w Lubochni.

            Władze Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Lubochnia oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubochni zapraszają mieszkańców naszego powiatu, i nie tylko, na I Powiatowy Konkurs Ubijania Masła. Odbędzie się w on w najbliższą sobotę tj. 21 lipca br. o godzinie 15.00 na boisku LKS przy ul Łódzkiej 57a w Lubochni.

            W programie imprezy przewidziano wiele atrakcji między innymi: konkurs ubijania masła metodą tradycyjną, występy zespołów ludowych z terenu powiatu tomaszowskiego takich jak: Skrzynkowianki, Ludowiacy od Będkowa, Brzusutowianki i Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Lubochnianie”. Wystąpi także Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni, ze specjalnie przygotowanym na tą okazję kabaretem pt. „Wieś w krzywym zwierciadle”. Przewidziana jest także degustacja potraw regionalnych zorganizowana przez Panie z KGW z Gminy Lubochnia. Będzie żurek, grochówka, barszczyk, ciasta a także swojski chleb ze świeżo ubitym masłem, maślanka oraz napoje chłodzące.               

            O godzinie 19.00 przewidziana jest impreza taneczna „Pod gwiazdami” przy akompaniamencie zespołu Braci Czerwieńskich. Wszystkich zainteresowanych tym ciekawym wydarzeniem kulturalnym serdecznie zapraszamy.

Delegacja samorządowa na Białorusi.

Delegacja samorządowa Powiatu w Tomaszowie Maz., w skład której weszli m.in. Starosta Powiatu Piotr Kagankiewicz oraz Radny Powiatowy Grzegorz Świetlik na zaproszenie Administracji Regionu Wilejka, w dniach 30.06 - 02.07 br. przebywała na Białorusi. W programie trzydniowej wizyty oprócz uroczystości związanych z obchodami Dni Wilejki, znalazło się zwiedzanie Mińska a także wycieczka do Muzeum Frontu II Wojny Światowej.  

            Niezależnie od oficjalnej części wizyty, delegaci mieli okazję do wielu spotkań nieformalnych dotyczących rozwoju współpracy kulturalniej, turystycznej, sportowej, wymiany młodzieży a także kontaktów biznesowych. Miejmy nadzieję że współdziałanie pomiędzy naszymi regionami będzie układało się dobrze, co zaowocuje dalszą współpracą. 

 Pomysł na biznes.

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje iż dysponuje środkami, z których mogą skorzystać osoby bezrobotne mające pomysł na własny biznes. Urząd Pracy oprócz wsparcia finansowego w kwocie dotacji 11.500 zł, udziela także wsparcia merytorycznego. Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia z przedsiębiorczości, których celem jest zwiększenie szans na powodzenie bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą.

            Osoby zainteresowane tą ofertą proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy na ul Konstytucji 3 Maja 46, pokój numer 12 lub13.

 Niebezpieczna pasta do zębów.

            Dzięki Systemowi RAPEX – Europejskiemu Systemowi Szybkiego Informowania o Produktach Niebezpiecznych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje o możliwości, pojawienia się na rynku szkodliwej dla zdrowia pasty do zębów SPEARMINT oraz SPEARMINT TRI LEAF.

            Pasty te zwierają groźną dla zdrowia substancję – glikol dietylenowy (DEG). Na zatrucie są podatne przede wszystkim dzieci oraz osoby z niewydolnością wątroby lub nerek.

Jeśli okaże się, że niebezpieczna pasta była sprzedawana również w Polsce zostanie podjęta decyzja o wycofaniu produktu z rynku. Konsumenci posiadający szkodliwą pastę powinni zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Sanitarną.

 Tomaszów Maz. 19.07.2007 r.

Barbara Robak

Wydział Informacji Turystycznej i Promocji

16 LIPCA 2007

Zmiany w statucie.

            Rada Powiatu, na ostatniej sesji zmieniła statut Młodzieżowego Domu Kultury w Tomaszowie Maz. Obecnie będzie on funkcjonował jako Zespół Placówek Pozaszkolnych. Zmiany dotyczą jedynie nazwy placówki natomiast niezmienni się charakter jej działania.

Znakowanie rowerów.

            W dniu 13 lipca br. Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., odbyło się spotkanie, na którym Starosta Tomaszowski Pan Piotr Kagankiewicz przekazał policji „engrawer”, specjalne urządzenie do znakowania rowerów. Na każdy oznakowany przedmiot wystawiana jest karta rejestracyjna, którą przechowuje się w jednostce policji, zaś właściciel otrzymuje tzw. „certyfikat znakowania przedmiotu”. Znakowanie rowerów pozwoli na szybkie ustalanie właściciela w przypadku kradzieży.

26 Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej.

Zakończył się 26 Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej, którego głównymi organizatorami byli Zarząd Miejskiego TKKF oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. W turnieju wzięło udział 26 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: do lat 11, w przedziale wiekowym 12-13 lat oraz lat 14. Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się w ubiegły piątek 13 lipca br. na obiekcie OSiR-u. Szczegółowe wyniki będą znane wkrótce, jednakże już teraz zwycięzcą oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Tomaszów Maz. 16.07.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

12 LIPCA 2007

Bezpieczeństwo turystów. 

W dniu 5 lipca 2007 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę Tomaszowskiego. W imieniu Starosty posiedzeniu Komisji przewodniczył Sekretarz Powiatu Jerzy Kowalczyk.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także Prokurator Rejonowy Robert Wizjer, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Mirosław Barszcz, Kierownik Nadzoru Wodnego w Smardzewicach Tadeusz Bienias, Prezes Zarządu Powiatowego WOPR Tomasz Jarzyński, Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Maz. Franciszek Szmugiel oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marianna Wypych-Osuch. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

            Tematem posiedzenia było omówienie działań służb, inspekcji i straży, WOPR-u         oraz samorządów gmin i powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenie powiatu.  

Podsumowanie i zestawienie.

            Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. informuje, iż trwa rekrutacja młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych. Informację o wolnych miejscach można uzyskać na stronie internetowej www.tomaszowmazowiecki.edu.pl, a także w szkołach średnich i w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu przy ul Mościckiego 3.

            Szkoły ponadgimnazjalne dysponują wynikami z części pisemnej egzaminu maturalnego. Zbiorcze zestawianie tych wyników prezentuje się następująco:

 

Szkoła

Liczba uczniów, którzy przystąpili do matury (w tym absolwenci lat ubiegłych)

Liczba uczniów,   którzy  zdali egzamin

Wskaźnik %

  zdających   

I LO

172

172

100%

II LO

179

179

100%

III LO

188

185

89,3%

ZSP 1

128

125

97%

ZSP 2

197

182

92,4%

ZSP 3

110

83

75,5%

ZPSZiO

22

20

90,9%

ZSP 6

102

96

94%

RAZEM

1098

1042

94,89%

Uczniowie ZSP nr 6 na Ukrainie.

 

            Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. wraz  z opiekunami wyjechali na Ukrainę na zaproszenie Wyższej Szkoły Technologii i Projektowania Odzieży w Kijowie.

Ich pobyt na Ukrainie potrwa do 15 lipca 2007 r. Wyjazd ten sfinansowany jest z Narodowego Centrum Kultury w ramach Projektu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Szkolenia.

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje iż rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniem w kierunku glazurnik-posadzkarz (15 miejsc). Od kandydatów oczekuje się dobrego stanu zdrowia. Udział w szkoleniu zapewnia odpowiednie przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zawodzie, na który obecnie jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

            Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Maz. na ul. Konstytucji 3 Maja 46. w pokoju nr 13.

Wydział Informacji Turystycznej i Promocji

Tomaszów Maz. 12.07.07. r.

6 LIPCA 2007

Informacja z prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            Komisja w II kwartale br. na swoich posiedzeniach zajmowała się następującymi zagadnieniami:

-         opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2006 r. w działach „Rolnictwo i Łowiectwo” oraz „Leśnictwo”

-         analizowała realizację inwestycji finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-    opiniowała zmiany w budżecie w 2007 r.

            W dniu 23.05.2007 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji. Radni obejrzeli obiekty Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz., Lubochni i w Zagórach gmina Czerniewice oraz punkt przeładunkowy odpadów w Tomaszowie Maz. Oczyszczalnię Ścieków w Tomaszowie Maz. czeka modernizacja, gdyż jest problem z utylizacją osadów i skratek. Przekonują się o tym mieszkańcy, kiedy wiejący wiatr unosi nieprzyjemną woń w kierunku miasta. Będąc w oczyszczalni w Lubochni i w Zagórach nie odczuwa się nieprzyjemnych zapachów, gdyż obiekty te są nowoczesne.

            Na temat punktu przeładunkowego odpadów nie będę pisał, gdyż na dzień dzisiejszy jest on już nieczynny. Na tym posiedzeniu zaproponowałem propozycje rozwiązania problemu zanieczyszczeń w naszym powiecie.

 

Jak rozwiązać problem zanieczyszczeń?

            Miasta były, są i będą motorem rozwoju cywilizacji. Wraz z rozwojem cywilizacji zarówno w miastach jak i na wsi powstają tysiące ton odpadów. Każdy człowiek od urodzenia do zejścia z tego świata wytwarza odpady. Produkcja bezpośrednia odpadów ma miejsce w gospodarstwie domowym. Odpady z gospodarstw zawierają wydzieliny ciała, resztki żywności, jak i inne zanieczyszczenia. Produkcja pośrednia obejmuje zanieczyszczenia, które pochodzą z przemysłu i innych instytucji odpowiedzialnych za zaopatrzenie mieszkańców.W naszym powiecie istnieje bardzo poważny problem zanieczyszczenia środowiska.

            W mieście jak i w gminach na niedostatecznym poziomie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Istniejące wysypisko odpadów jest czynne, ale ma zostać wypełnione w ciągu roku. Firma zarządzająca wysypiskiem ma zamiar wybudować nowe, ale i to może w ciągu dwóch lat zostać wypełnione odpadami z całego kraju. Jeśli będziemy pozwalać na taką gospodarkę odpadami to za dwadzieścia lat zamiast lasu oddzielającego miasto Tomaszów Maz. od miejscowości Jakubów będą góry śmieci.

            Następnym problemem są osady i skratki - produkty uboczne powstające w oczyszczalniach ścieków. Obecnie w mieście, jak i w gminach są oczyszczalnie i będą powstawać nowe wytwarzające coraz więcej osadów. Osadów tych nie ma gdzie składować. Można byłoby je wykorzystać rolniczo, ale koszty badań odpadów, gleby i transportu skutecznie eliminują takie przedsięwzięcie. W/g mojej koncepcji miasto wraz z gminami powinno zbudować swoje wysypisko odpadów, zakład segregacji odpadów i spalarnię. Na takie duże projekty załatwiające kompleksowo problem utylizacji odpadów można łatwiej uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Najlepszym miejscem na takie inwestycje jest teren oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz. Teren o powierzchni kilkudziesięciu hektarów na uboczu miasta można dodatkowo oddzielić pasem lasu. Odpady tam dostarczane (częściowo posegregowane) trafiałyby do sortowni, a następnie część z nich na składowisko, a część do spalarni. Obecna spalarnia od paru lat jest nieczynna.

            Lokalizacja tych zakładów w jednym miejscu przyniosłaby wiele korzyści. Przemieszczanie zanieczyszczeń z wysypiska odpadów, osadów i skratek z oczyszczalni odbywałby się na bardzo małej przestrzeni, a co za tym idzie bardzo małym kosztem. Osady i skratki z oczyszczalni mogłyby być neutralizowane poprzez spalanie w spalarni razem z odpadami. W wyniku spalania powstaje energia, która może być wykorzystana w tych zakładach. Oprócz korzyści w postaci ochrony naszego środowiska, powstaną nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu miasta, jak i powiatu.

            Aby pomysł ten został zrealizowany niezbędne jest spotkanie władz miasta i gmin celem wspólnego wypracowania stanowiska dotyczącego opisanego problemu.

W dyskusji nad tym problemem radni przyjęli wniosek, aby tę propozycję umieścić  w Strategii Rozwoju Powiatu.

                                                                          Andrzej Bednarek

                                                                               Przewodniczący Komisji

Powiatowe inwestycje

            Pomiędzy wieloma działaniami związanymi z układaniem nowego porządku po wyborach staramy się nie zapominać o tym, co dla każdego samorządu jest bardzo istotne, mianowicie o inwestycjach. Oczekiwania społeczne w tym zakresie są powszechnie znane. Dla poprawy infrastruktury drogowej i doprowadzenia jej do należytych standardów, pewnie zabrakłoby całego budżetu powiatu a wiadomo, że na inwestycje w ogóle, przeznaczyć można jedynie jego część. Nakładów wymaga ciągle baza oświatowa, szpital, domy pomocy społecznej, budynki administracji. Zarząd przyjął pewną zasadę, jeżeli chodzi o hierarchię w inwestowaniu. Owszem tam gdzie to konieczne i niezbędne w danym momencie, ale i tam gdzie racjonalne z punktu widzenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dominującym tematem w inwestycjach drogowych w roku bieżącym jest budowa rond w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, gdzie na mocy podpisanych wcześniej  z Wojewodą umów przewidziane jest dofinansowanie 50%. Budujemy, zatem 3 ronda u zbiegu ulic: Barlickiego, Szerokiej, Legionów i Orzeszkowej – wartość po przetargu 2 174 454 zł, Zielonej i Legionów – wartość szacunkowa 500 000 zł oraz Św. Antoniego, O. Lange i Granicznej – wartość kosztorysowa 3 060 000 zł. W tej grupie zadań jest również budowa chodnika przy ul. Robotniczej, której wartość po przetargu ustalona została na kwotę 145 606 zł. Poza zadaniami realizowanymi w ramach wspomnianego programu na ukończeniu jest przebudowa ul. Nagórzyckiej – zadanie o wartości 2 174 454 zł z dofinansowaniem w wysokości 1 614 744 zł. Do zadań drogowych, choć może nie stricte, zaliczamy również budowę ścieżki rowerowej Tomaszów Maz. - Spała. Zadanie ma już swoją historię gdyż praktycznie od powstania powiatu tomaszowskiego pojawiało się w strategiach, planach itp. Dziś możemy mówić o fazie realizacji. Odbył się przetarg, który wyłonił wykonawcę – Firmę Sztukiewicz z okolic Piaseczna, która z początkiem lipca rozpocznie realizację robót o łącznej wartości 3 822 243 zł. Dzięki działaniom Władz Powiatu Tomasowskiego, 71% tej kwoty sfinansowane zostanie ze środków zewnętrznych, tj. ZPORR – 2 180 200 zł i udział gmin: Miasta Tomaszów Maz., Lubochni i Inowłodza – 655 939 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to 30.05.2008 r.

            W ramach inwestycji powiatowych realizowana jest także budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. za kwotę 1 393 000 zł. Pilne podjęcie tego przedsięwzięcia wynika z zaleceń Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia warunkujących realizację kontraktu.

            W dwóch szkołach I i II LO zaplanowane zostały prace termomodernizacyjne o łącznej wartości 673 000 zł. Sfinansowanie tych prac odbywa się przy maksymalnym wykorzystaniu środków finansowych z WFOŚiGW w Łodzi. Realizując tegoroczny budżet powiatu w zakresie inwestycji nie zapominamy o przygotowaniach do roku 2008. Aby odbyło się to efektywnie, dziś należy przygotowywać stosowne dokumenty takie jak: projekty techniczne, pozwolenia na budowę i projekty wniosków aplikacyjnych. Całość tych prac koordynuje i wykonuje powstały w wyniku niedawnej reorganizacji urzędu starostwa Wydział Funduszy Pomocowych i Strategii Rozwoju, nadzorowany przez odpowiedzialnego za inwestycje Członka Zarządu Powiatu. Podsumowując w roku bieżącym powiat przeznaczy na inwestycje ponad 13 mln zł, z czego 50% tej kwoty będą stanowić środki zewnętrzne.

                                                                                   Bogdan Kącki

                                                                           Członek Zarządu Powiatu

Medale za obronność

            W dniu 26.06.2007 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się miła uroczystość uhonorowania kombatantów Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Starosta Powiatu Tomasowskiego Piotr Kagankiewicz w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiej Komisji Uzupełnień płk. Zbigniewa Bukowskiego i Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Katarzyny Banaszczak wręczył medale następującym osobom: Roman Stasiak i Bronisław Drozdowski (złote medale), Tadeusz Cielniak i Adam Wiaderny (srebrne medale), Stanisław Szubert i Mikołaj Grochola (brązowe medale).

Licealiada 2007  

            W Łodzi 25.05.2007 r. odbyły się finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych, w których naszymi reprezentantami był zespół I LO. Na wielki sukces, jakim było wywalczenie złotych medali, zapracowały następujące uczennice tej szkoły: Gadaj Sylwia, Rogulska Dorota (kl. II d), Konada Magdalena (kl II e), Jakonis Ewa, Stępień Agata,  Zima Angelika (kl. II c), Migała Marlena (kl. I f), Józwik Agnieszka (kl. III d), Daleszczyk Joanna, Daleszczyk Katarzyna (kl. I e).

Tydzień Sportu

            W dniu 01.06.2007 r. na obiektach OSiR przy ul. Nowowiejskiej odbyła się uroczystość inaugurująca tydzień sportu szkolnego w naszym kraju. Gospodarzami imprezy byli Starosta Tomaszowski – Piotr Kagankiewicz i Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. – Rafał Zagozdon, a głównymi organizatorami – Powiatowy i Miejski Szkolny Związek Sportowy.

            Władze samorządowe naszego województwa reprezentował Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Marek Mazur. Oficjalnego otwarcia Tygodnia Sportu Szkolnego dokonał Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Sylwester Pawłowski, który jest jednocześnie Prezesem Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Wraz z Sekretarzem Generalnego Zarządu Głównego SZS Dariuszem Abramukiem wręczył on zbiorowe i indywidualne wyróżnienia za działalność w sporcie szkolnym.

            Zbiorowe odznaki Zarządu Głównego SZS „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” otrzymali: Powiatowy SZS w Tomaszowie Maz., Miejski SZS w Tomaszowie Maz., Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Maz. i Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. Medal „Przyjaciel Sportu Szkolnego”, przyznano Prezydentowi Miasta – Rafałowi Zagozdonowi, Staroście Tomaszowskiemu – Piotrowi Kagankiewiczowi oraz Prezesom Zarządów Firm JOKA i CERAMIKA PARADYŻ - Grażynie Cichowskiej i Leszkowi Wysockiemu.

            Po inauguracji odbyły się zawody sportowe, w których uczestniczyli przedstawiciele władz starostwa jak i władz miasta. Obył się mecz piłki nożnej oraz bieg sztafetowy.  

Stypendia wypłacone w terminie                 

   Beneficjenci ostateczni Projektu pt.:„Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w szkołach powiatu tomaszowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego bardzo miły prezent w postaci wypłaty pozostałej kwoty stypendiów. Stypendia wypłacone zostały za okres sześciu miesięcy – od stycznia do czerwca – po 200 zł za każdy miesiąc.Łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia dla 350 uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wyniosła 700 000 zł i wykorzystana została w 100%.

5 LIPCA 2007

WADLIWE MODELE ZMYWAREK!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta został poinformowany przez Spółkę Elektrolux Poland o wadach mogących wystąpić w niektórych modelach zmywarek Zanussi, Eleltrolux, AEG-Elektrolux – zakupionych w okresie od lipca 2006 r. do kwietnia 2007 r. Podczas używania zmywarek może dojść do przegrzania się zamontowanego w nich wadliwego elementu, co może prowadzić do pożaru. W Polsce akcją objętych jest ok. 1000 sztuk sprzętu. Wada dotyczy zmywarek wymienionych poniżej: 

         Numery identyfikacyjne zmywarek można odczytać z tabliczki umieszczonej na prawej krawędzi drzwi. Wadliwe urządzenia powinny mieć zgodne z tabelą oba numery- serii i PNC. Jeśli zmywarka ma tylko 1 numer wymieniony w powiadomieniu, jest bezpieczna. Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia bezpłatnej wymiany wadliwego elementu. Konsumenci, którzy zakupili wadliwe urządzenia są proszeni o kontakt telefoniczny 0-22 543 29 64 w celu omówienia wizyty serwisanta.

Na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zarówno producent, jak i dystrybutor zobowiązany jest powiadomić UOKiK w każdym przypadku, gdy uzyskał informację że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny. 

Poszerzenie kwalifikacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje iż rozpoczął się nabór osób bezrobotnych na bezpłatne szkolenie w zakresie „Prawa jazdy w kat. D”. Aby rozpocząć szkolenie należy spełnić niżej wymienione kryteria:

- ukończone 21 lat,

- posiadanie prawa jazdy kat. B lub C,

- zaświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem szkolenia proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, pokój nr 17.

Pracownicy szpitala zaostrzają protest.

            Szpital Rejonowy w Tomaszowie Maz. informuje iż od dnia 02.07.07 r. akcja strajkowa uległa zaostrzeniu poprzez wprowadzenie strajku głodowego. „Głodówkę rozpoczęło grupa pięciu lekarzy. W zaistniałej sytuacji chorym życzymy wytrwałości w przedłużającym się proteście, a lekarzom zdrowia.

„Konferencja 200 lat Księstwa Warszawskiego”

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów PR, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza oraz władze powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz. pragną poinformować i jednocześnie gorąco zaprosić do wzięcia udziału w konferencji na temat „200 lat Księstwa Warszawskiego”.

Konferencja ta odbędzie się w najbliższą sobotę 7 lipca br. o godzinie 11.00 w siedzibie Rady Miasta Tomaszowa Maz. przy ul. POW 10/16.

W programie przewidziano referaty na temat powstania i roli Księstwa Warszawskiego oraz wystawę fotograficzną.

Serdecznie zapraszamy.

Wydział Informacji Turystycznej i Promocji

05.07.2007 r.

3 LIPCA 2007

Notatka

 W dniu 3 lipca 2007 r. odbyła się prezentacja pierwszej wersji następujących dokumentów:

1.      Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,

2.      Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015
z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie :

- Wieloletni Plan Inwestycyjny

-         Wieloletni Plan Finansowy.

W spotkaniu wzięli udział radni, wójtowie gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego, pracownicy Starostwa.

Prezentację przeprowadził Pan Stanisław Lis Ekspert ds. Polityki Regionalnej i Funduszy UE i EOG. W pierwszej części spotkania Pan S. Lis przedstawił strukturę planowania rozwoju lokalnego w oparciu o strategiczne dokumenty o charakterze ogólnokrajowym i europejskim.

Po tym krótkim wstępie rozpoczęła się właściwa prezentacja dokumentów prowadzona zgodnie ze spisem treści.

Kluczowym punktem prezentacji była analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego, którym Pan Prezes poświęcił najwięcej uwagi. Analiza tych dokumentów służy przedstawieniu możliwości finansowych Powiatu a także ukazuje nam „scenariusz” rozwoju Powiatu w nowym okresie programowania. Na koniec, prowadzący wykazał rolę tych dokumentów jako podstawę w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne.

Na zakończenie prezentacji wystąpił Pan Stanisław Lis - Ekspert ds. Polityki Regionalnej i Funduszy UE i EOG, Pan Bogdan Kącki – Członek Zarządu Powiatu i Pan Klaudiusz Wilmański – Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych Strategii Rozwoju i Inwestycji, którzy odpowiadali na pytania i wątpliwości słuchaczy.

Po zatwierdzeniu dokumentów przez Radę Powiatu zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

                                                                       Klaudiusz Wilmański

                                                                       Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych

                                                                       Strategii Rozwoju i Inwestycji

 

2 LIPCA 2007

Podsumowanie roku w Młodzieżowym Domu Kultury.

            Pod koniec czerwca w MDK miało miejsce uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2006/2007. W Sali widowiskowej odbyło spotkanie podopiecznych MDK-u, ich rodziców oraz pracowników dydaktycznych placówki.

Najbardziej wyróżniającym się uczestnikom kół i pracowni, dyrektor MDK Pan Tadeusz Kotela, wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

            Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpiły dzieci z kółka muzycznego prowadzonego przez Panią mgr Annę Grabek. Na scenie pojawili się także najmłodsi uczestnicy zajęć muzycznych tzw. „Akademii Małolata” prowadzonej przez Panią mgr Renatę Rej-Rudzińską.

            Po części artystycznej dzieci wzięły udział w zabawach oraz konkursach przygotowanych przez Radę Młodzieżową MDK. Podsumowanie roku 2006/2007 zakończył poczęstunek przygotowany przez Komitet Rodzicielski MDK i Pana Tomasza Mazurka.

Orkiestry Dęte w Powiecie Tomaszowskim.

            W niedzielę 1 lipca odbył się w Spale Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Organizatorem tego ciekawego wydarzenia był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych w Tomaszowie Maz. W przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr: ze Smardzewic, Ujazdu, Lubochni, Łaznowa, Zawady i Żelechlinka.

Impreza organizowana była przy udziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. oraz Urzędu Gminy w Inowłodzu.

„Mój dzień w szkole”

            Uczniowie II klasy humanistyczno-dziennikarskiej II LO w Tomaszowie Maz. Paulina Janowska, Konrad Bińczyk, Bartosz Wyszkowski, Piotr Szczepaniak, Dominika Krawczyk oraz uczeń II klasy matematyczno-fizycznej Bartosz Bojarczuk, zajęli II miejsce w 1 edycji Konkursu Filmowego „My day at school” (Mój dzień w szkole) organizowanego przez

III Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu w ramach Dni Kultury Angielskiej. Serdecznie gratulujemy.

„Patriotyzm w dobie internetu”

Uczniowie z II LO w Tomaszowie Maz. wzięli udział w eliminacjach do konkursu „Patriotyzm w dobie Internetu. Polska Rzeczywistość i Twoje Wyobrażenie” organizowanego przez COLLEGIUM CIVITAS. Dziewięciu uczniów zakwalifikowało się do konkursu, który odbędzie się w lipcu. Opiekunem grupy jest Pani Alina Gogól-Siniarska. Życzymy powodzenia.

Odznaczeni.

            W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Tomaszowskiego Pana Piotra Kagankiewicza z Radą Kombatantów, na którym zostały wręczone Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju. W uroczystości uczestniczyła także Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Katarzyna Banaszczak.Odznaczeni zostali: Roman Stasiak i Bronisław Drozdowski (złote medale), Tadeusz Cielniak i Adam Wiaderny (srebrne medale), Stanisław Szubert i Mikołaj Grochola (brązowe medale).

            Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy. 

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału

Informacji Turystycznej i Promocji

27 CZERWIEC 2007

Przetargi.

 Komisja Przetargowa w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. dokonała wyboru firmy, która zajmie się przebudową budynku B4 Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz. przy ul. Jana Pawła II. Prace modernizacyjne wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Pana Romana Saczywko „RO. SA- BUD” z Radomia za cenę: 1.393.141, 59 zł brutto.

Komisja Przetargowa wyłoniła również realizatora „Budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Maz. a Spałą”. Zadnie to powierzone będzie firmie „SZTUKIEWICZ” Pana Macieja Sztukiewicza z Zalesia Górnego za cenę:3.822.243,87 zł brutto.

 Podsumowanie w II LO w Tomaszowie Maz.

Dwaj uczniowie II LO w Tomaszowie Maz. wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur europejski”. Paweł Tomasik uczeń III klasy mat-inf. w kat STUDENT 2, otrzymał wynik „bdb” i oraz nagrodę rzeczową - pendrive’a. Uczeń II klasy mat-inf. Przemysław Rogoś może pochwalić się takim samym wynikiem tylko, że w kategorii STUDENT 1. Nagrodą była pozycja książkowa. Serdecznie gratulujemy.

Uczniowie II LO w Tomaszowie Maz. w roku szkolnym 2006/2007 wzięli udział w 34 akcjach charytatywnych i wolontarickich. Miedzy innymi współpracowali z Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Smardzewicach udzielając pomocy dydaktycznej uczniowi klasy IV tej, że szkoły, którego wychowuje upośledzona umysłowo matka. Mimo okresu wakacyjnego Uczniowie Szkolnego Koła PCK będą także współpracować z Rodzinnym Pogotowiem Opiekuńczym.

Uczennica I klasy ekonomiczno-społeczno-prawnej Julia Piekarska w ramach wymiany międzynarodowej YFU (Youth For Understanding) wyjedzie na rok do USA. Celem programu YFU jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodzinny, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.

W II LO podczas zakończenia roku szkolnego przyznano i wręczono, Nagrodę Przewodniczącego Rady Rodziców za działalność na rzecz szkół i środowiska. W tym roku laureatką została Przewodnicząca Samorządu uczniowskiego Agata Chaber, inicjatorka i główny organizatorka większości akcji przeprowadzonych przez Samorząd. Serdecznie gratulujemy.

 Matury 2007.

             Egzamin Maturalny jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu każdego młodego człowieka. W Powiecie Tomaszowskim do zdawania egzaminu pisemnego było uprawnionych 1128 uczniów, z czego 86 uczniów zdecydowało się do niego nie podchodzić.

Do zdawania części ustnej egzaminu maturalnego uprawnionych było 1056 uczniów, z czego 14 osób nie przystąpiło do egzaminu a 27 osób niestety nie zdało tej części matury. Wszystkim, którzy egzamin maturalny mają za sobą serdecznie gratulujemy, natomiast innym życzymy powodzenia na poprawkach.

BikeOrient.

            Grupa Rowerowa Bikerzy Tour, Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu oraz Piotrkowska Grupa Rowerowa organizuje 1 lipca 2007 roku rajd na orientację w terenie pod nazwą BikeOrient. Cześć trasy będzie przebiegać przez tereny Powiatu Tomaszowskiego m. in. w okolicach Jeziora Sulejowskiego. Będzie to pierwszy tego typu maraton rowerowy w województwie łódzkim. Do wyboru będą dwie trasy: jedna o długości 70 km a druga krótsza o długości 40 km. Celem imprezy jest promocja regionu, popularyzacja turystyki rowerowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Organizatorami rajdu są:. Informacje i regulamin BikeOrient 2007 znajduje się na stronie internetowej http://bikerzytour.republika.pl

Tomaszów Maz. 27.06.2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

21 CZERWIEC 2007

„Porządki 2007”.

            Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. otrzymał z Funduszu Pracy z rezerwy Samorządu Województwa Łódzkiego środki w kwocie 130 300 zł na realizację programu „PORZĄDKI 2007”. Głównym celem programu jest utrzymanie rzek i wałów przeciwpowodziowych w odpowiednim stanie technicznym. Środki pozwolą na zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego. Osoby zainteresowane tą ofertą proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy na ul. Konstytucji 3 Maja 46.

„Z przyrodą za pan brat”. 

             Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. rozstrzygnął konkurs na realizację zadania publicznego dotyczące zorganizowania obozów ekologicznych w 2007 roku.

Dotacja w wysokości 5 000 zł została przyznana Klubowi Sportowemu „Niezapominajki” przy Parafii Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz, który zorganizuje wyjazd dla 100 osób, w okresie od 23.07.2007r, do 05.08.2007r. w miejscowości Łasze Dolne. Podczas koloni będzie realizowany program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży pn. „Z przyrodą za pan brat”.

HUBERTUS 2007. 

            Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące V edycji ogólnopolskiej imprezy HUBERTUS SPALSKI. W spotkaniu, które odbyło się w Piotrkowie Tryb. w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, uczestniczył Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Kowalczyk. Podczas spotkania ustalono wstępny program imprezy oraz harmonogram działań. W składzie Komitetu Organizacyjnego znalazło się Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Jeździecki oraz Stowarzyszenie STER. Pod koniec lipca dostępny będzie szczegółowy program imprezy, która odbędzie się na terenie Gminy Inowłódz 20 października br.

„W pogoni za nartnikiem”.  

            Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Maz. w Białobrzegach nad Pilicą podsumowali projekt „W pogoni za nartnikiem”. Uczniowie gimnazjum na spotkaniu podsumowującym przedstawili wyniki badań dotyczące stanu rzek, Pilicy i Wolbórki a także starali się zareklamować nasze miasto i gminę.

Nowy portal internetowy.

            W Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Maz. założony został nowy portal internetowy o adresie: www.niezniszczalni.dbv.pl/news.php. Portal ten jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Na stronie tej dostępne są aktualne wiadomości, wyszukiwarka internetowa, linki, forum, galeria i wiele innych ważnych informacji. Administratorem portalu jest Pani Anna Piechna, nauczycielka technologii informacyjnej.

Walka o indeks

            Uczennica II klasy humanistyczno-dziennikarskiej Katarzyna Jaguścik z II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. zajęła pierwsze I miejsce w Konkursie Translatologicznym „Walka o indeks” organizowanym przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Nagrodą jest indeks na wybraną filologię językową oraz stypendium gwarantujące bezpłatna naukę w okresie trwania studiów pierwszego stopnia. Serdecznie gratulujemy. 

„Wiła wianki i rzucała je do wody”.

            Jak wiemy zbliża się najkrótsza noc w roku czyli Noc Świętojańska. Z tej okazji w całym powiecie są organizowane spotkania oraz rożne imprezy. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. organizuje, 22.06.2007 roku o godzinie 10:00, wyjazd mieszkańców nad Pilicę do OSiR „Przystań”, gdzie z okazji Nocy Świętojańskiej odbędzie się rzucanie wianków. Przewidziane są zabawy ruchowe i drobny poczęstunek.

Korzystając z okazji przypominamy i ponownie zapraszamy wszystkich mieszkańcowi powiatu tomasowskiego na IV Święto Powiatowe „Sobótki”, które rozpocznie się w najbliższą sobotę 23 czerwca o godzinie 18;00 na tzw. „Ogrodach Smardzewickich” nad Pilicą.  

Tomaszów Maz. 21.06.2007r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

19 CZERWIEC 2007

Uwaga, tegoroczni gimnazjaliści !

            W dniach 18.06.2007 – 20.06.2007r., czyli do jutra, absolwenci gimnazjów ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego mają możliwość zmiany swoich preferencji w zakresie wyboru poszczególnych oddziałów. Można tego dokonać wykorzystując swój prywatny login przypisany każdemu gimnazjaliscie i wchodząc na stronę www.tomaszow-maz.edu.com.pl .

Gimnazajada 2007.

            W dniach 18–19.06.2007r. na Stadionie OSiR przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Maz. odbywa się Gimnazjada 2007- Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt. Wszystkich zainteresowanych tym sportowym wydarzeniem zapraszamy.

Konkurs o Unii Europejskiej.

            Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz uczniowie Zespołu Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Maz. zakwalifikowali się do finału Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Łodzi. Konkurs ma na celu ma poszerzenie wiedzy na temat UE, jej funkcjonowaniu oraz realizowanych przez nią zadań. Konkurs ten jest organizowany jest przez Pana Janusza Wojciechowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. 

Warsztaty botaniczno-rekracyjne.

            Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. uczestniczyli w wycieczce do Arboretum w Rogowie. Celem wycieczki było podsumowanie programu autorskiego „Promocja zdrowia” poprzez udział w zajęciach terenowych: warsztatach botaniczno-rekreacyjnych. Organizatorami wycieczki były Pani Ewa Nosocka nauczycielka biologii i Pani Kinga Remisz-Szewczyk nauczycielka chemii.

„Sobótki”.

Pełną parą trwają przygotowania do IV Powiatowego Święta „Sobótki”. Impreza ta odbędzie się 23 czerwca w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 na terenie tzw. „Ogrodów Smardzewickich” nad Pilicą. Organizatorami imprezy jest Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Gmina Tomaszów Maz. oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. Przewidziano wiele atrakcji m.in. występy zespołów ludowych, inscenizację obrzędu „sobótki” w wykonaniu zespołu Ciebłowianie, puszczanie wianków, poczęstunek, ognisko oraz szukanie kwiatu paproci. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy.

Tomaszów Maz. 19.06.2007r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

 

14 CZERWIEC 2007

Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów.

 Nastąpiła zmiana organizacji pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu  w Starostwie Powiatowym w zakresie rejestracji pojazdów. Zmiana polega na przyjmowaniu interesantów wg kolejności zgłoszenia pojazdu do rejestracji (interesant otrzymuje numerek na dzień zgłoszenia z godziną rejestracji pojazdu). Wydział będzie codziennie obsługiwał  ok. 50 interesantów chcących zarejestrować lub przerejestrować pojazd.

Bieżące zmiany w dowodzie rejestracyjnym takie jak: wydanie wtórnika dowodu, wpisanie gazu lub innych zmian nie wymaga pobrania numerka, gdyż sprawy te będą załatwiane na bieżąco.

 

Bezpłatne szkolenia.

             Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. uczestniczy w propagowaniu wśród bezrobotnych bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze „ŁODZIANKA” w Skierniewicach (projekt w ramach działania 2.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Adresatami projektu są: pracownicy zagrożeni utratą pracy, pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub, który jest w stanie likwidacji, pracownicy przemysłu i sektorów podlegających restrukturyzacji, osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostający bez zatrudnienia przez okres dłuższy niż 3 miesiące do dnia objęcia wsparciem.

            Proponowane szkolenia:

- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,

- magazynier z umiejętnością obsługi komputera oraz uprawnieniami na wózki widłowe, podnośnikowe,

- spawacz w osłonie dwutlenku węgla – MAG/135,

- licencjonowany pracownik ochrony I stopnia,

- specjalista ds. kadr i płac

Informacje na w/w temat udostępnione są na terenie Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Konstytucji 3 Maja 46.

 

Strajk w Szpitalu.

            Od dnia 11.06.2007r. w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. trwa bezterminowy strajk zakładowy polegający na zaprzestaniu pracy lekarzy z wyłączeniem ordynatorów oraz lekarzy wyznaczonych do pełnienia dyżurów medycznych. Przyjęcia ambulatoryjne będą odbywały się jak dni wolne od pracy.

 Jedna z pięciu w Polsce.

II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. jako jedna z pięciu szkół w Polsce uczestniczy w nowym projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pt. „Odpowiedzialny Biznes” realizowanym we współpracy z firmą Hewlett-Packard. Celem tego programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Szkolne Miniprzedsiebiorstwo „ESPERADO” zajęło V miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze Młodzieżowe Mini-przedsiębiorstwo „PRODUKCIK 2007”.

            Paweł Tomasik, również uczeń II LO z III klasy m-f, zakwalifikował się na XXXVIII Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną w Isfahan w Iranie, która odbędzie się lipcu. Będzie  on reprezentował Polskę. Życzmy sukcesów.

W finale konkursu historycznego.

Kamil Ścieżko uczeń Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. został laureatem III Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1786-1864.           Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”. Jednocześnie decyzją Komitetu Organizacyjnego zakwalifikował się do etapu finałowego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16.06.2007 r. Życzymy sukcesów.

Azbest szkodzi zdrowiu.

            W związku z dużą szkodliwością azbestu, który był używany do wykonywania pokryć dachowych, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. informuje, iż wymiana płyt azbestowych podlega szczególnym rygorom. Przed przystąpieniem do prac jego usuwania należy poinformować Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwową Inspekcję Pracy. Ponadtonależy dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa. Prace związane z usuwaniem azbestu mogą być wykonywane tylko przez uprawnione jednostki, posiadające stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadów jak i określony sposób postępowania z wytworzonym odpadem.

 

11 CZERWIEC 2007

Pieniądze na rehabilitację zawodową

      Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 261 217zł, które mogą być wykorzystane na następujące formy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

- przygotowanie zawodowe, staże, prace interwencyjne, szkolenia;

- pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne;

- refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem tych potrzeb przez służby medycyny;

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy.

            Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem tych osób zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy. Ul. Konstytucji 3 Maja 46, pok. 6 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

W związku z informacjami zgłaszanymi do Rzecznika o wprowadzaniu Konsumentów w błąd poprzez zamieszczanie w witrynach sklepów bądź przy kasach sklepowych napisów o treści: "Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane", "Reklamacji nie uwzględnia się" i innych tego rodzaju, zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KC (Dz. U. Nr 141,Poz. 1176) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez 24 miesiące od wydania towaru kupującemu.  Jednocześnie Rzecznik prosi sprzedających, aby nie wprowadzali kupujących w błąd umieszczając tego typu napisy. Konsumenci mają prawo zgłaszać takie nieprawidłowości do najbliższej terenowo Inspekcji Handlowej, tj.: Delegatura Inspekcji Handlowej w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16 a, tel. 044 6470047,

e-mail: ihpiotrkow@neostrada.pl 

 

"Obudźmy Nadzieję, czyli kiedy życie mówi dobranoc"

W dniu 15 czerwca  2007r o godzinie 17.00 w Tomaszowie Mazowieckim  w sali

kina Włókniarz Wolontariusze Fundacji ,,Obudźmy Nadzieję" i Starostwo Powiatowe wystawi sztukę pt. "Obudźmy Nadzieję, czyli kiedy życie mówi dobranoc".

 Autorką scenariusza jak i zarówno reżyserką jest Karolina Walczak - wolontariuszka Fundacji. Sztuka to opowieść lekarza o młodej, dwudziestoletniej dziewczynie, która była niegdyś jego pacjentką. Kinga pomaga mu zmienić pogląd na temat hospicjum. Udowadnia, że to miejsce nie jest jak się wielu wydaje tylko poczekalnia dla czekających na śmierć. Pokazuje, że tutaj ludzie nie tylko umierają, ale też pierwszy raz kochają, zawierają pierwsze prawdziwe przyjaźnie, przeżywają niekiedy najpiękniejsze chwile w swoim życiu. Spektakl pokazuje i pomaga nam zrozumieć jak ważne są w życiu człowieka wiara, nadzieja i miłość. Te trzy uczucia, które od zawsze trwają nierozerwalnie razem.

Wystawienie sztuki jest to jedna z form pozyskiwania przez fundację funduszy na budowę Europejskiego Centrum Medycyny Paliatywnej , Leczenia bólu i Rechabilitacji a tym samym pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.W trakcie sztuki bedą mogli Państwo

zasilić Fundacje poprzez wrzucenie symbolicznego grosza do puszki.

 

Media wśród nas – Dolina Pilicy 2007

 Na zlecenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale,  była organizatorem pobytu na terenie powiatu tomaszowskiego, dniach 9-10 czerwca , grupy 30 dziennikarzy z terenu Polski zajmujących się turystyką. W ramach programu dziennikarze uczestniczyli w spływie kajakowym, zobaczyli i usłyszeli historie kościółka św. Idziego w Inowłodzu, Skansenu Rzeki Pilicy, Rezerwatu Niebieskie Źródła, Bunkrów w Konewce. Byli też na Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale. Spotkanie zakończyła konferencja w której uczestniczył członek Zarządu Powiatu Pan Jacek Kowalewski.

Tomaszów Maz. 11 czerwca 2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

6 CZERWIEC 2007

Informacja z prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu

            Andrzej WodzińskiKomisja od początku III kadencji Rady Powiatu pracuje w składzie: przewodniczący – Andrzej Wodziński, wiceprzewodniczący – Krzysztof Iskierka, członkowie: Anna Król-Pospieszny, Jarosław Jopek, Stanisław Kaczmarek, Krzysztof Misiak, Marek Olkiewicz, Grzegorz Świetlik.

            O dużej ważności i wysokim stopniu skomplikowania tematyki leżącej w gestii merytorycznej działalności w/w składu może świadczyć niedawno analizowany dokument p.n. Raport z realizacji „Planu rozwoju lokalnego Powiatu”, gdzie na 49 różnorodnych zawartych w nim zadań, blisko połowa dotyczy tematyki prac naszej Komisji.

W olbrzymim skrócie, za najważniejsze sprawy ostatnio omawiane (oprócz tematyki rutynowej, jak np. projekt budżetu powiatu na 2007 czy sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2006) uważam:

 1. W obszarze bezpieczeństwa:

   -  analiza i opiniowanie rocznych sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu przedstawionych przez Komendanta Policji i Komendanta Straży Pożarnej,

   -    omawianie i opiniowanie sprawozdań starosty Tomaszowskiego n/t bezpieczeństwa i porządku,

   -    prace nad utworzeniem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010”.

W/w dokument  zwany skrótowo programem „Bezpieczny Powiat”  uzupełniliśmy o kilka ważnych zapisów dotyczących takich działań jak np:

a)            współdziałanie z zarządcami budynków i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie budowy parkingów samochodowych,

b)            wprowadzenie ponadnormatywnych (dodatkowych) służb płatnych Policji w postaci  patroli pieszych w osiedlach o dużym zagęszczeniu budynków i innych miejscach zagrożonych przestępczością,

c)            wykonywanie oznakowań poziomych jezdni w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych,

d)            budowę rond na  skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego, Sikorskiego i Mazowieckiej oraz Jana Pawła, Granicznej i Smugowej.

 1. W obszarze transportu i dróg:

   -  analiza raportu o drogach powiatu za 2006 rok, a w nim efekty w postaci m.in. budowy „prawoskrętów” na ul. Św. Antoniego i B. Głowackiego, budowy ul. Smugowej oraz wykonania 10 km nakładek asfaltowych (nowych nawierzchni) i setek ton masy bitumicznej wbudowanej w dziury dróg,

   -  analiza przygotowania  do realizacji projektów budowlanych i finansowych inwestycji: przebudowa ul. Pod Grotami i Nagórzyckiej, budowa ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów-Spała, budowa rond na skrzyżowaniach ul. Legionów-Orzeszkowej-Barlickiego-Szerokiej, ul. Legionów-Zielonej oraz ul. Św. Antoniego-O.Lange-Granicznej.

Dwie pierwsze inwestycje wykonane i rozliczone będą do października  bieżącego roku, a trzecia do czerwca 2008 r. (w tym roku nastąpi opracowanie dokumentacji).

W tym miejscu należą się słowa uznania dla Starosty Piotra Kagankiewicza za odwagę w podejmowaniu decyzji i konsekwentną realizację ważnych koncepcji wprowadzonych w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący w ostatnich miesiącach brał udział w wielu szkoleniach tematycznie dotyczących merytorycznej działalności Komisji. Najważniejsze z nich to: szkolenie n/t pozyskiwania dotacji na realizację programów jednostek samorządu terytorialnego oraz udział w zespole ds. opracowania nowej „Strategii Rozwoju Powiatu” oraz „Programu Rozwoju Lokalnego” na lata 2007-2015. Do programów tych złożyłem 20 wniosków z  obszaru oświaty, kultury, turystyki a głównie bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej. Za bardzo ważny uważam również swój udział w zespole d/s opracowania kolejności budowy i remontów na najbliższe lata dróg miejskich, a także udział w spotkaniu dotyczącym poprawy bezpieczeństwa w dużych osiedlach mieszkaniowych. Spotkanie zorganizowane było przez Starostę z udziałem Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, przedstawicieli Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i doprowadziło do postanowienia o realizacji wielu ważnych działań. Wymaga to jednak osobnego omówienia.

                                                                            Andrzej Wodziński

                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                            

Nasza Tradycja

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego kulturą ludową, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. oraz Młodzieżowy Dom Kultury dnia 3 czerwca 2007 roku zorganizowało I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych pt. „Nasza Tradycja”.

Impreza odbyła się na Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Tomaszowie Maz.

Wśród gości znaleźli się reprezentujący władze miasta przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Łaski, wiceprezydent Grzegorz Haraśny i radni Rady Miejskiej. Władze Powiatu Tomaszowskiego reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański, wiceprzewodnicząca Anna król – Pospieszny, starosta Piotr Kagankiewicz, wicestarosta Karol Staroń, członek Zarządu Powiatu Bogdan Kącki oraz radni rady Powiatu.

Zgromadzonych gości, zespoły oraz widzów przywitał Karol Staroń Wicestarosta.

W rolę konferansjerów wcielili się: Marta Wawrzyńczyk pracownik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji oraz Tomasz Zdonek wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Dzięki ich inteligencji i poczuciu humoru bardzo ciekawie i interesująco  zapowiadali kolejnych wykonawców oraz umilali czas miedzy poszczególnymi występami wywołując salwy śmiechu na widowni.

Na I Przegląd Zespołów Folklorystycznych zostało zaproszonych 14 zespołów z  powiatu tomaszowskiego. Na scenie zaprezentowali się: Ludowiacy od Będkowa, Fajne Babki, Brzustowianki, Królowianki, Ciebłowianie, Sami Swoi, Smardzewianie, Skrzynkowianki, Dokowianie oraz kapela Stanisława Skiby z zespołem ludowym z Rzeczycy.

Przez następne cztery godziny Park Miejski rozbrzmiewał melodiami ludowymi, przez co zgromadzeni widzowie oraz goście nie mogli się nudzić. Na scenie wystąpiły kabarety, śpiewacy ludowi, tancerze, gawędziarze oraz grajkowie. Zaprezentowano najciekawsze tańce z regionu opoczyńskiego, a także obrzędy staropolskie takie jak chociażby „Wyzwoliny wilczka na kosiarza”.

Pieśni śpiewane przez zaproszone zespoły oprócz charakteru rozrywkowego miały charakter poważny. Pieni te wyrażały piękno ludowych słów i muzyki, powagę uczuć towarzyszących osobistym, a często rodzinnym przeżyciom oraz rozterkom.

Programy artystyczne mimo zróżnicowanej tematyki były zaskakująco ciekawe oraz bardzo oryginalne, toteż nie wyłaniano zwycięzców. Wszystkim uczestnikom przeglądu pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański, starosta Piotr Kagankiewicz oraz członkowie Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.

Zabawa mimo niepewnej pogody była przednia. Oprócz artystów na scenie pojawili się przedstawiciele powiatu, którzy bardzo aktywnie oraz bezpośrednio włączyli się w przebieg imprezy tańcząc oraz śpiewając wraz z zaproszonymi zespołami.

Na gości i widzów czekały niespodzianki. Przez czas trwania imprezy panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Tomaszowskiego częstowały przybyłych gorącą grochówką oraz świeżymi wypiekami.

 Zabawa zakończyła się około godziny 19.30. Imprezę zakończył wicestarosta Karol Staroń wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Anną Król-Pospieszny oraz sekretarzem powiatu Jerzym Kowalczykiem dziękując zespołom oraz gościom za przybycie. Zaznaczyli, iż celem tego przeglądu było stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom i gościom dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych z powiatu a także popularyzacja muzyki, tańców i pieśni, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców naszego powiatu.

Powstaje nowa strategia dla Powiatu Tomaszowskiego!

            Odbyły się już dwa spotkania konsultacyjne z udziałem radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego i pracowników Starostwa dotyczące opracowania następujących dokumentów:

 1. Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,
 2. Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015
  z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie: Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy.

Konsultacje poprowadził Stanisław Lis Ekspert ds. Polityki Regionalnej i Funduszy UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Firmy marketingowej FM „Hektor” z Torunia.

            Przedstawiono strukturę planowania rozwoju lokalnego w oparciu o strategiczne dokumenty o charakterze ogólnokrajowym i europejskim. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które posłużyły do przeprowadzenia delimitacji obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym. Dzięki nim powstało 8 obszarów problemowych.

            Kluczowym punktem spotkania w dniu 17 maja br. było zaprezentowanie przez firmę Hektor wstępnej analizy SWOT, która objęła dziedziny: gospodarczą, społeczną, ekologiczną i techniczną. Ten punkt konsultacji spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, co przełożyło się na burzliwą dyskusję. Na zakończenie spotkania przedstawiciel firmy zaprezentował wszystkim zgromadzonym wstępną wizję, misję i cele strategii rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. ]

Niebezpieczny Internet

            Z inicjatywy wicestarosty Karola Staronia 28 maja br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Maz. została zorganizowana konferencja nt. „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele informatyki i przedstawiciele Rady Rodziców. Informacje z konferencji zostaną przekazane nauczycielom na spotkaniach oraz uczniom w trakcie godzin wychowawczych.

Przejrzysty powiat

            Realizując akcję „Przejrzysta Polska” Starostwo Powiatowe opracowało i wydało informator budżetowy na 2007 rok pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Poprzez broszurkę Starostwo chce zapoznać mieszkańców z informacjami na temat finansów powiatu według budżetu na dzień 30 kwietnia br.

            Informator został już przesłany do gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, szkół ponadgimnazjalnych oraz służb, inspekcji i straży. Dostępny jest również na stronie internetowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Przejrzysta Polska”. Wszyscy zainteresowani mogą go otrzymać w biurze Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji przy ul. Mościckiego 3.

 

MAJ 2007

Dziś na Sesji Rady Powiatu

Radni będą głosować nad projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2007. Zmiany dotyczą między innymi:

- aktualizacji realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą” budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Maz., a Spałą „ w związku z faktem, iż Zarząd Województwa Łódzkiego  zakwalifikował niniejszy projekt do listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej dotację celową przeznaczomą na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2007

-oraz wniosków składanych przez wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu tomaszowskiego.

Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości przy ulicy Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz. (dawna Powiatowa Komenda Policji). Zdecydują również o ufundowaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji oraz przystąpieniu Powiatu Tomaszowskiego do Komitetu Założycielskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą „LOT nad Pilicą”.

Ważnym punktem dotyczącym bezpośrednio mieszkańców naszego powiatu jest wsparcie inicjatywy zmiany przebiegu dróg ekspresowych S-12 i S-73 przebiegających przez tereny województwa łódzkiego.

Radni zajmą się także takimi sprawami jak: strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu na lata 2007-2010 oraz likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu.

Składajcie oferty

Do jutra 1.06.2007 r. do godzinie 11.00  będzie można składać oferty na ogłoszony przez Powiat Tomaszowski przetarg nieograniczony na „Przebudowę pomieszczeń pierwszego piętra budynku B4 Szpitala Rejonowego w Tomaszowie mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 35 na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej” . Natomiast 12.06.2007 r. o godz. 9:00 upływa termin składania ofert na: „Budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą (długość 10.8 km)”

Ogólnopolska Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego    

            Trwają ostatnie przygotowania do Ogólnopolskiej Inauguracji Tygodnia Kultury Fizycznej. Do uroczystego otwarcia  przygotuje się młodzież oraz nauczyciele. Wielkie widowisko odbędzie się jutro 1.czerwca o godz. 10.00 na obiektach sportowych Ośrodka śportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Maz.                                                       

Za nami „ Tomaszowska Wiosna” przed nami Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych ,,Nasza Tradycja”

Obie imprezy organizuje Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Maz.

W tegorocznej edycji „Tomaszowskiej Wiosny” wystartowało 85 podmiotów wykonawczych (w tym 36 z Tomaszowa i Powiatu Tomaszowskiego).

Na scenie pojawiło się blisko 150 młodych, zdolnych ludzi, 74 solistów i 11 zespołów w trzech kategoriach wiekowych z rożnych miast Polskich takich jak: Suwałki, Elbląg, Sieradz, Bielawy, Siedlce, Sosnowiec, Białystok, Szczecin, Małogoszcz, Kielc, Ostrowiec Świętokrzyski oraz wielu innych.

            Kolejnym ciekawym wydarzeniem, do którego trwają przygotowania pełną parą, będzie I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Impreza ta odbędzie się 3 czerwca w Parku Miejskim w Tomaszowie Maz. Przegląd rozpocznie Msza Święta o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego oraz przemarsz korowodu na Muszlę Koncertową. O godzinie 14.30 rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych z terenu Powiatu Tomaszowskiego. Na scenie zaprezentują swoje programy artystyczne: Ludowiacy od Będkowa, Fajne Babki, Brzustowianki, Królowianki, Ciebłowianie, Sami Swoi, Smardzewianie, Skrzynkowianki, dziecięcy zespół ludowy Dokowianie oraz kapela Stanisława Skiby z zespołem ludowym z Rzeczycy

Na przybyłych czekają ciekawe atrakcje. Wszystkich zainteresowanych kulturą tradycyjną, popularyzacją muzyki, tańców ludowych oraz miłą zabawą gorąco zapraszamy. Współorganizatorem przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.

Tomaszów Maz. 31 maja 2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

Nowa pracownia internetowa oraz multimedialne centrum informacji dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

Odbyło się spotkanie, na którym ustalono szczegóły dotyczące dostawy nowej pracowni internetowej oraz multimedialnego centrum informacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły mgr Mirosław Fajfr, specjalista ds. planowania i wdrożenia IT mgr Dariusz Bauer oraz dyrekcja firmy Betacom. ZSP nr 3 otrzyma pracownię oraz centrum dzięki realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczeń II LO w Tomaszowie Maz. będzie reprezentował Polskę 

   Uczeń klasy II menedżerskiej II Liceum Ogólnokształcacego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. - Jan Dąbrowski, który zwyciężył w XXXIII Olimpiadzie Geograficznej będzie reprezentował Polskę na środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Geograficznej w Bratysławie. Olimpiada odbędzie się w dniach 4-8 września br.

W nagrodę do Kopenhagi

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce morskiej  zorganizowanym przez Ligę Morską i Rzeczną  - uczennica klasy III a I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz. Aleksandra Kubacka zajęła I miejsce. W nagrodę wyjedzie na wycieczkę do Kopenhagi. Natomiast uczeń klasy II e I LO Jakub Żelazek, którego opiekunem jest mgr Wojciech Małagocki  zajął V miejsce w kraju  w  Konkursie Ogólnopolskim „ Młodzież na Morzu” w kategorii „Wiedza o Morzu”.

Wycieczki patriotyczno-religijne

                  Wydział Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym przekazał dyrektorom szkół i placówek informacje o dofinansowywanych z budżetu państwa programach wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do Miejsc Pamięci Narodowej w ramach programu,,Podróże Historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” .

Młodzież Zespołu Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Maz. uczestniczyła w wycieczce na trasie Oświęcim, Brzezinka, Częstochowa. Celem wycieczki było poznanie przez uczniów miejsc kaźni na narodzie polskim i żydowskim oraz miejsca kultu religijnego.

Informator budżetowy na rok 2007

Starostwo Powiatowe opracowało i przygotowało do  rozpowszechnienia informator budżetowy na rok 2007 pt.„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Powiat Tomaszowski jest uczestnikiem Akcji „Przejrzysta Polska”. Wydając broszurkę pt.

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” starostwo pragnie zapoznać mieszkańców z zagadnieniami finansowymi powiatu. Dane i wielkości, na których się oparto pochodzą z budżetu powiatu wg stanu na 30 kwietnia br. Opracowanie jest z założenia uproszczone. Dzięki tej informacji budżet powiatu jest dokumentem czytelnym dla jego mieszkańców. Informator można uzyskać w Wydziale Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa ul. Mościckiego 3, jest również dostępny na www.powiat-tomaszowski.pl/bip zakładka ,,Przejrzysta Polska”.

Tomaszów Maz. 30 maja 2007 r.

Barbara Robak

Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji

 

Pojazdy z zagranicy

            W związku z dużą ilością niekompletnych wniosków składanych w sprawie rejestracji pojazdów, szczególnie z zagranicy, celem usprawnienia załatwiania spraw rejestracji, Wydział Komunikacji i Transportu prosi właścicieli pojazdów o zapoznanie się z warunkami, jakie należy spełnić, aby zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy.

            Bliższych informacji udziela: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Barlickiego 23 tel./fax. (044) 724-27-50 w. 29 lub 30.

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego

W dniu 27 kwietnia 2007 r. odbyło się spotkanie w ZSP Nr 3  z udziałem radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego, pracowników Starostwa dotyczące opracowania następujących dokumentów :

1.      Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,

2.      Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015
z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie :

- Wieloletni Plan Inwestycyjny

 - Wieloletni Plan Finansowy.

Konsultacje poprowadził Pan Stanisław Lis Ekspert ds. Polityki Regionalnej i Funduszy UE i EOG.

W pierwszej części spotkania Pan Stanisław Lis przedstawił strukturę planowania rozwoju lokalnego w oparciu o strategiczne dokumenty o charakterze ogólnokrajowym i europejskim. W toku spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych. Wyniki badań posłużyły do przeprowadzenia delimitacji obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym. Dzięki nim powstało 8 obszarów problemowych, z których w trakcie dyskusji wyodrębniono 4 dziedziny (gospodarczą, społeczną, ekologiczną i techniczną) uwzględnione następnie w analizie SWOT.

Kluczowym punktem spotkania było zaprezentowanie przez firmę „Hektor” wstępnej analizy SWOT.  Ten punkt konsultacji spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników co przełożyło się na burzliwą dyskusję.

Na koniec Pan Stanisław Lis zaprezentował wszystkim zgromadzonym wstępną wizję, misję i cele strategii rozwoju lokalnego Powiatu Tomaszowskiego.

Prowadzący sprawę : Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji ul. Barlickiego 23, tel. 044 724 27 50 w.24

Starostwo Powiatowe informuje, iż przystąpiło do opracowania następujących dokumentów :

1.Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,

2.Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie  Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Wieloletni Plan Finansowy.

Ponadto będą prowadzone spotkania konsultacyjne o terminie których poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

Bliższych informacji udziela Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

ul. Barlickiego 23 tel. 044-724-27-50

                                                                                                Tomaszów Maz. 2007-04-17

      

WFP.0718-1/2007

W związku z zamówionymi przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. dokumentami :

 1. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,
 2. Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie :

- Wieloletni Plan Inwestycyjny,

- Wieloletni Plan Finansowy.

 

HolendrzyHolendrzy w powiecie

      W dniu 23 kwietnia 2007r. odbyło się spotkanie władz Powiatu Tomaszowskiego z młodzieżą holenderską i jej opiekunami, która przebywała w naszym powiecie od 16 do 27 kwietnia br.

     W spotkaniu z ramienia powiatu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański, Starosta Piotr Kagankiewicz, Wicestarosta Karol Staroń, Członkowie Zarządu: Jacek Kowalewski i Bogdan Kącki, Sekretarz Powiatu Jerzy Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji Barbara Robak oraz władze szkoły ZSP nr 1 z dyrektorem Ryszardem Rupniewskim.

     Wizyta młodzieży holenderskiej odbywa się w ramach wymiany szkolnej pomiędzy ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. a szkołą ROC Ter AA w Helmond w Holandii. Młodzież holenderska przyjeżdża do powiatu w ramach wieloletniej umowy o współpracy miedzy tymi szkołami. Realizowane są wspólne programy, których elementem są, szkolenia nauczycieli i uczniów obu szkół.

     W bieżącym roku młodzież holenderska zwiedziła zakłady pracy takie jak Ceramika Paradyż, Elektrownia Wodna na Zalewie Sulejowskim, kopalnia i elektrownia BOT Bełchatów oraz atrakcje turystyczne naszego regionu: Spałę, Inowłódz, bunkry w Konewce i Skansen Rzeki Pilicy. Ciekawym elementem pobytu powiecie było zorganizowanie wycieczki oraz zwiedzanie Obozu Zagłady w Oświęcimiu.

    Spotkanie z przedstawicielami powiatu zakończyło się wręczeniem drobnych upominków takich jak maskotki Powiatu Tomaszowskiego, zbiór pocztówek „Pozdrowienia z Doliny Pilicy” oraz proporczyki i znaczki klapowe z Herbem Powiatu.  

 

Byliśmy na targach…

         TargiPowiat Tomaszowski, w dniach 20-22 kwietnia 2007r., wziął udział w XII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 odbywających się w Warszawie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, które są największym w Polsce kiermaszem przedwakacyjnych ofert turystycznych. Ofertę swoją przedstawiło 325 wystawców z Polski i zagranicy. Wśród prezentujących znalazły się regiony turystyczne Polski, poszczególne gminy i miasta, biura podróży, agencje turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, hotele a także ubezpieczyciele turystyczni oraz przewoźnicy.

Starostwo Powiatowe, po raz kolejny zaprezentowało walory turystyczno-przyrodnicze naszego powiatu. Dzięki współpracy Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji, Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, Skansenu Rzeki Pilicy, Pasieki „Jaros” oraz ośrodków rekreacyjno -wypoczynkowych z powiatu, udało się przygotować bardzo ciekawe i interesujące stoisko, które konkurowało z największymi wystawcami. Nasze stoisko, w ciągu trzech dni, odwiedziło kilka tysięcy osób, które zainteresowane były spędzeniem wolnego czasu w powiecie. Dotyczyło to zarówno typowych wczasów jak i weekendowych wypadów za miasto. O wypoczynek dowiadywali się zarówno amatorzy piaszczystych plaż jak i zwolennicy turystyki aktywnej oraz poszukiwacze niezwykłych przygód takich jak spływy kajakowe oraz wypraw „na dwóch kółkach”.

Zainteresowanych wypoczynkiem w naszym powiecie były rozdawane informatory turystyczne, mapy powiatu, zestawy pocztówek „Pozdrowienia z Doliny Pilicy, foldery ośrodków wypoczynkowych oraz Skansenu Rzeki Pilicy. W przygotowanie stoiska powiatu  zaangażowało się Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, którego członkowie specjalnie na tę okazję przygotowali regionalne wypieki. Podobną inicjatywą wykazała się Pasieka „Jaros”, która przekazała do degustacji część swoich najlepszych trunków. Dzięki temu odwiedzający stoisko mogli spróbować naszych regionalnych specjałów. Pracownicy Starostwa obsługujący stoisko udzielali również szczegółowych informacji o poszczególnych atrakcjach oraz zabytkach takich jak: Skansen Rzeki Pilicy, bunkry w Konewce, Spała, kościół Św. Idziego w Inowłodzu czy Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

Organizacja oraz udział w targach turystycznych jest ważnym elementem promocji powiatu. Dzięki tej i podobnym imprezom jesteśmy w stanie nakłonić i przekonać niezdecydowanych amatorów wypoczynku do odwiedzenia Ziemi Tomaszowskiej, tym bardziej, że mamy się, czym chwalić. Na uwagę zasługuje również to, iż nasz powiat był jedynym powiatem, który reprezentował nie tylko województwo łódzkie, ale cały region Polski centralnej.Edmund KrólInformacja z prac Komisji Rewizyjnej

 W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych Rada Powiatu, działając poprzez powołane Komisje podejmuje postępowania kontrolne, których zasady i tryb określone są w Statucie Powiatu.

Szczególną rolę odgrywa tutaj Komisja Rewizyjna, będąca jedyną Komisją, co, do której obowiązek jej powołania wynika z ustawy o samorządzie powiatowym.

Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej nie wyklucza kompetencji kontrolnych innych Komisji, powołanych przez Radę Powiatu.

Do podstawowych, określonych przepisami u.s.p. zadań tej Komisji należy m.in.

opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Zarządowi.

Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu w Tomaszowie Maz. na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r. w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Edmund Król – przewodniczący, Szczepan Goska – zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Stanisław Kaczmarek, Anna Kieliszek, Barbara Klatka, Sławomir Szewczyk i Andrzej Wodziński. Wcześniej w pracach  Komisji uczestniczyli Jacek Kowalewski (aktualnie członek Zarządu Powiatu) i Andrzej Bednarek.

Pierwszym zadaniem Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji było opracowanie planu pracy i planu kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w roku bieżącym. Jako pierwsza przeprowadzona została kontrola Referatu Integracji Europejskiej i Funduszy Pomocowych. Dokonano jej pod kątem skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych dla powiatu oraz możliwości uzyskania w referacie informacji o funduszach pomocowych i możliwości korzystania z ich zasobów.

Kolejnym działaniem Komisji były prace nad przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2006. Przeprowadzono także badanie planu finansowego Szpitala Rejonowego oceniając wykonanie  budżetu powiatu za rok ubiegły. Komisja odbyła trzy posiedzenia, podczas których zapoznawano się z wykonaniami budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokonano przeglądu zapisów sprawozdań i wysłuchano wyjaśnień służb finansowych powiatu oraz niektórych kierowników jednostek i komórek organizacyjnych. Skontrolowano szereg księgowych dokumentów źródłowych.

Wynikiem tych działań było wypracowanie opinii odnośnie wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz wystąpienie do Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. o udzielenie Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2006.

W najbliższym czasie Komisja zamierza przygotować się do przeprowadzenia planowanej kontroli w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. Kontrola prowadzona będzie w zakresie gospodarki finansowej szpitala i możliwości zrównoważenia przychodów i kosztów.

                                                                                                                                                                                      Edmund Król

                                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji
 

Stanisław KarwasInformacja z prac Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 

            Komisja w obecnej kadencji, pracuje w następującym składzie: Stanisław Karwas – przewodniczący, Mirosław Zieliński – wiceprzewodniczący i członkowie – Andrzej Barański, Szczepan Goska, Jacek Kowalewski, Ewa Wendrowska, Krzysztof Kołkiewicz, Adam Perka, Andrzej Szewczyk.

               Na jednym z pierwszych posiedzeń Komisja przyjęła plan pracy na 2007r. obejmujący zagadnienia związane z:

-         ochroną zdrowia,

-         pomocą społeczną,

-         pozostałymi zagadnieniami z zakresu polityki społecznej. Ochrona zdrowia to przede wszystkim sprawy związane ze Szpitalem.

              Nowy Dyrektor Szpitala Bronisław Szczeciński był gościem Komisji Zdrowia w czasie, której przedstawił bieżącą sytuację finansowo-ekonomiczną placówki w/g stanu na 31. 03.2007r. Z analizy tego dokumentu wynika, że są pozytywne aspekty działań dyrekcji Szpitala, które prowadzić będą do zmniejszenia ogromnego zadłużenia.

            Między innymi:

-         Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił Szpitalowi pierwszą ratę wynikającą z zawartej ugody dotyczącej częściowej zapłaty, Szpitalowi z tytułu nadwykonań w latach 2003-2004. Szpital otrzyma środki w sześciu ratach.

-         Szpital zawarł ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych płacąc częściowo zaległe zobowiązania a tym samym ZUS zawiesił chwilowo postępowanie egzekucyjne należności.

-         Szpital zawarł umowę z firmą „ALL-MEDI” Sp. z.o.o. z Otwocka przeniesienia własności tomografu komputerowego co umożliwi placówce ograniczenie ponoszonych kosztów za badania komputerowe.

                  Szpital stanie się właścicielem aparatu po zapłaceniu należności w sześciu ratach.

            Na wniosek ordynatora oddziału neurologicznego, który pozytywnie zaopiniowała Komisja Starostwo Powiatowe zakupiło dla tegoż oddziału aparat EKG z wózkiem.

            Pomoc społeczna otrzyma z budżetu powiatu na zadania własne, kwotę 8 324 452 zł,  a na inne zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczona jest kwota 42 9264 zł.

            Zagadnieniem, którym zajmowała się Komisja w ostatnim czasie była sprawa związana z kosztami utrzymania Domu Dziecka. Komisja jest co do tego zgodna, aby realizować plan tworzenia rodzinnych domów dziecka. W chwili obecnej, jak zreferował sprawę Dyrektor PCPR Andrzej Więckowski, poszukuje się rodzin, które podjęłyby się tworzenia placówek rodzinnych. Dyrektor przedstawił także Komisji projekt Uchwały o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

           Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach:

            - zatwierdzenia „Programu działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim na lata 2007-2010 w zakresie rehabilitacji społecznej”,

            - „Wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w szkołach powiatu tomaszowskiego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Komisja zapoznała się także ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tomaszowskiego.

            Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych zajmuje się bardzo wieloma problemami, które dotyczą życia mieszkańców naszego powiatu tomaszowskiego, dlatego wszelkie problemy z tej dziedziny proszę kierować do Biura Rady Powiatu przy ulicy św. Antoniego 26.

                                                                                                                                                                                          Stanisław Karwas

                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

  

KWIECIEŃ 2007

W dniu 27 kwietnia 2007 r. odbyło się spotkanie w ZSP Nr 3  z udziałem radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego, pracowników Starostwa dotyczące opracowania następujących dokumentów :

1.      Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015,

2.      Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015
z rozszerzoną prognozą do roku 2020, którego integralną częścią będzie :

- Wieloletni Plan Inwestycyjny

 - Wieloletni Plan Finansowy.

Konsultacje poprowadził Pan Stanisław Lis Ekspert ds. Polityki Regionalnej i Funduszy UE i EOG.

 Zostały zrealizowane następujące zdania :

- opracowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015”, przeprowadzenie analizy SWOT, delimitacja obszarów rozwojowych Powiatu Tomaszowskiego,

- opracowanie scenariusza „Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015”, przeprowadzenie delimitacji obszarów rozwojowych z synchronizowanych z obszarami określonymi w strategii oraz opracowanie założeń metodologicznych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego,

Na zakończenie omówiono warunki jakie muszą być spełnione aby konkretne zdania umieścić
w planie rozwoju lokalnego.

Ponadto przed uczestnikami spotkania zostały postawione konkretne zadania do realizacji, które zostaną omówione na następnym spotkaniu w dniu 17 maja 2007 r.

Prowadzący sprawę : Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji ul. Barlickiego 23, tel. 044 724 27 50 w.24

 

Informacja z prac Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego

            Marek ParadaKomisja w nowej kadencji pracuje w składzie: Przewodniczący - Marek Parada, Wiceprzewodniczący - Jarosław Jopek, członkowie: Stanisław Kaczmarek, Anna Kieliszek, Krzysztof Kołkiewicz, Jacek Kowalewski, Marek Olkiewicz, Sławomir Szewczyk, Marcin Witko, Sławomir Żegota. Do 31 marca 2007 roku odbyła siedem posiedzeń planowanych realizując statutowe obowiązki i nakreślony plan pracy na 2007 rok. Na każdym posiedzeniu oprócz zaplanowanych zagadnień tematycznych, Komisja opiniuje sprawy przedkładane przez Zarząd Powiatu na Sesje Rady Powiatu w zakresie zmian w budżecie i działalności gospodarczej.

            Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Komisja do tej pory to:

ˇ        zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok celem zbilansowania się dochodów i wydatków,

ˇ        analiza projektu budżetu powiatu na 2007 rok, opiniowanie wniosków poszczególnych Komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok,

ˇ        zaopiniowanie ostatecznej wersji budżetu powiatu na 2007 rok.

Pragnę nadmienić, że dochody budżetu powiatu na 2007 rok to 66.003.522 zł, wydatki to 78.166.202 zł, a deficyt to kwota 12.162.680 zł. Ze źródłami pokrycia 2 kredytów w kwocie 10.194.087 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 356.930 zł. Konstrukcja budżetu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Dzięki rzeczowym i konstruktywnym działaniom poszczególnych Komisji Rady Powiatu, Komisja Budżetu ostateczną wersję projektu zaopiniowała pozytywnie już w styczniu 2007 roku. W związku z tym, że wybory odbyły się w listopadzie 2006 roku, uważam, że uchwalenie budżetu powiatu na 2007 rok na sesji styczniowej jest dobrym wynikiem Komisji i całej nowej Rady Powiatu.

            Głównymi bolączkami naszego powiatu jest szpital, stan dróg i bezpieczeństwo oraz finansowanie oświaty. Te trzy tematy zdominowały prace Komisji w miesiącu lutym i marcu. Na ostatnim posiedzeniu gościem Komisji był nowy dyrektor Szpitala Bronisław Szczeciński, który w rzeczowy i komunikatywny sposób przedstawił aktualny stan finansowy szpitala. W związku z zaciągniętymi kredytami przez szpital poręczonymi przez Komisję Budżetu musi na bieżąco monitorować ten problem. Mimo bardzo dużego zadłużenia Dyrektor widzi światełko w tunelu poprzez wielorakość działań nawet drastycznych, aby społeczność powiatu tomaszowskiego nie musiała szukać pomocy medycznej w ościennych powiatach, a personel nie zasiliłby bezrobotnego grona.

            Kończąc, chciałbym nadmienić, iż Komisja Budżetu, która składa się z osób o różnych charakterach i zainteresowaniach jest zespołem bardzo ambitnym, a moim zadaniem jest wypracowanie konsensusu służącego dla dobra powiatu tomaszowskiego.

                                                                                                            Marek Parada

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

IAndrzej Bednareknformacja z prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            Komisja na jednym z pierwszych posiedzeń ustaliła plan pracy  na rok 2007.

Znalazły się w nim następujące zagadnienia:

-wnioski i opinie dotyczące projektu budżetu,

-analiza wykonania budżetu,

-informacje instytucji działających w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska  na terenie   powiatu tomaszowskiego,

-problemy gospodarki odpadami, oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem osadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków.

Budżet Powiatu Tomaszowskiego w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” na 2007 r. został zatwierdzony w wysokości 50.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na prace geodezyjno – urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa.

W dziale „Leśnictwo” kwotę 277.310 zł przeznacza się na wypłaty rolnikom ekwiwalentów na zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz nadzór nad gospodarką leśną.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dysponował kwotą 363.804 zł z przeznaczeniem na  zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.  

            Moim zdaniem najważniejszym zagadnieniem, którym zajmowała się komisja jest działalność Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno – spożywczego. Od tego jak wykorzystamy środki znajdujące się w gestii agencji zależy przyszłość tego sektora gospodarki.

            W obecnym czasie najważniejszym zadaniem realizowanym przez agencję i rolników jest akcja składania wniosków o płatności bezpośrednie. Rolnicy składający wnioski, rejestrujący i wyrejestrowujący zwierzęta lub załatwiający inne sprawy związane z prowadzoną działalnością muszą oczekiwać w długich kolejkach. Biuro agencji nie spełnia warunków do przyjmowania blisko 7000 wniosków o płatności obszarowe i wykonywania wielu innych zadań.

Najlepszym rozwiązaniem byłaby obsługa rolników przez pracowników agencji w gminach. Jednak struktura organizacyjna agencji kończy się na powiatach.

W związku z tym na jednym ze spotkań Dyrektor Wojewódzkiego Biura Agencji zobowiązał się rozwiązać ten problem poprzez zwiększenie metrażu biura lub zmianę lokalizacji spełniającej standardy obsługi.

Pomocą przy wypełnianiu wniosków służą Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

            Drugim zagadnieniem interesującym rolników jest postępowanie przy szacowaniu szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Spory powstające na linii rolnik – koło łowieckie reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1081). Przedstawiciele Nadleśnictwa Spała przedstawili zasady zgłaszania i szacowania szkód w uprawach rolnych. Odszkodowanie za straty wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny  uzależnione  jest od wielkości strat i od pory roku. Poszkodowani rolnicy mogą się zwracać z tym problemem do przedstawicieli Izb Rolniczych służących swą pomocą.

Oprócz tych tematów Komisja obradowała nad problemami stanu środowiska na terenie powiatu tomaszowskiego, zagrożeniami występującymi w uprawach rolniczych i sadowniczych.

            Problemy dotyczące rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego można zgłaszać telefonicznie na nr tel. 44 7104616.

 

        Andrzej Bednarek

   Przewodniczący Komisji 

                                                                                                 

Podarunki dla nowonarodzonych mieszkańców powiatu

Narodziny dziecka są zawsze ważnym wydarzeniem, tym bardziej, że jest się pierwszym mieszkańcem powiatu w danym roku. W 2007 zaszczyt ten przypadł dwóm dziewczynkom: Zosi Szczepańskiej zamieszkałej w Królowej Woli w Gminie Inowłódz oraz Klaudii Składowskiej zamieszkałej w Sługocicach w Gminie Tomaszów Maz.

Z tej okazji władze Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Inowłódz oraz Gminy Tomaszów Maz. przekazały dziewczynkom, a także ich rodzicom drobne upominki.

Dnia 9 marca b.r. Starosta Tomaszowski Piotr Kagankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański oraz Wójt Gminy Inowłódz Cezary Krawczyń w domu Państwa Szczepańskich, wręczyli dla Zosi wielofunkcyjny wózek spacerowy.

Drugie odwiedziny miały miejsce 15 marca br. w obecności Sekretarza Powiatu  Jerzego Kowalczyka oraz Wójta Gminy Tomaszów Maz. Ignacego Niedziałkowskiego, którzy przekazali Klaudii chodaczek, matę oraz zabawki.

Szczęśliwi rodzice otrzymali od lokalnych władz gratulacje oraz bukiety pięknych kwiatów. Spotkanie z rodzinami Szczepańskich oraz Składowskich miało bardzo przyjemny i nieformalny charakter i odbyły się przy drobnym poczęstunku i kawie.

Podarunki dla nowonarodzonych mieszkańców powiatu

Podarunki dla nowonarodzonych mieszkańców powiatu

Życzenia zdrowych, radosnych i szczęśliwych

Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego  

składają

                 Przewodniczący Rady Powiatu                        Starosta Tomaszowski

                           Andrzej Barański                                    Piotr Kagankiewicz

 

MARZEC 2007

Z prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

            Sławomir ŻegotaKomisja w ubiegłych miesiącach wypracowywała opinie i przygotowywała materiał pod obrady Rady Powiatu. Tematyka pracy komisji była różnorodna.

            Komisja przyjęła i pozytywnie zaopiniowała plan pracy Rady Powiatu na rok 2007. Naniosła drobne poprawki i zatwierdziła przygotowany plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2007.
            Członkowie komisji po wnikliwym zapoznaniu się i przeanalizowaniu pozytywnie zaopiniowali raport końcowy z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tomaszowskiego w latach 2004-2006.

            Przyjęto również do wiadomości informację o działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Na jednym z posiedzeń komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie poprawnego zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie młodzieży wiejskiej w szkołach Powiatu Tomaszowskiego”. Oferta konkursowa naszego powiatu uzyskała pozytywną ocenę i została przyjęta do realizacji przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

            Na realizację projektów otrzymaliśmy kwotę 705 tys. zł., w tym 700 tys. zł. na wypłatę stypendiów dla 350 uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych powiatu kończących się maturą. Miesięczna wysokość stypendium dla ucznia, który zakwalifikuje się do udziału w projekcie wynosi 200 złotych.

            Ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ubiegłym roku szkolnym 2005/2006 wykorzystaliśmy kwotę dofinansowania 446 653 złotych. Liczba uczestników projektu wyniosła 300, projekt zakończyło 298 beneficjentów ostatecznych. Program wdrażany był we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

            Pragnąłbym podziękować w imieniu władz Starostwa, beneficjentów projektu i swoim Szkolnym Komisjom Stypendialnym, pracownikom księgowości, a w szczególności koordynatorom projektu Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu, Finansowo-Księgowemu oraz Referatowi Budżetu za sprawne wdrożenie projektu stypendialnego.

            Pozytywną opinię uzyskał również projekt uchwały dotyczący przyjęcia programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
            Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali prośbę Stowarzyszenia Dobroczynnego Lokalny Fundusz 2006 o dofinansowanie w kwocie 3000 złotych programów stypendialnych: Najzdolniejsza młodzież, Agrafka oraz programu, który wspiera budowę aktywnych społeczności lokalnych. Komisja przeanalizowała wstępnie i ogólnie bilansowanie się placówek oświatowych w latach ubiegłych i w roku bieżącym celem przystąpienia i podjęcia prac oraz  wypracowania planu reorganizacji placówek oświatowych powiatu w latach 2007-2009.
            Przewodniczący Komisji wziął udział w szkoleniach dotyczących tematycznie oświaty: „Kontrola w placówka oświatowych”, „Profilaktyka uzależnień w szkole”, „Nauczyciel w trudnych sytuacjach wychowawczych” oraz „Praca z uczniem nadpobudliwym”.
            Natomiast w grudniu uczestniczył w cyklicznie, co roku odbywającej się wymianie zagranicznej dzieci i młodzieży z partnerem z Lemvig w Danii. Reprezentację młodzieży z powiatu tomaszowskiego stanowiły uczennice III LO im pułk. S. Hajnowskiego w Tomaszowie Maz. Za 10 lat owocnej współpracy wręczono w podziękowaniu władzom miasteczka Lemvig okazały puchar oraz materiały promocyjne powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz.

 

                                                                                                                Sławomir Żegota

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

LUTY 2007

Sięgamy po pieniądze

             W dniu 27.02. br. w ZSP Nr 2 w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie na temat: „Strategia Rozwoju Lokalnego. Możliwości pozyskania dotacji na realizację projektów i programów dla jednostek samorządu terytorialnego”. Organizatorem szkolenia był Zarząd Powiatu, który za jeden z głównych celów na kadencję przyjął działania na rzecz pozyskiwania środków unijnych dla powiatu. Do udziału w szkoleniu zaproszeni byli: dyrektorzy szkół powiatowych, szpitala wraz z ordynatorami oddziałów, naczelnicy wydziałów starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, a także radni powiatowi. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 50 osób. Szkolenie przeprowadziła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Prelegentami byli: dr Ewa Sadowska-Kowalska - Prezes Fundacji i dr Małgorzata Kurzyniec-Sikora.

            Omówiono zasady postępowania przy przygotowaniu wniosków oraz priorytety na nowy okres finansowania tj. lata 2007-2013. Szkolenie ma służyć przygotowaniu przez kierownictwo starostwa najważniejszych zadań inwestycyjnych, które w konsekwencji umieszczone zostaną w nowelizowanej Strategii Rozwoju Powiatu. Wcześniej kierownicy wspomnianych jednostek zobowiązani zostali przez zarząd do przygotowania według opracowanego dla wszystkich wzoru, raportów o jednostce. Zarząd bierze pod uwagę np. przygotowanie zintegrowanego wniosku dla wszystkich placówek oświatowych na ich generalną termomodernizację. Wkrótce nastąpi reorganizacja struktur starostwa, mająca na celu wzmocnienie roli komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków z UE. Wszystko po to, by ściągnąć dla powiatu po jak największe unijne pieniądze. Te, jak wynika z informacji zamieszczanych w branżowych publikatorach są ponoć znaczne.

                                                                                                           Bogdan Kącki

                                                                                    Członek Zarządu Powiatu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa

 

           
W dniu 19 lutego 2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu. Posiedzeniu przewodniczyli: Andrzej Wodziński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu oraz Marianna Wypych-Osuch - Z-ca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniu analizowany był stan bezpieczeństwa publicznego oraz sytuacja pożarowa na terenie powiatu za rok 2006. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, w tym Prokurator Rejonowy - Robert Wizner.


W trosce o bezpieczeństwo

            Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego za rok 2006 r. przedstawił mł. insp. Marek Łysakowski - Komendant Powiatowy Policji. Omawiana była także sytuacja pożarowa w 2006 r., którą przestawił bryg. Roman Pająk -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Z przedstawionych informacji wynika, że w porównaniu do roku poprzedniego w roku 2006 nastąpił wzrost przestępstw drogowych i gospodarczych. Na porównywalnym poziomie utrzymała się ilość przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. Zmniejszyła się natomiast ilość wypadków i kolizji drogowych. Spadła ilość kradzieży samochodów. Zwiększyła się o ponad połowę ilość przestępstw gospodarczych.

            Szczegółowo przeanalizowane zostały zarówno przyczyny jak i skutki zagrożeń porządku publicznego oraz zapoznano się z działaniami mającymi na celu ograniczenie przestępstw.

            Z analizy sytuacji pożarowej na terenie powiatu wynika, że w porównaniu do roku 2005 zmniejszyła się ilość zdarzeń, w których likwidacji uczestniczyli strażacy. Z roku na rok zmniejsza się ilość pożarów, natomiast stale rośnie liczba miejscowych zagrożeń. Do najczęściej występujących zagrożeń miejscowych należały: nietypowe zachowanie zwierząt, stwarzających zagrożenie;  niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; gwałtowne opady atmosferyczne; huragany, silne wiatry; uszkodzenia sieci instalacji przemysłowej oraz doprowadzających i odprowadzających media.

            Omawiany był także projekt powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2003-2006 pn. „Bezpieczny Powiat”, który  został zatwierdzony do realizacji na ostatniej sesji Rady Powiatu. Pogram posiada wiele nowych elementów realizacji zadań w zakresie: ograniczenia przestępstw, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz ograniczających zagrożenia kryzysowe. Realizacja zadań określonych w programie winna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

 

Na zdjęciu od lewej:

Krzysztof Iskierka, Marianna Wypych-Osuch, Andrzej Wodziński, Roman Pająk, Robert Wizner

  

Serdeczne podziękowania

za pomoc w organizacji III Powiatowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego nt. „WIELKIE TALENTY MAŁYCH OJCZYZN” dla:

1.      Komendy Powiatowej Policji

2.      Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

3.      Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz.

4.      25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz.

5.      Nadleśnictwa Spała

6.      Dyrekcji, pracowników oraz młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 3 i 6 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Tomaszowie Maz.

7.      Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 w Tomaszowie Maz.

8.      Gmin Powiatu Tomaszowskiego: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Maz., Ujazd, Żelechlinek i Miasta Tomaszów Maz.

9.      Pracowników Starostwa Powiatowego

Spotkanie było wielkim wydarzeniem kulturalnym, promocyjnym i integracyjnym naszego powiatu. Uczestniczyło w nim ponad 700 osób. Wymagało zaangażowania oraz współpracy wielu osób i instytucji. Przyniosło wspaniały efekt, z którego możemy być dumni.

Wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację życzymy zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

                    Andrzej Barański                                            Piotr Kagankiewicz

      Przewodniczący Rady Powiatu                                 Starosta Tomaszowski

 

                                                                                                                                                                                                                               

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

 

 Na podstawie Uchwały Nr IV/30/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

ogłasza konkurs ofert na zadanie przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych  i nie działające w celu osiągnięcia zysku

PROWADZENIE SZKOŁY RODZENIA W TOMASZOWIE MAZ. W 2007R.

1.  Zadanie do realizacji obejmuje:

-          Prowadzenie Szkoły Rodzenia w Tomaszowie Mazowieckim w 2007 roku.

2.  Planowana kwota wynosi – 10 000,00 zł.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 26 w terminie do dnia 22 marca 2007r.

4. Warunki jakie powinien spełniać wniosek.

    Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić Zarządowi Powiatu wniosek zawierający:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

b)      termin i miejsce do realizacji zadania,

c)      kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania,

d)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, w tym o wysokości środków finansowych na realizację tego zadania (własnych, pochodzących od innych dysponentów),

e)      wnioskowaną kwotę dotacji.

5. Do wniosku należy dołączyć:

–       statut podmiotu lub inny dokument,

–       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

–       zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z opłatami,

–       wypis z KRS lub innego rejestru,

–       pełnomocnictwa,

–       preliminarz kosztów.

6. Przy ocenie merytorycznej wniosków Zarząd Powiatu będzie się kierował następującymi zasadami:

a)  przewidywanymi korzyściami wynikającymi z realizacji zgłoszonego zadania przez podmiot składający wniosek,

b)  możliwością realizacji zadania przez wnioskodawcę z uwagi na posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe,

c)  wysokością środków finansowych na realizację zadania, pochodzących od innych niż powiat dysponentów,

d)  stanem środków zabezpieczonych na dotację w budżecie.

7.Zarząd Powiatu zleci realizację zadania na podstawie umowy.

8.Zarząd Powiatu może nie zlecić realizacji zadania w związku z niespełnieniem

   warunków punktu 4.

9.Informacja o zleconym zadaniu i udzielonej dotacji zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Antoniego 26 i ul. Barlickiego 23 oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Termin wykonania zadania określonego w pkt 1:

     - do grudnia 2007 r.

Bliższych wyjaśnień zainteresowanym udziela Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. ul. św. Antoniego 26, tel. 724-21-27 wew.37

 

Tomaszów Maz., dnia 5 marca 2007r.

   

styczeń 2007

Spotkanie z dyrektorami

            Na koniec ubiegłego roku Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański, Starosta Piotr Kagankiewicz, Wicestarosta Karol Staroń i Członkowie Zarządu Powiatu – Tomasz Jakubiak i Bogdan Kącki oraz Skarbnik Powiatu – Teresa Głębowska i Kierownik Referatu Budżetu Elżbieta Krawczyk spotkali się z pracownikami Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz księgowymi i dyrektorami podległych starostwu placówek edukacyjno – wychowawczych.

            W I części spotkania odbyła się narada robocza dotycząca głównie spraw finansowych, które w ostatnich dniach kończącego się roku wymagają niezbędnych uzgodnień. Jednocześnie Skarbnik Powiatu – Teresa Głębowska przekazała informacje o dodatkowych środkach, jakie na wniosek dyrekcji szkół zostały przekazane do wszystkich placówek. Pozwolą one na pokrycie braków w wydatkach płacowych i rzeczowych oraz rachunków za drobne, ale konieczne remonty i naprawy.

             W II części spotkania Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu podziękowali wszystkim za współpracę i zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju edukacji. Zapewnili o priorytetowym traktowaniu oświaty i zagadnień wychowawczo – opiekuńczych, widząc w młodym pokoleniu wielki potencjał, który w przyszłości powinien decydować o poziomie życia ludności naszego powiatu.

Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami świąteczno – noworocznymi przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Warsztaty ZSP Nr 2, szkoły – która była jego organizatorem.

Podsumowano współzawodnictwo

            Na zaproszenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Maz. Zarząd Powiatu uczestniczył w uroczystym zakończeniu współzawodnictwa za rok 2006. Uczestnikami spotkania byli również dyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego i młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz działacze i sympatycy sportu szkolnego. Podsumowania dokonał Prezes Powiatowego SZS – Grzegorz Wągrodzki. Podkreślił wysoki poziom sportowy reprezentowany przez tomaszowskich uczniów, co ma odzwierciedlenie we współzawodnictwie wojewódzkim powiatów.

Od kilku lat nasz powiat w tej rywalizacji jest wśród najlepszych. Tak było w roku 2005, kiedy zajęliśmy III miejsce. Przynajmniej takiego samego rezultatu należy spodziewać się po wojewódzkim podsumowaniu roku 2006, gdyż w poszczególnych dyscyplinach sportu szkoły naszego powiatu zajmowały miejsca wśród najlepszych. Szczególne wyróżnienia za osiągnięcia w minionym roku należą się I LO.

Prezes pogratulował uczniom sukcesów i podziękował nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój sportu szkolnego. Dyrektorzy szkół i działacze sportowi otrzymali podziękowania za włączenie się w organizację powiatowych imprez sportowych.

Puchary i dyplomy za współzawodnictwo wręczyli: Starosta  Piotr Kagankiewicz i Wicestarosta Karol Staroń.

            Akcentem sportowym podsumowania był mecz piłki nożnej halowej, w którym drużyna złożona z członków Zarządu Powiatu i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zmierzyła się z reprezentacją uczniów. Po bardzo emocjonującej grze uczniowie musieli uznać wyższość swych rywali i przegrali 1 : 2. Powiatowy SZS proponuje rewanż za rok.


Opłatek z kombatantami

 

11 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie opłatkowe związków i stowarzyszeń kombatanckich ze Starostą Tomaszowskim – Piotrem Kagankiewiczem, Dowództwem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na czele z gen. bryg. Ireneuszem Bartniakiem, duchowieństwem reprezentowanym przez ks. Henryka Kowalińskiego oraz przedstawicielami organizacji i instytucji współpracujących przy organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych.

            Uroczystą część spotkania poprzedziło zebranie robocze przewodniczących tomaszowskich ugrupowań kombatanckich ze Starostą, którego celem było zainicjowanie działań w celu powołania nowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. Ustalono, że po dokonaniu drobnych korekt w Regulaminie Rady jeszcze w miesiącu styczniu wybrane zostaną jej władze.

            Życzenia noworoczne w imieniu kombatantów złożył zebranym Przewodniczący poprzedniej Rady – Roman Stasiak, dziękując jednocześnie za pamięć o bohaterach najważniejszych dla kraju wydarzeń historycznych i włączanie się w organizację państwowych i lokalnych uroczystości patriotyczno – religijnych. Dołączyli się do nich: Starosta Tomaszowski, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i ks. Henryk Kowaliński, po wystąpieniu, którego wszyscy podzielili się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim dobrego zdrowia.

 

Inwestować w ekologię

 

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. 16 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i jednostek z terenu powiatu. Spotkanie miało na celu omówienie procedur i zasad udzielania przez Fundusz w 2007 roku pomocy finansowej, a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadania w zakresie ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko”. W zależności od rodzaju zadania Fundusz udziela pomocy finansowej: w formie dotacji, która wynosi od 40 %  do 80%  całkowitego kosztu zadania ( np. w przypadku odnawialnych źródeł energii do 60%  a zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody do 80% kosztów zadania), w formie niskooprocentowanych pożyczek, umarzania części pożyczek pod warunkiem przeznaczenia umorzenia na kolejne zadania z zakresu ochrony środowiska, a także w formie dopłaty do oprocentowania kredytu.
             Różne formy pomocy finansowej oferowane przez Fundusz stwarzają duże możliwości realizacji szeregu inwestycji przy niejednokrotnie niskich nakładach własnych beneficjentów, którymi mogą być samorządy i podmioty gospodarcze. Pomoc finansowa dla osób fizycznych  jest realizowana przez Fundusz wyłącznie w formie dopłaty do oprocentowania kredytu udzielanego przez banki, z którymi Fundusz podpisał umowę o współpracy.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Funduszu od początku br. wprowadzony został nowy tryb przyjmowania, oceny i kontroli wniosków. Ponadto wnioski można składać w każdym terminie, najpóźniej jednak do 15 listopada każdego roku.  

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej z Funduszu na rok 2007. 

 

Wielkie talenty …

 

            Zgodnie z tradycją już po raz kolejny w dniu 16 lutego 2007 r. odbędzie się  III Powiatowe Spotkanie Noworoczne nt. „Wielkie talenty małych ojczyzn”.

            Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., przy współpracy wszystkich gmin z terenu powiatu oraz miasta. Impreza odbędzie się w hali sportowej ZSP nr 3 w Tomaszowie Maz. przy ul. Legionów 47. Rozpoczęcie spotkania godz. 16.00. Podobnie jak w roku ubiegłym spotkanie zorganizowane będzie w formie biesiady. Przewidywana liczba uczestników to 500 osób. Wśród zaproszonych będą parlamentarzyści, goście z województwa oraz radni samorządowi gmin, powiatu, miasta. Zaproszeni zostaną również kierownicy jednostek współpracujących z powiatem, firmy i stowarzyszenia działające na rzecz i dla dobra naszego regionu.

Celem spotkania jest stworzenie wspólnoty regionalnej mieszkańców, której istotą będzie jedność w różnorodności kulturowej oraz promocja talentów mieszkańców gmin powiatu tomaszowskiego.

            W programie przewidziano część artystyczną w której prezentowane będą w różnorakich formach artystycznych (poezja, taniec, muzyka, malarstwo, sport) talenty z terenu powiatu. Oprócz tego w programie: wystąpienia gości zaproszonych, dzielenie się chlebem, degustacja potraw regionalnych oraz zabawa przy muzyce i zespołach ludowych.

Zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 24.00.

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie stworzy niepowtarzalną atmosferę integrującą uczestników biesiady.

 

Zniesiono znaki opłaty skarbowej

 

W dniu 1.01.2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej. Novum tej ustawy jest to, iż zostały zniesione znaki opłaty skarbowej. Nie oznacza to, że nie ma opłaty. Opłaty od czynności urzędowych mogą być obecnie dokonywane tylko w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Jest ona, zatem uiszczana do kasy albo na konto uprawnionego podmiotu. Opłacie skarbowej podlegają wszelkie czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń (w tym koncesji, pozwoleń). Zmienił się także moment jej uiszczania. We wszystkich przypadkach jest ona pobierana w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, o wydanie zaświadczenia czy zezwolenia.

Opłacie skarbowej nie podlegają: podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań; weksle oraz dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, i ich odpisy, wypisy i kopie, składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Ustawa zawiera również zwolnienia przedmiotowe z tej opłaty. Jej szczegółowy wykaz oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

 

Mówiono o bezpieczeństwie

   W dniu 23 stycznia 2007 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 105 odbyła się narada podsumowująca działalność Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Tomaszowie Maz. za rok 2006.

Podczas narady omówiono informację: o sytuacji pożarowej na terenie powiatu tomaszowskiego za rok 2006; o działalności PSP i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 2006 roku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2006 r.

Więcej w następnym Powiatowym Serwisie Informacyjnym.

 


Strony przygotował i opracował Michał Głębowski dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adresem sekretariat@powiat-tomaszowski.pl